CHANGE CONSULTING

“Sterke communicatie informeert, inspireert en verbindt - en is daarom essentieel om verandering in gang te zetten en een beweging te creëren.”

Charlotte de Voogd, Hill+Knowlton Strategies

Hill+Knowlton Strategies creëert duurzame impact bij bedrijven

Het belang van duurzaamheid is niet meer te ontkennen, in de boardroom én daarbuiten. Maar hoe bepaal je als leider en als bedrijf waar je de focus legt, hoe borg je een geïntegreerde aanpak en hoe zorg je dat je verhaal compleet en geloofwaardig wordt verteld?

Vanuit een onafhankelijke, kritische houding en opererend in een internationaal netwerk voorzien de adviseurs van Hill+Knowlton bedrijven van strategie- en communicatieadvies.  Met als doel acceptatie en begrip bij alle stakeholders, intern en extern, om uiteindelijk impact te creëren, ook op het vlak van duurzaamheid.

Duurzaamheid integreren in bedrijfsvoering

De afgelopen jaren heeft de aandacht voor duurzaamheid zich in rap tempo en als een olievlek verspreid. Bedrijven zijn steeds beter in staat te bepalen hoe ze kunnen bijdragen aan de verduurzaming en hoe ze duurzaamheid kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. Toch zijn er heel wat horden te nemen, voordat de samenleving een volledige omslag heeft gemaakt. Verduurzamen is immers complex en kent vele dilemma’s.

Hill+Knowlton helpt bedrijven binnen deze dilemma’s te navigeren en adviseert hen over hun duurzaamheidsstrategie en -beleid. Daarnaast zorgen de adviseurs van Hill+Knowlton voor een geloofwaardige doorvertaling naar de media en effectieve engagement van relevante interne en externe stakeholders.

Via het partnership met Sustainalize, business consultant op het gebied van duurzaamheid, biedt Hill+Knowlton bedrijven daarnaast reporting, validering en bewijsvoering, een onmisbaar element voor een succesvolle en geloofwaardige duurzaamheidsstrategie.

Verantwoord beleggen

Beursgenoteerde ondernemingen worstelen met de groeiende druk van beleggers om het ESG-beleid (criteria rondom milieu, maatschappij en bestuur) aan te scherpen. Vaak zijn de ambities en doelen wel opgenomen in de bedrijfsvoering, maar speelt ESG nog onvoldoende een prominente rol binnen de onderneming.

Meaning2Numbers, opgericht om de ontstane informatiekloof tussen beleggers en bedrijf te verkleinen, adviseert ondernemingen mede over de integratie van ESG in de gehele bedrijfsstrategie en daarmee in de equity story. Het doel is om de dialoog tussen belegger en bedrijf op het gebied van ESG vorm te geven en te versterken.

Elkaar versterken

De visie van Hill+Knowlton Strategies is dat ze als adviseurs het meeste kunnen bijdragen door klanten continu uit te dagen op hun strategie en acties: is het voldoende, is het geloofwaardig, draagt het echt bij? Daarnaast gelooft Hill+Knowlton Strategies sterk in het stimuleren en versterken van goede initiatieven, ook als de betreffende bedrijven hun duurzaamheid nog niet helemaal op orde hebben. Dat, in combinatie met zoeken naar partnerships en samenwerking om echte stappen te nemen en bestaande systemen te veranderen, is hoe Hill+Knowlton Strategies klanten helpt bij het versnellen van de verduurzaming van hun bedrijf.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.