Leestijd 3 minuten

100.000 hectare nieuw bos tegen klimaatverandering

De aanleg van 100.000 hectare nieuw bos in Nederland moet een significante bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatafspraken van Parijs.

100.000 hectare nieuw bos tegen klimaatverandering

Dat stelt de Nederlandse bos- en houtsector in het Actieplan Bos en Hout. Nederland heeft nu 356.000 hectare boslandschap, dat is 9 procent van de oppervlakte van het land. Door zowel bosuitbreiding als een productiever en duurzamer beheer van huidige en nieuwe bossen, kan de productie van Nederlands hout worden verhoogd, stelt de sector.

Door het hout vervolgens slimmer te gebruiken in hoogwaardige toepassingen, houdt het materiaal gedurende een lange periode CO2 vast, zo is in het actieplan te lezen. De bos- en houtsector verwacht dat het Nederlandse bos met deze acties in 2050 4 megaton per jaar kan opslaan.

Daarnaast biedt investeren in bos economische kansen voor de houtsector. Ook leveren investeringen een “mooi bos met grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden” op.

Duurzame energie

In het actieplan doen de initiatiefnemers een voorstel voor een mogelijke verhouding van de aanleg van nieuw bos. Zo zou 20.000 hectare bos kunnen worden geplant op bestaande natuur- en recreatieterreinen, zoals areaal dat nu nog grasland is. 5.000 hectare kan op nieuwe natuur- en recreatieterreinen worden gepland.

Daarnaast zien de initiatiefnemers mogelijkheden voor de aanleg van 20.000 hectare energiebossen en -landschappen, waarin verschillende functies worden gecombineerd. Zo zijn de bossen geschikt voor zowel houtproductie als voor energieopwekking, recreatie en biodiversiteit.

Duurzame landbouw

Verder kan 25.000 hectare nieuw bos dienen als gebied voor agroforestry - gecombineerde land- en bosbouw. Deze grootte komt neer op 1 procent van het Nederlandse landbouwareaal en betreft terreinen die minder geschikt zijn voor landbouw en veeteelt. Tot slot is in het plan 30.000 hectare aan tijdelijke natuur gereserveerd op landbouwgronden, industrieterreinen en bouwgrond.

De initiatiefnemers benadrukken dat voor bosuitbreiding ter plekke een afweging moet worden gemaakt tussen economische, sociale en natuurwaarde van het bestaande landgebruik ten opzichte van het bos dat daarvoor in de plaats komt. In de verdere uitwerking van het plan zal dat volgens hen zorgvuldig worden beoordeeld.  

Ondertekening intentieovereenkomst

De bos- en houtsector overhandigt het plan woensdag tijdens de Nederlandse Klimaattop aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De staatssecretaris tekent de intentieovereenkomst om het plan de komende decennia uit te voeren.

Ondertekenaars van het plan zijn de Nederlandse bos- en houtsector, bestaande uit onder meer boseigenaren, bosbeheerders, houtproducenten en de houtverwerkende industrie. Daarnaast zetten natuur- en milieuorganisaties, zoals Natuur & Milieu en het platform Bio-Energie, hun handtekening.

Bron: Staatsbosbeheer | Foto: public domain

Lees ook


CHANGE INC.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Aansluitend artikel

Change Daily: Voedselverspilling daalt nauwelijks en Unilever wil geen fossiele stoffen meer

Alles wat je moet weten over de wereld van duurzaamheid en innovatie in één handig nieuwsblog. Update 10:36 Bedrijfscateraar in coronatijd: interview met CEO Teun Verheij van Albron Gaan personeelsrestaurant ooit weer op volle kracht draaien? CEO Teun Verheij van Albron verwacht van niet. Daarom bereidt het foodservicebedrijf zich voor op een ander en meer wendbaar model. Op het gebied van duurzaamheid doet Albron echter geen enkele stap terug, benadrukt de topman. Hoe weet Albron duurzaamheid in elke vezel van het bedrijf te integreren? Daarover sprak DuurzaamBedrijfsleven met Verheij en met inkoopdirecteur Bart van Westreenen. Lees het artikel. Onderzoekers WUR brengen zwerfafval in kaart Onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR) hebben zwerfafval geanalyseerd, dat vrijwilligers van Natuurmonumenten op het eiland Griend hebben verzameld. Daaruit blijkt dat het grootste deel afkomstig is uit Nederland, maar een deel komt ook uit de omringende landen. De resultaten zijn gebaseerd op een analyse van zo’n 340 kilogram zwerfafval. Uiteindelijk zijn ongeveer 3.700 stuks zwerfaval in kaart gebracht. Geen fossiele stoffen meer in schoonmaakmiddelen Unilever Unilever wil in 2030 stoppen met het gebruik van fossiele grondstoffen in de productie van schoonmaak- en wasmiddelen. Daarvoor trekt het bedirjf een miljard euro uit. Merken als Omo, Glorix en Robijn gebruiken nu nog chemische ingrediënten die afkomstig zijn van fossiele bronnen. Daar moeten de komende tien jaar natuurlijke alternatieven voor worden gevonden. Er is dus veel onderzoek nodig in de laboratoria van Unilever. In tien jaar tijd daalde voedselverspilling nauwelijks Ondanks initiatieven van de overheid en het bedrijfsleven daalde de voedselverspilling de afgelopen tien jaar nauwelijks. Dat blijkt uit de nieuwste Monitor Voedselverspilling. Consumenten gooien weliswaar kilo's minder weg, maar in de hele keten is het effect daarvan niet zichtbaar. Mogelijk komt dat omdat producenten hun productie niet aanpassen aan de veranderende vraag. Duurzame troonrede 2020 Gisteren sprak hoogleraar Jan Jonker de Duurzame Troonrede van 2020 uit. De professor pleit voor een radicaal ander systeem, waarin alles eerlijker, duurzamer en circulairder is. Die grote ambities zijn niet in een dag gehaald, erkent hij, maar we moeten er wel nu mee beginnen. Lees hier de hele troonrede. Staal zonder CO2 in Zweden Maandag opende staalmaker SSAB een eerste proeffabriek om staal je maken met waterstof. In de fabriek worden straks pellets gemaakt van ijzererts zonder steenkool of aardgas. Het is het begin van een revolutie, volgens SSAB: fossielvrij staal. Daarmee kan Zweden alleen al zijn voetafdruk met 10 procent omlaag brengen. De Change Daily van gisteren gemist? Lees hem hier.

Change Daily: Voedselverspilling daalt nauwelijks en Unilever wil geen fossiele stoffen meer

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu