CHANGE FINANCE

“Als het gaat om duurzaamheid, denk ik niet in concurrentie”

Arie Koornneef, ASN Bank

Duurzame vooruitgang stimuleren

Sinds 1960 zet ASN Bank zich in om duurzame vooruitgang te stimuleren. Met geld kun je veel invloed uitoefenen om de wereld mooier te maken. Daarom investeert ASN Bank in duurzame ontwikkeling. Wij financieren en beleggen alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen. Met respect voor mens, dier en natuur.

Klanten kunnen bij ASN Bank betalen, sparen, een hypotheek afsluiten en beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. Ook verstrekken we financieringen aan projecten die passen bij de duurzame missie. Zo’n 740.000 klanten bankieren bij ASN Bank en we beheren bijna € 12,5 mrd aan vermogen.

Duurzame doelen

Drie duurzame pijlers vormen de basis van waar ASN Bank voor staat: mensenrechten, biodiversiteit en klimaat. We hebben voor elke pijler van ons duurzaamheidsbeleid een langetermijndoel vastgesteld.

ASN Bank wil in 2030:

  • klimaatpositief zijn;
  • een leefbaar loon hebben bevorderd bij de toeleveranciers van kledingbedrijven;
  • een positieve impact hebben op biodiversiteit.

Om onze invloed als duurzame bank te vergroten helpen we anderen duurzame keuzes te maken. We doen dat door nadrukkelijk de rol van duurzame aanjager in de financiële sector te vervullen.

Van klimaatneutraal naar klimaatpositief

In 2013 stelde ASN Bank als eerste bank wereldwijd het doel om klimaatneutraal te worden met alle financieringen en beleggingen. Hoe? Dat wisten we nog niet. Maar het móest lukken. Want als financiële sector hebben we grote invloed op klimaatverandering, door de keuzes die we maken als aandeelhouder.

Sinds 2019 is het totaal van alle financieringen en beleggingen van ASN Bank klimaatneutraal. 11 jaar eerder dan het oorspronkelijke doel. En belangrijker: inmiddels meten veel andere financiële instellingen ook hun klimaatimpact. Het ambitieuze doel van ASN Bank leidde tot de oprichting van een inmiddels wereldwijd opererend Partnership for Carbon Accounting Financials.

ASN Bank werkt nu aan het volgende doel: klimaatpositief worden. Dat betekent dat we netto CO2 uit de atmosfeer gaan halen. Zoals het klimaatdoel van Parijs, maar dan 20 jaar eerder. Deze infographic laat het verschil zien tussen klimaatneutraal en klimaatpositief.

Positief effect op biodiversiteit

Biodiversiteit staat aan de basis van alles wat ons en onze maatschappij in leven houdt. Maar de biodiversiteit neemt momenteel snel af. Daarom hebben we een lange termijndoel gesteld: alle beleggingen en financieringen hebben in 2030 een netto positief effect op biodiversiteit. We zijn de eerste bank ter wereld met zo’n doel op biodiversiteit. Dat betekent dat we ook hiervoor pionieren. We werken aan een meetmethode, delen onze ontwikkelingen en betrekken hier andere partijen bij. Inmiddels werken meerdere financiële instellingen met ons samen aan de methode.

De aanpak is dat we de ecologische schade van onze financieringen en beleggingen verminderen. Tegelijkertijd gaan we de biodiversiteit vergroten door bijvoorbeeld geld te steken in natuurontwikkeling, duurzame energie en circulaire economie. Als we de biodiversiteit meer vergroten dan belasten, hebben we een positieve invloed op de biodiversiteit.

Leefbaar loon in de kledingindustrie

ASN Bank neemt sinds 2016 verantwoordelijkheid voor mensenrechten door te investeren in een specifiek mensenrecht: leefbaar loon. In het bijzonder in de kledingindustrie speelt het probleem dat veel textielwerkers in de keten onvoldoende betaald krijgen. We spreken hierover met kledingbedrijven en inspireren anderen die er iets aan willen doen. Samen met partijen binnen en buiten de financiële sector nemen we initiatieven om een leefbaar loon in de kledingindustrie dichterbij te brengen. Met als doel: In 2030 heeft de kledingsector alle benodigde processen geïmplementeerd om een leefbaar loon voor werknemers in zijn keten mogelijk te maken. Mensenrechtenexpert Irina van der Sluijs vertelde eerder al aan Duurzaam Bedrijfsleven over deze doelstelling.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.