CHANGE LOGISTICS

“Onze huidige inzet op ‘maximaal reduceren en volledig compenseren’ is de opmaat naar een emissievrije last mile in 2025”

Wouter van Benten, DHL Parcel Benelux

DHL: Experts in groene logistiek

Logistiek bedrijven om mensen bij elkaar te brengen en hun leven gemakkelijker te maken, dat is de ondernemingsdoelstelling van DHL. Het gaat om een duurzame manier van leven, stelt DHL. Concreet betekent dit dat de logistiek in 2050 emissievrij moet zijn. Op de korte termijn houdt dat in dat er in Nederland in 2025 een emissievrije last-mile vloot is gerealiseerd. In combinatie met de compensatie-initiatieven worden nu al ambitieuze doelen behaald, zoals het principe van maximaal reduceren en volledig compenseren. Dat betekent dat DHL volop inzet op innovaties, die de CO2-uitstoot beperken. En dat alle uitstoot, die nu nog niet kan worden voorkomen, helemaal wordt gecompenseerd.

Verminderen gebruik fossiele brandstoffen

DHL werkt met een Go Green-agenda, die is opgesteld in lijn met het Caring for Climate-initiatief van de Verenigde Naties. Hoofdzaak voor DHL is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Zo wordt ingezet op meer elektrisch vervoer. Bijna zevenhonderd elektrische bestelbusjes nemen nu al zo’n 37 procent van alle ritten voor hun rekening. In 2025 zal onze hele last mile-vloot elektrisch zijn.

Voor het zwaardere transport wordt ook naar oplossingen gezocht. Hoewel de batterijtechnologie steeds beter wordt, biedt het voor zwaar vervoer op korte termijn nog geen oplossing en is daar voorlopig (groene) brandstof voor nodig. DHL doet wel pilots waarbij vrachtwagens over langere afstanden op waterstof rijden.

Volle pakketbusjes

De fijnmazigheid van het DHL-netwerk draagt ook bij aan verduurzaming. DHL heeft bijna honderdvijftig CityHubs, gelegen aan de rand van stedelijke gebieden. Daardoor zijn ritten altijd kort: maximaal 25 tot 30 kilometer, waarbij de afstand tussen de verschillende tussenstops klein is. Het beeld van inefficiënt achter elkaar aan rijdende pakketbusjes is onjuist. Door de sterke concentratie in de pakketmarkt hebben de twee grote nationale bezorgnetwerken, waarvan DHL er één is, een hoge dichtheid. Dat betekent volle busjes, die de optimale routes afleggen.

Meerdere studies wijzen uit dat online winkelen een geringere CO2-footprint heeft dan het traditionele shoppen. Grote generieke netwerken voor e-commerce leveringen zijn daarom uit oogpunt van duurzaamheid veel meer een óplossing dan een probleem. Wat overigens niet wegneemt dat we er naar moeten blijven streven om onze CO2-footprint nog kleiner te maken.

Digitalisering en verduurzaming

Ook ‘de volgende dag in huis’ is geen aanslag op de duurzaamheid. Snelheid in bezorging is niet het probleem. DHL is efficiënt georganiseerd: in een landelijk netwerk dat dagelijks grote volumes bezorgt, is een korte doorlooptijd vanuit het oogpunt van de operationele efficiency juist een voordeel, en daarmee ook uit het oogpunt van de duurzaamheid. Een langere bezorgtijd klinkt logisch, maar werkt feitelijk contraproductief.

Digitalisering is ook een speerpunt bij het verduurzamen. Daardoor kunnen klanten beter aangeven wat voor hen de beste bezorgoptie is. Ophalen op een servicepunt of bezorging aan huis, en ook het tijdstip. Bovendien kan de consument tot op het laatst interveniëren: toch naar een servicepunt, of aflevering bij de buren. Met je mobiel als afstandsbediening van je pakket, neemt het aantal keren dat de eerste bezorgpoging mislukt, snel af.

Verduurzaming pakketsorteercentrum

De verduurzaming van de eigen gebouwen draagt ook bij aan de ambities van DHL. Het nieuwe pakketsorteercentrum in Zaltbommel, het grootste in de Benelux, is volledig CO2-neutraal. Het voldoet aan de laatste BREEAM-Excellent duurzaamheidscriteria, zowel wat betreft de gebruikte materialen als de exploitatie. Op het dak liggen 11.000 zonnepanelen. Het gebouw heeft geen gasaansluiting, een ecologische tuin en het maakt gebruik van aardwarmte. Daarnaast is er ledverlichting in alle gebouwen. Dat zijn duurzame investeringen, die zich terugverdienen. In geld, maar vooral ook in kwaliteit van leven.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.