Change Circulaire economie

SUEZ Nederland

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands maakt deel uit van het in Frankrijk opgerichte SUEZ. Een internationale organisatie die innovatieve en duurzame oplossingen aanbiedt voor afval, grondstoffen, energie, water en milieu. In Nederland zamelt SUEZ het afval in van 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en instellingen. Samen met een keten van partners maakt het bedrijf van dit afval weer grondstoffen en nieuwe producten. Wieger Droogh is momenteel algemeen directeur van de Nederlandse tak van de onderneming, waar zo’n 2.000 mensen werken.

SUEZ Nederland

Suez wil een aanjager van de circulaire economie zijn door van afval grondstoffen te maken 

Recyclingbedrijf Suez streeft naar ‘zero waste’. Het wil een aanjager van de circulaire economie zijn door afval volledig te transformeren naar nieuwe grondstoffen. “We willen meer recycling, meer circulariteit en minder verbranden. We willen een shampoofles het liefst meerdere keren laten terugkeren als shampoofles, en niet meteen als tuinbank of bermpaaltje.” 

Suez is tegen zijn zin terechtgekomen in een overnamestrijd met zijn Franse branchegenoot Veolia. Dat laatste bedrijf wil Suez overnemen om samen de ‘referentie te worden in de ecologische transitie’. Het hoofdkantoor van Suez in Parijs ziet een overname echter niet zitten. De komende maanden moet blijken of de directies op één lijn komen.  

Algemeen directeur Wieger Droogh van Suez Nederland krijgt er veel vragen over, maar leunt ontspannen achterover, want een aantal Europese landenvestigingen, waaronder Suez Nederland, blijven buiten een eventuele overname door Veolia. “Suez wil vooral groeien in Azië, waar de afval- en recyclingindustrie nog flink kan groeien, en waar dus echt grote slagen gemaakt kunnen worden. Als gevolg van die strategie worden de bedrijven van Suez in Nederland, Duitsland, Zweden, Polen en Luxemburg verkocht aan PreZero, de milieudivisie van de Schwarz Gruppe.” 

De Schwarz Gruppe is het concern achter de supermarktketens Lidl en Kaufland en is de grootste retailer van Europa. “De principeovereenkomst is getekend. De verkoop wordt naar verwachting begin 2021 definitief. Schwarz Gruppe heeft een eigen verpakkingsfabriek, en ook een kunststof sorteerinstallatie in Zwolle. Ik zie veel mogelijkheden om onder de vlag van Schwarz Gruppe stappen te zetten in het verwezenlijken van onze missie: zero waste.” 

Niemand kan het alleen 

Suez streeft er in de woorden van Droogh naar “afval volledig te transformeren tot nieuwe grondstoffen”. Daarmee wil het bedrijf ook circulariteit aanjagen. Samenwerking is daarbij cruciaal. “Niemand kan het alleen. Je moet in de samenwerking een betrouwbare partner zijn, en je daarbij ook kwetsbaar opstellen. Wat zijn je sterke en zwakke punten? Hoe kunnen partners elkaar goed aanvullen en versterken? Wij gaan voor langdurige samenwerkingsverbanden.” 

De afval- en recyclingmarkt ontwikkelt zich volgens Droogh naar een situatie waarin bedrijven eigen specialisaties hebben. “Onze strategie is dat we regisseur in de keten willen zijn van de marktsegmenten waar we goed in zijn, zoals kunststof, hout, papier, gevaarlijk afval en brandbaar afval. Op die markten investeren we in sortering en recycling. In de markten waar we niet dominant zijn, zoeken we de samenwerking met andere sterke partijen. Op het gebied van organisch afval hebben we bijvoorbeeld partners die goed zijn in vergisting, zodat het materiaal zo hoogwaardig mogelijk wordt gebruikt.” 

Meer circulariteit, minder verbranden 

Door de samenwerking te zoeken is op sectorniveau een hogere recyclinggraad haalbaar. “We willen meer recycling, meer circulariteit en minder verbranden. We willen een shampoofles het liefst meerdere keren laten terugkeren als shampoofles, en niet meteen als tuinbank of bermpaaltje.”  

Suez speelt primair een rol in het inzamelen, sorteren en recyclen van afval, maar de verduurzaming van de eigen bedrijfsprocessen staat ook hoog op de agenda. Om het eigen energieverbruik te vergroenen, is het gros van de daken van de Suez-gebouwen in Nederland bedekt met zonnepanelen. Ook de vloot van leaseauto’s wordt geëlektrificeerd, zeker nu er goedkopere elektrische auto’s op de markt komen.  

Minder wagens op de weg 

“Het meest duurzame wat je kunt doen op het gebied van transport is minder rijden”, zegt Droogh. “Daarom hebben we gezamenlijke inzameling geïntroduceerd. Voorheen reed een vrachtwagen van ons naar bedrijf A en een wagen van branchegenoot Renewi naar bedrijf B. Nu doen we dat in één rit met een gezamenlijke auto. Dat scheelt heel wat kilometers. Dat is begonnen in Gouda, en we breiden het nu uit.” 

Op het sociale vlak zet Suez mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in bij de inzameling en sortering. “We geven deze mensen een kans om te wennen aan het werkende leven. Vaak stromen ze daarna door naar andere reguliere banen.” 

Coronacrisis hakt erin 

Ondertussen hakt de coronacrisis er stevig in bij Suez. “Als onze klanten er last van hebben, dan hebben wij dat ook. Als Schiphol bijvoorbeeld dicht gaat, en de horeca, dat merken wij dat. Op het dieptepunt hadden we 30 procent minder omzet. Nu liggen we nog een paar procent achter. We boeten door dat alles fors in op de financiële resultaten, maar we gaan er niet aan onderdoor.” Klanten die het financieel moeilijk hebben, hoefden de afgelopen maanden hun facturen van Suez niet te betalen. “Winkels hebben meestal een abonnement. We hebben de inning van facturen in die periode dat we geen afval ophaalden gestopt. Dat heeft ons bakken met geld gekost, maar anders waren veel winkelbedrijven nóg harder geraakt. Dan waren de economische dominosteentjes nog sneller gevallen.”  

Door de lage olieprijs is het op dit moment relatief goedkoop om nieuwe ‘virgin’ plastics te maken, en door corona is er weinig vraag naar gerecyclede plastic grondstoffen, ook wel recyclaat genoemd. “We moeten de vraag naar recyclaat stimuleren, anders wordt het moeilijk om een circulaire economie te creëren. Dat kan door consumenten en bedrijven te motiveren om een duurzame productverpakking te kopen. De overheid zou echt een deuk in een pakje boter kunnen slaan door een bepaald percentage recyclaat verplicht te stellen. Elke markt is gebaat bij een grote vraag, dan krijg je gezonde marktwerking. Daar moeten we deze crisis voor gebruiken.” 

Innovatie stimuleren 

Vanuit het bedrijfsleven en de politiek werd de afgelopen maanden veelvuldig gepleit om het Nationaal Herstelfonds (ook wel het Wopke/Wiebes-fonds genoemd) te gebruiken voor investeringen in duurzame bedrijven en technologieën en bedrijven. Droogh ziet meer in generieke steun voor innovatie in plaats van specifieke steun voor specifieke oplossingsrichtingen. “De markt moet bepalen wat de beste duurzame investeringen zijn. Ik vind niet dat de overheid volop in waterstof moet investeren. Wie zegt mij dat waterstof de oplossing is? Het kan ook verstorend werken. Als je bijvoorbeeld veel geld stopt in chemische recycling, dan belemmer je de innovatie op het gebied van mechanische recycling, terwijl je innovatie op alle fronten nodig hebt. De overheid kan het herstelfonds het beste inzetten om innovatie in het algemeen aan te jagen. Op basis van doelen en doelstellingen kunnen zij vervolgens bepalen welke investeringen zij willen honoreren.”  

Zowel overheid als bedrijfsleven moeten de handschoen oppakken, vindt Droogh. Er is werk aan de winkel, en daarom is samenwerking tussen bedrijven en met overheden noodzakelijk. Waar de overheid kan faciliteren en stimuleren, kunnen bedrijven vaker het initiatief nemen, door bijvoorbeeld vaker zelf te zeggen dat ze alleen nog maar verpakkingen willen gebruiken met een bepaald percentage recyclaat. “Voor hout geldt hetzelfde. Het is van de gekke dat we dat verbranden. Ik denk dat je hout in veel gevallen nog een tweede leven kunt geven. Totdat het een zodanig lage kwaliteit heeft dat je het alsnog gaat verbranden, maar dan in veel lagere volumes dan nu.” 

Artikelen over SUEZ Nederland

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu