CHANGE ENERGY

“De Co2 die we afvangen is een grondstof voor de glastuinbouw sector”

Yves Luca, AVR

CO2 als belangrijke grondstof voor de glastuinbouw

Afvalenergiebedrijf AVR pioniert op het gebied van CO2-afvang en -hergebruik. Nergens anders in de Europese afvalsector wordt CO2 op zo’n grote schaal afgevangen als bij AVR’s afvalenergiecentrale in Duiven.

AVR zet daar niet voor niets op in. De afvalverwerker ziet CO2-afvang als een belangrijk instrument om de klimaatdoelen te halen. “We zitten momenteel in een transitiefase, waarbij we álle instrumenten nodig hebben om klimaatverandering tegen te gaan”, zegt Michiel Timmerije, directeur energie en reststoffen bij AVR. “CO2-afvang dus ook.”

Maximale waarde

AVR is een afvalenergiebedrijf. Restafvalstromen die niet meer te recyclen zijn, worden door AVR thermisch verwerkt. Het doel? Zoveel mogelijk waarde uit het afval halen, in de vorm van energie en grondstoffen. Zo produceert AVR elektriciteit, warmte en stoom in zijn afvalenergiecentrales, dat vervolgens geleverd wordt aan huishoudens, bedrijven en de industrie. Daarnaast produceert AVR grondstoffen. Zoals Topcrete, een cementproduct dat ontstaat bij de verwerking van papierpulp (dat niet meer recyclebaar is) en verschillende toepassingen in de bouwsector heeft.

Met de productie van energie en grondstoffen stelt AVR andere partijen in de keten in staat om te verduurzamen en CO2-reductie te realiseren. Om een voorbeeld te geven: door stoom van AVR af te nemen hoeven industriële spelers dit niet langer zelf te produceren door aardgas, kolen of olie te verbranden.

CO2 afvangen en herbestemmen

Sinds 2019 levert AVR ook een andere reststroom aan derden: CO2. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is in staat om maximaal 100.000 ton CO2 per jaar af te vangen, zo’n 30 procent van de totale CO2-uitstoot van de afvalenergiecentrale. De afgevangen CO2 wordt geleverd aan de tuinbouwsector, die het inzet om het groeiproces van bloemen, groenten en potplanten te versnellen.

Als het aan AVR ligt, is deze CO2-afvanginstallatie de eerste stap van velen. Zo worden momenteel de mogelijkheden onderzocht om de afvalenergiecentrale in Rozenburg ook van een CO2-afvanginstallatie te voorzien, in staat om maar liefst 500.000 CO2 per jaar af te vangen. De stip op de horizon? CO2-neutrale afvalverwerking.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.