Change Financiën

BNP Paribas

BNP Paribas (Groep) is een Europese bank en financiële dienstverlener met een internationaal bereik. Zo is het bedrijf aanwezig in ruim zeventig landen. Er werken meer dan 200.000 mensen, waarvan meer dan 154.000 in Europa. In Europa heeft BNP Paribas vier thuismarkten: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. In Nederland opereert BNP Paribas in verschillende deelgebieden van de financiële markt zoals zakelijk bankieren, financiering, verzekeren, autolease en beleggen.


Bank voor een wereld in verandering

BNP Paribas heeft als motto: de bank voor een wereld in verandering. De bank ziet zichzelf als ‘loodgieter van de financiële wereld’. BNP Paribas is geen consumentenbank in Nederland, maar zakelijke klanten kunnen voor al hun financiële zaken bij de bank terecht. Naast de financieel-economische bedrijfsactiviteiten, wil BNP Paribas op drie maatschappelijke thema’s het verschil maken. Namelijk: werkgeversverantwoordelijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ecologische verantwoordelijkheid.

Onder de eerste noemer vallen een eerlijke en loyale behandeling van de ruim 200.000 medewerkers van het bedrijf en een serieuze dialoog met de vakbondsvertegenwoordigers. Als onderdeel van het tweede thema wil BNP Paribas sociale uitsluiting bestrijden en onderwijs en cultuur bevorderen. Onder andere door middel van initiatieven en projecten over speciale bijstand voor kansarme wijken en gemarginaliseerde gebieden, microkrediet, steun voor liefdadigheidsorganisaties en sociale ondernemingen. Onder het derde thema valt het beleid dat BNP Paribas doorvoert om de effecten die zij wereldwijd op het milieu heeft te verminderen. Een voorbeeld daarvan is het recent gepresenteerde beleid dat bedrijven die rundvlees of sojabonen produceren of kopen uit de Amazone en de Cerrado-regio verplicht om een strategie te presenteren die ontbossing naar nul terugbrengt in 2025.

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas. Als vermogensbeheerder biedt BNP Paribas Asset Management beleggingsoplossingen voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers. Eind 2020 kwam het beheerd vermogen van BNP Paribas Asset Management uit op 483 miljard euro.

Markt

BNP Paribas behoort tot de grootste banken ter wereld. Wat dat betreft zal het zichzelf eerder vergelijken met een partij als HSBC dan met ASN Bank. Ook op het gebied van vermogensbeheer draait BNP Paribas mee in de hoogste regionen en zoekt het de samenwerking met andere vermogensbeheerders. Bijvoorbeeld binnen het initiatief Climate Action 100+. Een investeerderscollectief dat de honderd grootste CO2-uitstoters een duurzame kant op wil sturen. Op het gebied van vermogensbeheer zit BNP Paribas op dezelfde lijn als Robeco, NNIP en Aegon. Deze partijen positioneren zichzelf sterk op duurzaamheid.

Zowel vanuit risicoperspectief als vanuit het oogpunt van rendement en intrinsieke motivatie zet de sector in op vergroening. Daarin vormt BNP Paribas geen uitzondering. Zo werken financiële instellingen in samenwerking aan meetmethoden om hun impact te meten. Voorbeelden daarvan zijn het Platform Carbon Accounting Financials en het Partnership Biodiversity Accounting Financials. Ook lanceren banken nieuwe producten en verdienmodellen. Zo stapte Rabobank in carbon banking: het kopen en verkopen van CO2-certificaten. En in 2018 ontving ABN AMRO in Davos een Investor Award vanwege de heldere focus van de bank op het financieren van nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve technologie. 

Artikelen over BNP Paribas

Bedrijven met vrouwen in de top presteren financieel beter, toch is diversiteit niet de norm. Hoezo?

Change Financiën

Bedrijven met vrouwen in de top presteren financieel beter, toch is diversiteit niet de norm. Hoezo?

Het duurt meer dan 135 jaar om de economische kloof tussen mannen en vrouwen te dichten, becijferde het World Economic Forum in maart. Eerder dacht de organisatie dat het 99 jaar zou duren, maar Covid-19 verslechterde de verwachtingen. Dat komt onder andere doordat vrouwen vaker in sectoren werken die het zwaarst zijn getroffen door lockdowns, en daarnaast meer belast worden met de zorg voor het gezin. Het rapport volgt de voortgang op vier gebieden: economische participatie en kansen; opleidingsniveau; gezondheid en politieke activiteit. In het rapport noemt World Economic Forum een aantal zaken die het proces versnellen, waaronder de vormgeving van strategieën en beleid om gelijke wervingspraktijken te stimuleren. Daarbij kunnen financiële instellingen een rol spelen, weet Michael Herskovich, Global Head of Stewardship bij BNP Paribas Asset Management. “Als investeerder kunnen we door te stemmen verandering stimuleren." Hij doelt daarmee op het stemrecht dat investeerders als aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven hebben bij jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen. In die vergaderingen zijn dit soort bedrijven verplicht om verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders. Hoe een aandeelhouder kan bijdragen aan diversiteit aan de top Al jaren weegt BNP Paribas Asset Management diversiteit mee wanneer het op aandeelhoudersvergadering over aanstellingen van nieuwe bestuursleden stemt. In 2019 legde de vermogensbeheerder die aanpak vast in beleid en brengt het de stemmingskeuzes actief naar buiten. Zo stemt BNP Paribas sinds 2019 tegen elke mannelijke kandidaat voor de directeursfunctie als er wereldwijd geen vrouwen in de raad van bestuur van de onderneming zitten. Voor Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland scherpte de vermogensbeheerder deze strategie per 2020 verder aan: minimaal 30 procent van het bestuur moet vrouw zijn. In het verlengde daarvan stemt de vermogensbeheerder tegen de aanstelling van mannelijke bestuursleden als het bestuur niet uit ten minste 20 procent vrouwen bestaat. In sommige gevallen maakt BNP Paribas Asset Management een uitzondering, bijvoorbeeld als een bedrijf duidelijke progressie boekt maar nog net niet op de juiste cijfers uitkomt. “Dit geeft ruimte om het gesprek aan te gaan met bedrijven en stimuleert hen om te verbeteren.” Ook zijn de eisen lager voor bepaalde regio’s. Zo benadrukt Herskovich dat het logisch is om 30 procent vrouwen in het bestuur van Japanse en Zuid-Koreaanse bedrijven na te streven, maar dat de praktijk ook meespeelt in deze afwegingen. “We moeten strenger zijn dan de heersende praktijk, omdat we geloven dat het een belangrijk thema is. Tegelijkertijd moeten we een goede balans vinden tussen streng zijn en in geen enkel bedrijf beleggen.” Zo bestaan Japanse en Zuid-Koreaanse besturen gemiddeld voor 6 procent uit vrouwen. In eerste instantie streefde BNP Paribas Asset Management naar minstens één vrouw in het bestuur in Aziatische en Latijns-Amerikaanse bedrijven. Nu 80 procent van de bedrijven waarin de vermogensbeheerder belegt daaraan voldoet, schroeft het de ambities op. Nu streeft het naar 15 procent. Diversiteit: sociaal én financieel wenselijk Herskovich staat achter de diversiteitsaanpak. “Wanneer je meer diversiteit hebt in achtergrond, geslacht, nationaliteit, expertise, enzovoorts, dan levert dat meerdere perspectieven op en dat verbetert de collectieve besluitvorming. Dat is de sterke overtuiging die wij hebben. Het is beter om verschillende meningen mee te wegen bij een besluit. En als er mensen met verschillende achtergronden in een groep zitten is het gemakkelijker om het oneens te zijn met elkaar.” 'Wanneer je meer diversiteit hebt, dan verbetert de collectieve besluitvorming.' Uit een onderzoek van adviesbureau McKinsey blijkt dat kansenvergroting voor vrouwen en andere achtergestelde groepen goed is voor de economie. ‘In tegenstelling tot de vrees dat economische inclusie ten koste gaat van economische groei, ondersteunt ons onderzoek het idee dat economische groei op zijn best is wanneer deze het meest inclusief is. Omgekeerd vormen ongelijkheid en economische uitsluiting een bedreiging voor de economische groei’, schrijft senior partner van het adviesbureau, Bob Sternfels in het voorwoord van het rapport Diversity wins: How inclusion matters. Managements-teams waar vrouwen meer dan 30 procent van het totaal uitmaken, presteren financieel gemiddeld beter dan die met minder of geen vrouwen, schrijft McKinsey in het rapport. Herskovich is niet verbaasd door deze uitkomsten. “Maar het is altijd goed om studies te hebben die dit aantonen.” Hij hoopt dat meer vrouwen in de bestuurskamers er ook toe leidt dat op andere niveaus het aantal vrouwen toeneemt. “Dat het ook zal helpen om in de hele organisatie meer diversiteit te bereiken.” Lange weg Ondanks de meerwaarde van meer vrouwen in het bestuur, is er nog een lange weg te gaan. Weliswaar voldoet 60 procent van de Noord-Amerikaanse bedrijven, aan de wens van BNP Paribas Asset Management dat 30 procent van de bestuurders vrouw is. Maar in 2025 wil de vermogensbeheerder dat dit cijfer al op 40 procent ligt. “Als we op 40 procent zijn, dan beschouwen we de klus als geklaard”, zegt Herskovich. Hij vindt dat aandeelhouders, naast lokale overheden die wetten invoeren, een belangrijke rol spelen bij het nastreven van meer diversiteit. “Als meer investeerders dit soort beleid voeren, dan zorgt dat ervoor dat bedrijven sneller bewegen. En wij willen dat zij sneller gaan, omdat er nog een lange weg te gaan is. Vergeleken met vijf à tien jaar geleden is er sprake van een grote verbetering, maar we zijn nog ver verwijderd van een evenwicht of gelijkheid binnen besturen.” Lees ook het betoog van Nicolette Loonen en Marleen Janssen Groesbeek: Bankiers en beleggers moeten de wereld redden Daad bij het woord BNP Paribas Asset Management spoort niet alleen de bedrijven waarin het investeert aan om meer vrouwen aan te nemen, ook in de eigen organisatie past het deze visie toe. Op dit moment bestaat de executive committee van BNP Paribas voor 30 procent uit vrouwen. Over vier jaar moet dat ook 40 procent zijn. Afgelopen maand volgden de werknemers een verplichte diversiteitscursus. “Het maakt dus echt onderdeel uit van onze strategie. Niet alleen als investeerder, maar ook in het bedrijf op zichzelf. De grondgedachte waarom we diversiteit nastreven, geldt dus ook voor ons eigen gedrag.” Lees ook het interview met Lynn Zebeda, die met haar bedrijf impact maakt op het punt waar klimaatverandering en sociale ongelijkheid elkaar raken. "Ik streef naar een aanpak die de verschillen en geleefde ervaringen erkent, maar geen onderscheid maakt, ook in de boardroom." “Dit artikel is verschenen in Change Inc. Magazine #3, met daarin een special over een toekomstbestendige voedselketen. Meer lezen? Bestel nu éénmalig gratis het Change Inc. magazine #3 hier of lees het magazine online!”

Leestijd 6 minuten

BNP Paribas zet bedrijven onder druk om ontbossing in de Amazone tegen te gaan

Change Financiën

BNP Paribas zet bedrijven onder druk om ontbossing in de Amazone tegen te gaan

BNP Paribas wil ontbossing in de Amazone en de Cerrado-regio tegengaan. Daarom wil de financiële instelling alleen financiële producten of diensten leveren aan bedrijven met een strategie om uiterlijk in 2025 te komen tot nul ontbossing in hun productie- en toeleveringsketens. BNP Paribas pleit voor een manier van landbouw waarbij geen ontbossing plaatsvindt en die leidt tot duurzame productie en een positieve sociale impact. Ontbossing in Brazilië De productie van rundvlees en sojabonen in Brazilië versnelt de ontbossing in de Amazone en de Cerrado-regio. Soms is die houtkap legaal, maar legaal of niet; het brengt de biodiversiteit van die gebieden in gevaar. Dit is niet alleen slecht voor de mensen daar, maar voor alle stakeholders: van bedrijven die daar actief zijn tot de banken die hen financieren. BNP Paribas is een van de buitenlandse banken die in het land aanwezig zijn en die internationale klanten heeft die rechtstreeks betrokken zijn bij de landbouw aldaar. Met het nieuwe beleid wil de financiële instelling ervoor zorgen dat zijn klanten zichtbaar actie ondernemen tegen ontbossing. Lees ook: Waarom beleggers kunnen én moeten bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie Wat betekent het beleid concreet? Om klanten te stimuleren zich te houden aan het nieuwe beleid verlangt BNP Paribas tegen 2025 volledige traceerbaarheid van rundvlees en soja. Dat betekent dat de bank geen klanten meer financiert die rundvlees of sojabonen produceren of kopen van landbouwgrond die na 2008 is vrijgekomen door ontbossing in het Amazonegebied. Ook moedigt de bank zijn klanten aan om geen rundvlees of sojabonen te produceren of te kopen afkomstig van land uit de Cerrado-regio dat na 1 januari 2020 gekapt of omgebouwd is. Om ervoor te zorgen dat klanten zich hieraan houden, eist BNP Paribas tegen 2025 volledige traceerbaarheid van rundvlees en soja. Om hoeveel klanten het gaat of welk gedeelte van het portfolio wil het bedrijf niet zeggen. Tot slot moedigt BNP Paribas al zijn veehouders aan om diervriendelijker te werk te gaan, met oog voor de Responsible Minimum Standards van het FARMS Initiative. Lees meer over biodiversiteit en economische waarde: Waarom biodiversiteit economische waarde heeft  Wordt 2021 het kanteljaar voor biodiversiteit?

Leestijd 2 minuten

Waarom beleggers kunnen én moeten bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie

Change Financiën

Waarom beleggers kunnen én moeten bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie

De invloed van de financiële sector is groot. Van kleine bedrijven tot grote landen; de sector zit overal aan tafel. Een ultieme uitgangspositie voor een positieve klimaatlobby. Voor Jane Ambachtsheer, hoofd duurzaamheid bij BNP Paribas AM, is het onbetwist: institutionele beleggers kunnen én moeten bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.  Tijdens een bezoek aan Nederland is de agenda van Jane Ambachtsheer van ’s ochtends tot ’s avonds volgepland: iedereen wil haar spreken. Toch blijft het kersverse hoofd duurzaamheid bij BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) attent. Met een beker van een bekend koffiemerk in de hand komt zij verontschuldigend de kamer binnen. Ze is iets later, of eigenlijk extra vroeg, voor haar volgende gesprek. Dit interview is nog gauw haar agenda ingeschoven. De financiële sector: groot lobbyist  Sinds september 2018 is Jane Ambachtsheer hoofd duurzaamheid bij BNP Paribas AM. Met meer dan twintig jaar ervaring is zij geen vreemde in de financiële sector. Een sector die volgens haar veel invloed heeft: “De financiële sector is de grootste lobbyist ter wereld.” Ondanks de mooie ambities die individuele financiële instellingen uitspreken, tonen cijfers van de ngo InfluenceMap dat de sector in totaal vooral veel geld steekt in klimaatonvriendelijke lobby. De verhouding komt uit op 1.000 euro in klimaatonvriendelijke tegenover 1 euro in klimaatvriendelijke lobby. [image]

Leestijd 7 minuten

Meer informatie over
BNP Paribas

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas. Wij bieden particulieren, bedrijven en institutionele beleggers een breed scala aan oplossingen. Bij al ons doen en laten – ook voor beleggers – staat duurzaamheid centraal. Onze strategie en bedrijfs- en beleggingsbeslissingen zijn erop gericht actief bij te dragen aan de energietransitie, milieubehoud en de bevordering van gelijkheid en inclusieve economische groei.


Een positief verschil maken voor de toekomst
Lange termijn: wij geloven dat geduldige beleggers met oog voor factoren en kwaliteiten die er echt toe doen worden beloond.

Duurzaam: bij beslissingen over wel of niet beleggen nemen we milieu- en maatschappelijke aspecten en goed bestuur nadrukkelijk mee. Wij geloven dat dit waarde genereert voor onze klanten.

Wereldwijd perspectief: in een wereld die steeds nauwer verbonden is, is deze zienswijze nodig om de juiste beleggingsbeslissingen te kunnen maken.

‘Mens én machine’: de inzet van menselijke en kunstmatige intelligentie leidt tot succesvollere beleggingsbeslissingen en een beter beheer van de risico’s.

Ons commitment voor duurzaamheid
De wereld kent twee soorten beleggers: future takers en future makers. De eerste groep kijkt toe hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen. Wij zien onszelf als beleggers die de wereld willen vormen. Wij zetten onze beleggingen – en onze invloed bij bedrijven en overheden – in voor een economie met een lage CO2-uitstoot in een wereld die goed en gezond is voor de huidige én voor komende generaties. Wij zijn future makers.
Als mede-initiator van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UN PRI) zijn wij al vele jaren een erkend leider in duurzaam beleggen.

Meer informatie?
Klik hier voor meer over BNP Paribas Asset Management of duurzaam beleggen.
BNP Paribas Asset Management, Herengracht 595, 1017 CE AMSTERDAM
E-mail client service op AM.ClientServiceNorthernEuropeIN@bnpparibas.com of bel met 020-527 5275. 

Luister naar de podcasts
Duurzame beleggingsoplossingen van BNP Paribas Asset Management

Aandelen Thematisch:


Aandelen Europa:

Aandelen -  Etfs:


Vastrentende Waarden:

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu