CHANGE INVESTING

“A successful energy transition is a precondition for solving the climate crisis”

Mark Lewis, BNP Paribas Asset Management

Future makers vormen de wereld

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas. Wij bieden particulieren, bedrijven en institutionele beleggers een breed scala aan oplossingen. Bij al ons doen en laten – ook voor beleggers – staat duurzaamheid centraal. Onze strategie en bedrijfs- en beleggingsbeslissingen zijn erop gericht actief bij te dragen aan de energietransitie, milieubehoud en de bevordering van gelijkheid en inclusieve economische groei.

Een positief verschil maken voor de toekomst

Lange termijn: wij geloven dat geduldige beleggers met oog voor factoren en kwaliteiten die er echt toe doen worden beloond.

Duurzaam: bij beslissingen over wel of niet beleggen nemen we milieu- en maatschappelijke aspecten en goed bestuur nadrukkelijk mee. Wij geloven dat dit waarde genereert voor onze klanten.

Wereldwijd perspectief: in een wereld die steeds nauwer verbonden is, is deze zienswijze nodig om de juiste beleggingsbeslissingen te kunnen maken.
‘Mens én machine’: de inzet van menselijke en kunstmatige intelligentie leidt tot succesvollere beleggingsbeslissingen en een beter beheer van de risico’s.

Commitment voor duurzaamheid

De wereld kent twee soorten beleggers: future takers en future makers. De eerste groep kijkt toe hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen.

Wij zien onszelf als beleggers die de wereld willen vormen. Wij zetten onze beleggingen – en onze invloed bij bedrijven en overheden – in voor een economie met een lage CO2-uitstoot in een wereld die goed en gezond is voor de huidige én voor komende generaties. Wij zijn future makers.

Als mede-initiator van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UN PRI) zijn wij al vele jaren een erkend leider in duurzaam beleggen.

Meer informatie?

Klik hier voor meer over duurzaam beleggen bij BNP Paribas Asset Management of hier voor op onze partnerpagina bij Duurzaam Bedrijfsleven:
BNP Paribas Asset Management, Herengracht 595, 1017 CE AMSTERDAM
E-mail client service op AM.ClientServiceNorthernEuropeIN@bnpparibas.com of bel met 020-527 5275. 

 


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.