Afvalbarometer Suez: meer voorlichting over recycling nodig

Qua afvalscheiding en recycling doet Nederland het goed, maar er is ruimte voor verbetering. Vooral door meer voorlichting kunnen mensen geholpen worden om hun afval nog beter te scheiden.

Deze conclusie trekt grondstoffenbedrijf Suez in de Afval Barometer. Voor de barometer is aan mensen gevraagd waar zij welke afvalsoort weggooien. Het gaat dan bijvoorbeeld om spaarlampen, eierschalen, wijnglazen, schroeven en spijkers of een kassabonnetje. Volgens Suez werd een wijnglas het vaakst verkeerd beoordeeld; dit hoort in het restafval en niet in de glasbak. Ook plastic speelgoed en theezakjes worden vaak verkeerd weggegooid.

Met voorlichting kan nog veel bereikt worden. Slechts één op de zes Nederlanders weet wat er na inzameling met het afval gebeurt, blijkt uit het onderzoek van Suez. “Met de juiste voorlichting kunnen we samen nog meer bereiken. Door te laten zien dat je zeep kunt maken van koffiedik en gieters van gebruikte wasmiddelflessen, worden we ons meer bewust van de waarde van afval. Door afval goed te scheiden, kunnen we het namelijk steeds opnieuw gebruiken. En sparen we de schaarse grondstoffen van de aarde”, stelt Annie de Loijer, directeur marketing bij Suez.

Hergebruik

Het grondstoffenbedrijf hergebruikt al diverse grondstoffen. Zo wordt bijvoorbeeld uit restafval de ondergrond Drainmix gemaakt, waarmee onder andere kunstgrasvelden aangelegd kunnen worden. Ook worden van gerecycled karton festivaltenten en afvalcontainers gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat 99 procent van de ondervraagden minimaal één afvalsoort gescheiden aanbiedt van het restafval. Vooral papier en karton en glas worden gescheiden ingeleverd; respectievelijk 91 en 85 procent van de Nederlanders scheidt de afvalsoort.

Meer glasbakken nodig

Hoewel glas één van de afvalsoorten is die het vaakst gescheiden ingeleverd wordt, moet er nog meer glas gerecycled worden. Van alle glazen verpakkingen die in Nederland op de markt gebracht worden, moet volgens recyclingafspraken 90 procent gerecycled worden. Dat percentage wordt nog niet gehaald. Het Afvalfonds Verpakkingen krijgt van de Inspectie Leefomgeving en Transport tot eind 2021 de tijd om 800 extra glasbakken te plaatsen.

Lees meer over deze onderwerpen op Duurzaam Bedrijfsleven


Deel deze pagina

Bronnen: Suez, Inspectie Leefomgeving en Transport