CHANGE INVESTING

“Invest-NL maakt financierbaar, wat niet financierbaar lijkt”

Wouter Bos, Invest-NL

Morgen wordt vandaag gefinancierd

Nederland verandert

Iedereen weet dat de economie waar ons land in 2050 op draait, in niets zal lijken op de economie van vandaag of gisteren. De technologieën zullen nieuw zijn, de verdienmodellen, de markten, de partijen. De kiemen voor die grote veranderingen worden vandaag al ergens gelegd. Door studenten die afstuderen. Door ondernemers die het over een andere boeg gooien. Door overheden die vooruit kijken. Door een uitvinder op een zolderkamer. Door een industrie die vooruit kijkt. Maar ook door financiers die bereid zijn risico te nemen.

Zo’n financier zijn wij: Invest-NL. Wij realiseren ons dat de wereld van morgen, vandaag al financiering vraagt. Wij zijn niet bang voor verandering. Wij financieren verandering.

Innovatiever en duurzamer

Het spannende is natuurlijk dat nog niemand precies weet welke veranderingen Nederland door gaat maken op weg naar 2050. Maar het staat wel vast dat het allemaal duurzamer en innovatiever moet. Dat beschouwen wij ook als onze missie: Nederland innovatiever en duurzamer maken.

Daarbij is financiering cruciaal. Nederland blijft op dit punt achter. In andere landen is meer risicokapitaal aanwezig en vooral ook meer ‘geduldig’ risicokapitaal. Van investeerders die weten dat grote transities veel tijd kosten en veel onzekerheden met zich mee brengen. De transitie van ons energiegebruik bijvoorbeeld. Of de transitie op weg naar een circulaire economie. Maar denk ook aan transities in hoe we voedsel verbouwen, hoe we de economie veilig digitaliseren of hoe we de gezondheidszorg betaalbaar houden.

Allemaal belangrijk, allemaal complex en stuk voor stuk niet te doen zonder innoverende ondernemers. Dat zijn de ondernemers die wij willen helpen. Door financierbaar te maken wat nu niet financierbaar lijkt.

Impact en Change

Hoe doen we dat? Door partijen bij elkaar te brengen, markten te doorgronden en ja, zelfs markten te maken. Wij stappen ook zelf in en nemen risico. Waardoor de drempel voor andere investeerders om ook mee te doen, lager wordt. Wij zorgen ervoor dat kapitaal en garanties uit Europa beschikbaar komen voor Nederlandse ondernemingen.  Zo kunnen we meer risico nemen en nog meer rendement uit iedere geïnvesteerde euro halen.

Financieel rendement is voor ons een middel, geen doel. Het stelt ons in staat door te gaan met investeren. Maar het is niet wat ons drijft, motiveert en inspireert. Als impact investor staat bij ons het maatschappelijk rendement van onze investeringen, de impact, voorop. Verbetert het klimaat, gaat er minder CO2 de lucht in? Wordt er meer geld besteed aan research & development en houden we meer mensen (hoogwaardig) aan het werk? Verminderen we afvalstromen, verminderen we het gebruik van schaarse grondstoffen, bevorderen we hergebruik? Lukt het meer start-ups om met behulp van ons kapitaal door te groeien tot succesvolle scale-ups?

Meer impact realiseren. Anderen daarin meenemen en meekrijgen. Nieuwe coalities creëren. De lat steeds hoger leggen. Dat is de verandering waar wij in willen investeren. Vandaag investeren in de wereld van morgen! Doe je mee?


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.