CHANGE ENERGY

“De Co2 die we afvangen is een grondstof voor de glastuinbouw sector”

Yves Luca, AVR

CO2 als belangrijke grondstof voor de glastuinbouw

AVR is als eerste afvalenergiebedrijf in Europa in staat om op grote schaal CO2 af te vangen en te leveren. De afvanginstallatie in Duiven heeft een  capaciteit van 100.000 ton per jaar. De afgevangen CO2 wordt geleverd aan de glastuinbouw om hun planten beter te laten groeien. Hiermee kunnen tuinders de inzet van aardgasgestookte installaties voor het opwekken van CO2  tot een minimum beperken.  

De afvang van CO2 past in de strategie van AVR: het nastreven van een CO2 -neutrale afvalverwerking. Met deze afvanginstallatie zijn we koploper in Nederland, Europa en zelfs wereldwijd. Als eerste afvalenergiebedrijf heeft AVR hiermee de plannen uit het Klimaatakkoord omgezet in concrete daden . Nederland heeft in het klimaatakkoord vastgelegd dat we in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Uiteindelijk streven we naar een wereld die geen fossiele bronnen meer gebruikt. Die uitdaging heeft AVR alvast opgepakt. 

CO2-afvanginstallatie 

Hoe werkt de CO2-afvanginstallatie precies? De rookgas die vrijkomt bij het verbranden van restafval wordt nadat deze gezuiverd is en voldoet aan de strikte milieuwetgeving inzake emissie eerst verder afgekoeld. Vervolgens wordt het in het contact gebracht met een oplosvloeistof, die zo’n 85 procent van de CO2 opneemt. Daarna wordt deze vloeistof opgewarmd  waardoor er CO2 in zuivere gasvormig vrijkomt. Dit gasvormige CO2 wordt  gekoeld tot circa min 20 graden waardoor het vloeibaar wordt. De vloeibare CO2  slaan we op in tanks. Een industriële gassenleverancier vervoert uiteindelijk de CO2 aan verschillende klanten in voornamelijk de glastuinbouwsector. De glastuinbouw is daarmee een belangrijke partner en heeft de CO2 van AVR hard nodig. De CO2 gaat gedoseerd de kas in en versnelt daar het groeiproces van bloemen, groentes en potplanten.   

Win-winsituatie  

Normaal gebruikt de glastuinbouw aardgas om kassen te verwarmen en CO2 te maken. In de zomer hebben zij minder warmte nodig, maar wel CO2. Door CO2 van AVR te gebruiken, besparen zij direct op aardgas én krijgt de CO2 van AVR een nuttige bestemming. Op deze manier wordt in de keten minder CO2 uitgestoten. Bovendien kunnen glastuinbouwbedrijven met deze CO2 volledig overschakelen op duurzame energie. AVR levert elk jaar 60.000 ton CO2 aan de glastuinbouw. Dat alleen al scheelt 35.000.000 kubieke meter aardgas per jaar. AVR verlaagt haar CO2-footprint en de glastuinbouw hoeft geen aardgas meer te stoken.   

Groeiende klandizie

Er zijn plannen in de maak voor AVR om in Rotterdam een vergelijkbare CO2-afvanginstallatie te bouwen. Ook is er interesse vanuit het buitenland. CO2 wordt steeds meer toegepast. Zo wordt CO2 gebruikt voor brandblussers, als koelmiddel en voor de productie van droogijs (dat veel gebruikt wordt voor thuisbezorgde boodschappen). Verder is het mogelijk om met CO2 en waterstof nieuwe basischemicaliën te maken. Kansrijk is ook een technologie om CO2 toe te passen in beton zodat het sneller uithardt. De verwachting is dat dat in de toekomst de toepassingsmogelijkheden alleen maar groter worden.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.