CHANGE RESOURCES

“Improving quality of life is onze passie. We maken impact met onze klanten en door het goede voorbeeld te geven.”

Gert Kroon, Arcadis

WERKEN AAN EEN DUURZAME LEEFOMGEVING

Van klimaatverandering tot razendsnelle verstedelijking. Onze wereld wordt steeds complexer. Duurzaamheid zit sinds 1888 in het hart van onze organisatie. We begonnen ooit met ontginning van woeste gronden. Nu verbeteren we internationaal de kwaliteit van de leefomgeving door op een duurzame manier waarde toe te voegen op sociaal, economisch en ecologisch vlak.

Waar er in het publieke domein dingen veranderen, komt Arcadis om de hoek kijken: of het gaat om vergunningen, omgevingsmanagement, een slim ontwerp of een onderhoudsplan voor de komende dertig jaar. Met de toepassing van onze diepe marktsectorkennis gecombineerd met ontwerp, consultancy, engineering, project- en managementdiensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke en duurzame resultaten.

DUURZAME LEEFOMGEVING

Samen met Over Morgen en onze klanten realiseren we duurzame impact. Onze oplossingen richten zich op:

  • Energietransitie – Werken aan duurzame energieoplossingen voor opwek, infrastructuur, industrie, gebouwde omgeving en gebiedsontwikkeling
  • Klimaatadaptatie – De omgeving aanpassen op het veranderende klimaat om het leefbaar te houden
  • Circulaire economie – Transitie naar een circulaire economie concreet maken door grondstoffen zo lang mogelijk in gesloten kringen te houden van verlengd gebruik, hergebruik en recycling
  • Duurzame mobiliteit – Vormgeven aan nieuwe mobiliteitsconcepten voor schoner en minder reizen gecombineerd met een betere bereikbaarheid
  • Biodiversiteit – Rekening houden met soorten en ecosystemen die cruciaal zijn voor een wereld waar mens, dier en flora in kunnen overleven
  • Gezonde en inclusieve gebouwen en gebieden – Toekomstgericht ontwerpen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen, met goede oplossingen in ruimte en kwaliteit.

In onze projecten is de impact van duurzame oplossingen het grootst. We vertalen het duurzaamheidsbeleid van onze klanten in concrete oplossingen. We dagen onszelf continu uit om projecten zo duurzaam mogelijk te realiseren.

Als wij onze klanten duurzame oplossingen bieden, moeten we natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. Arcadis kent in Nederland al vele jaren een klimaatneutrale bedrijfsvoering en in de afgelopen negen jaar hebben we onze CO2 voetafdruk gehalveerd.

RESOURCES

Grondstoffen worden schaarser door een groeiende bevolking, toenemende welvaart in de wereld en klimaatverandering. Het goed inzetten en hergebruiken van grondstoffen groeit in importantie. We veranderen van een lineaire economie meer en meer naar een circulaire economie. Hier ligt de basis op het hergebruik van grondstoffen en het voorkomen van schadelijke effecten op bodem, water, lucht en biodiversiteit. Benieuwd hoe wij aankijken tegen circulaire economie in de bouw, luister de podcast circulariteit in de bouwsector.

De bouw is grootverbruiker van grondstoffen en is (direct en indirect) verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de mondiale CO2 uitstoot. De komende jaren ligt er een enorme opgave en kans voor de sector in Nederland met de bouw van tienduizenden woningen, verduurzaming van miljoenen gebouwen en de grote infra-renovatie. Als onderdeel van de bouwketen voelt Arcadis zich verantwoordelijk bij te dragen aan een positieve(re) impact met onze oplossingen. Samen met onze opdrachtgevers hebben we al een tal van mooie voorbeelden rond duurzaam en circulair bouwen. Arcadis en Over Morgen passen de principes van de circulaire economie toe die uitgaan van hergebruik van grondstoffen en het voorkomen van schadelijke effecten op bodem, water, lucht en biodiversiteit en ontwikkelden de Circulaire Aanpak in projecten.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.