CHANGE ENERGY

“Start met wat vandaag mogelijk is voor de warmtetransitie in Nederland”

Jaap van Eck, Eteck Energiebedrijven

In 2050 meer dan 1 miljoen aansluitingen voorzien van betaalbare duurzame warmte

In Nederland staat we voor een flinke opgave: de CO2-uitstoot moet omlaag. Het duurzaam verwarmen en verkoelen van gebouwen kan een enorme bijdrage leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot. Als duurzame warmteleverancier gaan wij die uitdaging graag aan. Eteck gaat voor nul CO2-uitstoot, nul gebruik van fossiele brandstoffen en 100 procent wooncomfort.

Eteck wil maximaal bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag. Daarvoor ontwerpen, ontwikkelen én financieren we collectieve systemen die gebruik maken van lokale bronnen, waaronder warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO), warmte uit lucht en warmte uit oppervlaktewater (aquathermie).

Meer dan 45.000 aansluitingen op duurzame warmte

Vandaag de dag leveren we warmte aan meer dan 45.000 aansluitingen in Nederland. Dit zal snel toenemen door de stijgende vraag naar duurzame warmte in de bestaande bouw. Wij zijn techniekonafhankelijk en maken voortdurend gebruik van de beste beschikbare techniek die voldoet aan de uitgangspunten van leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid ten behoeve van onze klanten. Naar verwachting heeft Eteck binnen 4 jaar meer dan 100.000 aansluitingen gecontracteerd. Daarmee neemt de positieve impact op het milieu significant toe. In 2019 is hiermee al bijna 39.700 ton CO2-uitstoot bespaard.

In 125 jaar naar grootste duurzame warmte-en koudeleverancier

Dit jaar viert Eteck Energie Bedrijven haar 125-jarig jubileum als familiebedrijf. In de afgelopen 125 jaar heeft het bedrijf continu ingespeeld op veranderde behoeften in de markt en heeft zich ontwikkeld tot de grootste duurzame warmte- en koudeleverancier van Nederland. Eteck is ervan overtuigd in 2050 meer dan 1.000.000 aansluitingen te kunnen voorzien van betaalbare duurzame warmte met maximaal comfort voor de eindgebruiker.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.