CHANGE NEXTGEN

“De jongeren van vandaag zijn het voorportaal voor morgen”

Werner Schouten, De Jonge Klimaatbeweging

Vernieuwend Verduurzamen met de Jonge Klimaatbeweging

“Jongeren zijn essentieel voor de transitie naar een duurzame toekomst”, aldus Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. “Jongeren moeten het langst leven met de duurzame keuzes die we nu maken. De duurzame plannen van nu zijn immers de realiteit van morgen. Daarnaast daagt de transitie naar een duurzame samenleving jongeren uit om te doen waar ze het beste in zijn: het bedenken van innovatieve ideeën en patroondoorbrekende concepten, met oog voor het gemeenschappelijk belang.”

De Jonge Klimaatbeweging (JKB) verenigt daarom de kracht van jongeren voor de duurzaamheidstransitie door de visie van meer dan 100.000 jongeren samen te brengen. De Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt deze verenigde stem in de politiek en het bedrijfsleven. Zo bouwen ze aan een duurzame wereld waarin klimaatrechtvaardigheid, jongerenparticipatie en inclusiviteit centrale uitgangspunten zijn. 

Vernieuwend Verduurzamen

Aan de tafels van het Klimaatakkoord, in samenwerking met ministeries en in partnerschappen met bedrijven brengen de jongeren de duurzame toekomst dichterbij. “Jongeren van vandaag zijn het voorportaal voor morgen. Doordat jongeren minder gebonden zijn aan de status quo, acteren ze als radicale vernieuwers. Ze hebben het lef om compleet nieuwe systemen en structuren te omarmen. Dat is Vernieuwend Verduurzamen.”

“Hoe we nu bijvoorbeeld kijken naar de stoommachine, zo kijken we over enkele jaren naar wat we nu doen. Autobezit, wat was dat toch voor een apart concept, denken we dan. Jongeren omarmen bijvoorbeeld al massaal de voordelen van elektrische deelmobiliteit. Mensen zien het positieve van verandering niet wanneer ze midden in de verandering zitten. Jongeren, daarentegen, helpen om uit te zoomen op het grotere plaatje. Hiermee prikkelen wij beleidsmakers en bedrijven om niet alleen te doen wat mogelijk is, maar juist te doen wat vandaag nodig is voor een duurzame, inclusieve samenleving in 2050.”

Overzicht, Inzicht en oplossingen

De Jonge Klimaatbeweging verrijkt met een constructieve aanpak het duurzaamheidsbeleid van overheden en bedrijven. “Wij werken in onze samenwerkingen aan overzicht, inzicht in oplossingen. Overzicht in waar we in 2050 naartoe moeten. Inzicht in hoe onze huidige samenleving daar nog niet mee strookt. En door bruggen te bouwen tussen generaties ontwikkelen we oplossingen om koers te zetten richting de ideale toekomst in 2050. We combineren de expertise en ervaring van beleidsmakers en bedrijven met de creativiteit en onbevangenheid van jongeren.

Met deze ‘change-formule’ drukt de Jonge Klimaatbeweging haar stempel op de verduurzaming van Nederland. Zo heeft de organisatie bij het Klimaatakkoord de verankering van duurzaamheid in het onderwijs afgedwongen. Ook ontwikkelde de Jonge Klimaatbeweging samen met de ASN Bank een visie op een duurzame financiële sector in 2030.

De impact van de Jonge Klimaatbeweging houdt echter niet op bij de Nederlandse landsgrenzen. In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken mobiliseert de organisatie namelijk ook in 10 andere landen, hoofdzakelijk in de Global-South, jongeren om te pleiten voor ambitieuzer klimaatbeleid bij bedrijven en overheden.

Door Vernieuwend te Verduurzamen voorkomen we een lening op de toekomst en bouwen we aan een samenleving waarin onze kinderen duurzaamheid als het nieuwe normaal zien”, zo besluit Schouten.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.