Change Financiën

BNP Paribas

BNP Paribas (Groep) is een Europese bank en financiële dienstverlener met een internationaal bereik. Zo is het bedrijf aanwezig in ruim zeventig landen. Er werken meer dan 200.000 mensen, waarvan meer dan 154.000 in Europa. In Europa heeft BNP Paribas vier thuismarkten: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. In Nederland opereert BNP Paribas in verschillende deelgebieden van de financiële markt zoals zakelijk bankieren, financiering, verzekeren, autolease en beleggen.


Bank voor een wereld in verandering

BNP Paribas heeft als motto: de bank voor een wereld in verandering. De bank ziet zichzelf als ‘loodgieter van de financiële wereld’. BNP Paribas is geen consumentenbank in Nederland, maar zakelijke klanten kunnen voor al hun financiële zaken bij de bank terecht. Naast de financieel-economische bedrijfsactiviteiten, wil BNP Paribas op drie maatschappelijke thema’s het verschil maken. Namelijk: werkgeversverantwoordelijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ecologische verantwoordelijkheid.

Onder de eerste noemer vallen een eerlijke en loyale behandeling van de ruim 200.000 medewerkers van het bedrijf en een serieuze dialoog met de vakbondsvertegenwoordigers. Als onderdeel van het tweede thema wil BNP Paribas sociale uitsluiting bestrijden en onderwijs en cultuur bevorderen. Onder andere door middel van initiatieven en projecten over speciale bijstand voor kansarme wijken en gemarginaliseerde gebieden, microkrediet, steun voor liefdadigheidsorganisaties en sociale ondernemingen. Onder het derde thema valt het beleid dat BNP Paribas doorvoert om de effecten die zij wereldwijd op het milieu heeft te verminderen. Een voorbeeld daarvan is het recent gepresenteerde beleid dat bedrijven die rundvlees of sojabonen produceren of kopen uit de Amazone en de Cerrado-regio verplicht om een strategie te presenteren die ontbossing naar nul terugbrengt in 2025.

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas. Als vermogensbeheerder biedt BNP Paribas Asset Management beleggingsoplossingen voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers. Eind 2020 kwam het beheerd vermogen van BNP Paribas Asset Management uit op 483 miljard euro.

Markt

BNP Paribas behoort tot de grootste banken ter wereld. Wat dat betreft zal het zichzelf eerder vergelijken met een partij als HSBC dan met ASN Bank. Ook op het gebied van vermogensbeheer draait BNP Paribas mee in de hoogste regionen en zoekt het de samenwerking met andere vermogensbeheerders. Bijvoorbeeld binnen het initiatief Climate Action 100+. Een investeerderscollectief dat de honderd grootste CO2-uitstoters een duurzame kant op wil sturen. Op het gebied van vermogensbeheer zit BNP Paribas op dezelfde lijn als Robeco, NNIP en Aegon. Deze partijen positioneren zichzelf sterk op duurzaamheid.

Zowel vanuit risicoperspectief als vanuit het oogpunt van rendement en intrinsieke motivatie zet de sector in op vergroening. Daarin vormt BNP Paribas geen uitzondering. Zo werken financiële instellingen in samenwerking aan meetmethoden om hun impact te meten. Voorbeelden daarvan zijn het Platform Carbon Accounting Financials en het Partnership Biodiversity Accounting Financials. Ook lanceren banken nieuwe producten en verdienmodellen. Zo stapte Rabobank in carbon banking: het kopen en verkopen van CO2-certificaten. En in 2018 ontving ABN AMRO in Davos een Investor Award vanwege de heldere focus van de bank op het financieren van nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve technologie. 

Artikelen over BNP Paribas

Meer informatie over
BNP Paribas

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas. Wij bieden particulieren, bedrijven en institutionele beleggers een breed scala aan oplossingen. Bij al ons doen en laten – ook voor beleggers – staat duurzaamheid centraal. Onze strategie en bedrijfs- en beleggingsbeslissingen zijn erop gericht actief bij te dragen aan de energietransitie, milieubehoud en de bevordering van gelijkheid en inclusieve economische groei.

Een positief verschil maken voor de toekomst

  • Lange termijn: wij geloven dat geduldige beleggers met oog voor factoren en kwaliteiten die er echt toe doen worden beloond.
  • Duurzaam: bij beslissingen over wel of niet beleggen nemen we milieu- en maatschappelijke aspecten en goed bestuur nadrukkelijk mee. Wij geloven dat dit waarde genereert voor onze klanten.
  • Wereldwijd perspectief: in een wereld die steeds nauwer verbonden is, is deze zienswijze nodig om de juiste beleggingsbeslissingen te kunnen maken.
  • ‘Mens én machine’: de inzet van menselijke en kunstmatige intelligentie leidt tot succesvollere beleggingsbeslissingen en een beter beheer van de risico’s.

Ons commitment voor duurzaamheid

De wereld kent twee soorten beleggers: future takers en future makers. De eerste groep kijkt toe hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen.

Wij zien onszelf als beleggers die de wereld willen vormen. Wij zetten onze beleggingen – en onze invloed bij bedrijven en overheden – in voor een economie met een lage CO2-uitstoot in een wereld die goed en gezond is voor de huidige én voor komende generaties. Wij zijn future makers.

Als mede-initiator van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UN PRI) zijn wij al vele jaren een erkend leider in duurzaam beleggen.

Meer informatie?

Klik hier voor meer over BNP Paribas Asset Management of duurzaam beleggen.
BNP Paribas Asset Management, Herengracht 595, 1017 CE AMSTERDAM
E-mail client service op AM.ClientServiceNorthernEuropeIN@bnpparibas.com of bel met 020-527 5275. 

 

Luister naar de podcasts:

Duurzame beleggingsoplossingen van BNP Paribas Asset Management:

Aandelen Thematisch:

Aandelen Europa:

Aandelen -  Etfs:

Vastrentende Waarden:

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu