Change Financiën

BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas. Als vermogensbeheerder biedt BNP Paribas Asset Management beleggingsoplossingen voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers. Via diverse beleggingsfondsen steekt de vermogensbeheerder dit geld namens haar klanten in toenemende mate in duurzame bedrijven. Met een nadruk op de energietransitie, milieubehoud en de bevordering van gelijkheid en inclusieve groei. Eind juni 2020 kwam het beheerd vermogen van BNP Paribas Asset Management uit op 428 miljard euro.

BNP Paribas Asset Management

“Duurzame investeringen leveren de beste beleggingsresultaten op” 

BNP Paribas Asset Management heeft een beheerd vermogen van 428 miljard euro per eind juni 2020. Dat geld belegt het namens klanten in toenemende mate in duurzame bedrijven. “Duurzaamheid is een hot topic in de beleggerswereld. Het wordt volledig mainstream”, zegt Mark Lewis, chief sustainability strategist, die Europa een leidende rol toedicht in de ontwikkeling van een waterstofeconomie.  

Met het rapport ‘Wells, wires and wheels’ wist Mark Lewis in 2019 de aandacht te trekken. Hoewel het voor velen geen verrassing kon zijn, werd het in financiële kringen toch gezien als een gewaagde uitspraak toen Lewis tot de slotsom kwam dat “olie voor het eerst écht concurrentie krijgt van duurzame energieopwekking”.  

Stevige ambitie voor Europa  

Als financieel analist volgt Lewis de energietransitie al twintig jaar. “Het interessante is dat we nu het eindspel van het Europese energiebeleid in zicht krijgen. De Europese Unie is leidend in de wereld. Maar het is nog niet tastbaar geweest voor de financiële markten. Er ligt met de Green Deal een stevige ambitie van nul emissies in 2050. Dat wordt juridisch vastgelegd in Europese wetgeving. Dat geeft veel duidelijkheid en is een sterke impuls voor bedrijven om aan het werk te gaan.” 

 In 2030 is een ‘tussendoel’ gesteld van aanvankelijk 40 procent CO2-reductie. De Europese Commissie heeft dat aangescherpt naar 55 procent, omdat anders de doelstelling voor 2050 onhaalbaar zou zijn.  

Keerpunt 

BNP Paribas Asset Management beheert in totaal 428 miljard euro voor zijn klanten via diverse beleggingsfondsen. “Het is onze missie om lange termijn waardecreatie te realiseren voor klanten, die ons hun geld toevertrouwen.” Op dit moment wordt ongeveer 50 miljard euro ‘dedicated’ geïnvesteerd in duurzame beleggingen. “We zitten op een keerpunt. Wij zeggen nu tegen klanten dat we duurzaamheid gaan integreren in al onze beleggingsfondsen. Als klant kun je wel of niet geloven dat klimaatverandering bestaat. Wij zeggen dat we het klimaataspect meenemen, ook omdat we ervan overtuigd zijn dat het de beste beleggingsresultaten oplevert.” 

Als onderzoeker werkt Lewis onafhankelijk, dat wil zeggen dat hij in zijn analyses geen rekening houdt met de bedrijven, waarin de beleggingsfondsen van BNP Paribas Asset Management investeren. Het is andersom, want de beleggingsspecialisten gebruiken onder meer zijn analyses om te bepalen welke aandelen ze kopen. En waterstof gaat in de toekomst een sleutelrol spelen op het gebied van duurzaam beleggen, zo stelt Lewis vast in zijn nieuwe rapport ‘Deep decarbonization’.  

Sleutelrol voor groene waterstof  

Lewis is positief over de rol van Europa en de voortgang die wordt gemaakt. “De strategie om groene waterstof een centrale rol te geven in de energietransitie, is essentieel.” Er is sprake van groene waterstof als het niet uit aardgas wordt gewonnen, maar door met groene stroom watermoleculen te splitsen in waterstof en zuurstof (elektrolyse). “Ongeveer 20 procent van de Europese energiebehoefte zal geleverd moeten worden door waterstof, anders lukt het niet om in 2050 klimaatneutraal te zijn.” 

Om groene waterstof een groeispurt te laten maken, moet het fors goedkoper worden. “Groene waterstof moet concurrerend worden met andere energiedragers. Het merendeel van de waterstof wordt gebruikt in de industrie en chemie. Dat is op dit moment allemaal grijze waterstof, uit aardgas. Het probleem is dat die waterstof heel CO2-intensief is. Voor elke kilo waterstof produceer je negen kilo CO2. Grijze waterstof is goed voor 3 procent van alle Europese emissies. Als we groene waterstof schaalbaar kunnen maken, dan wordt het goedkoper, en dan kan de industrie verduurzamen.” 

In het nieuwe rapport ‘Deep decarbonization’, gaat Lewis in op de toekomst van waterstof. “Het Europese emissiehandelssysteem voor CO2 kan helpen om groene waterstof concurrerend te maken. Gebaseerd op de economische situatie van vandaag heb je een CO2-prijs van tweehonderd euro per ton nodig. Dan is groene waterstof even duur als het fossiele alternatief. In 2030 zal dat tachtig of negentig euro per ton zijn”, verwacht Lewis.  

In het eindspel is volgens Lewis de CO2-prijs hét instrument om klimaatneutraal te worden. “De kostprijs van grijze waterstof wordt bepaald door de prijs van aardgas. Als de prijs van groene waterstof in de buurt komt van die van grijze waterstof, dan kan de CO2-prijs het verschil maken in het voordeel van groene waterstof. Zo is het met groene elektriciteit ook gegaan. De huidige CO2-prijs van 27 euro per ton is voldoende om groene stroom concurrerend te maken ten opzichte van fossiele elektriciteit.” 

De aankondigingen in Europa volgen elkaar in snel tempo op in de loop van 2020. Duitsland gaat negen miljard euro investeren in waterstof; Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en ook Nederland volgen op de voet. “We zien het juiste patroon. Er wordt stevig geïnvesteerd in groene waterstof. Dat is belangrijk, want we moeten de leercurve doorlopen om de productiekosten terug te dringen van vijf tot zes euro per kilo naar twee tot 2,50 euro per kilo. Grijze waterstof kost ongeveer 1,5 euro per kilo. De markt voor CO2-uitstootrechten bepaalt daarna hoe het eindspel precies verloopt”, aldus Lewis.  

Duurzaam beleggen wordt de norm  

Dat het Europees Parlement de doelstelling voor CO2-reductie zelfs wil verhogen naar 60 procent, ziet Lewis als een ‘positief signaal’. “Maar de Europese lidstaten zullen er niet mee instemmen.” Het effect van dit alles is wel dat de dynamiek op de CO2-markt gaat veranderen. “Als er een wettelijk vastgelegde doelstelling is, welk bedrijf gaat dan zijn emissierechten verkopen? Er zijn nog surplussen in de markt, maar ik verwacht dat bedrijven deze behouden anticiperend op krappere markten in de toekomst. De prijzen voor CO2-uitstootrechten zullen dan stijgen.” 

Door duurzaamheid centraal te stellen in het beleggingsbeleid, verwacht Lewis dat BNP Paribas Asset Management betere beleggingsresultaten gaat behalen. “Bedrijven met goede scores op het gebied van duurzaamheid, doen het tijdens de coronacrisis beter dan de rest. Dat is hoopgevend. Duurzaamheid is een hot topic in de beleggerswereld. Het wordt volledig mainstream.” 

Hoewel de economie tijdens de coronacrisis een flinke optater krijgt, is Lewis blij dat Europa 37 procent van het herstelfonds van 750 miljard euro gaat inzetten voor groene investeringen. “De transitie naar groene waterstof vergt een investering van vierhonderd miljard euro. Dat is veel geld, maar je moet het in perspectief zien, want het is maar 3 procent van het bruto Europees product. Tegelijk met investeringen in de toekomst moeten we medewerkers in krimpende industrieën opleiden, zodat ze kunnen overstappen naar nieuwe economisch duurzame sectoren. Dat is extreem belangrijk, ook voor de sociale en maatschappelijke samenhang.” 

Artikelen over BNP Paribas Asset Management

Meer informatie over
BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas. Wij bieden particulieren, bedrijven en institutionele beleggers een breed scala aan oplossingen. Bij al ons doen en laten – ook voor beleggers – staat duurzaamheid centraal. Onze strategie en bedrijfs- en beleggingsbeslissingen zijn erop gericht actief bij te dragen aan de energietransitie, milieubehoud en de bevordering van gelijkheid en inclusieve economische groei.

Een positief verschil maken voor de toekomst

  • Lange termijn: wij geloven dat geduldige beleggers met oog voor factoren en kwaliteiten die er echt toe doen worden beloond.
  • Duurzaam: bij beslissingen over wel of niet beleggen nemen we milieu- en maatschappelijke aspecten en goed bestuur nadrukkelijk mee. Wij geloven dat dit waarde genereert voor onze klanten.
  • Wereldwijd perspectief: in een wereld die steeds nauwer verbonden is, is deze zienswijze nodig om de juiste beleggingsbeslissingen te kunnen maken.
  • ‘Mens én machine’: de inzet van menselijke en kunstmatige intelligentie leidt tot succesvollere beleggingsbeslissingen en een beter beheer van de risico’s.

Ons commitment voor duurzaamheid

De wereld kent twee soorten beleggers: future takers en future makers. De eerste groep kijkt toe hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen.

Wij zien onszelf als beleggers die de wereld willen vormen. Wij zetten onze beleggingen – en onze invloed bij bedrijven en overheden – in voor een economie met een lage CO2-uitstoot in een wereld die goed en gezond is voor de huidige én voor komende generaties. Wij zijn future makers.

Als mede-initiator van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UN PRI) zijn wij al vele jaren een erkend leider in duurzaam beleggen.

Meer informatie?

Klik hier voor meer over BNP Paribas Asset Management of duurzaam beleggen.
BNP Paribas Asset Management, Herengracht 595, 1017 CE AMSTERDAM
E-mail client service op AM.ClientServiceNorthernEuropeIN@bnpparibas.com of bel met 020-527 5275. 

 

Luister naar de podcasts:

Duurzame beleggingsoplossingen van BNP Paribas Asset Management:

Aandelen Thematisch:

Aandelen Europa:

Aandelen -  Etfs:

Vastrentende Waarden:

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu