CHANGE INDUSTRY

“Geen moderne duurzame toekomst zonder een gezonde dosis innovatie”

Marlies van Wijhe, Koninklijke Van Wijhe Verf

Vernieuwingsdrang en innovatie in het DNA

Koninklijke Van Wijhe Verf is een onafhankelijke, Nederlandse verfproducent van onder andere de verfmerken Wijzonol, Ralston en Solidlux Coatings. Een zelfstandig familiebedrijf met een passie voor het maken van duurzame kwaliteitsverven voor de timmerindustrie, professionele schilder en doe-het-zelver. Producten die beschermen wat waardevol is en de wereld een beetje mooier maken. Nu en in de toekomst.  

Hoewel we kunnen terugkijken op meer dan 100 jaar historie, kijken we bij Koninklijke Van Wijhe Verf liever vooruit. Vernieuwingsdrang en innovatie zit - letterlijk - in het dna van het familiebedrijf. Wat gisteren goed was, kan morgen vast nog beter. Die overtuiging vraagt een bepaalde eigenzinnigheid en het lef om de nek uit te steken. Dat doen we ook. We investeren dagelijks in kennis en expertise op het gebied van innovatieve en duurzame ontwikkelingen.  

Wij zijn NU-manifest 

In 2050 moeten alle ruim 10 miljoen panden, woningen en gebouwen in Nederland duurzaam of verduurzaamd zijn. Een enorme klus, waar we samen voor staan. Willen we ons land doorgeven aan de volgende generaties, dan moeten we nu aan de slag: morgen wordt vandaag bedacht. Daarom roepen wij met het ‘Wij zijn NU-manifest’ de verfindustrie, bouwsector en schilderbranche op om: Mee te werken aan circulair bouwen; te kiezen voor duurzame bescherming van vastgoed en volledig in te zetten op de ontwikkeling van duurzame verf. 

Ons doel: klimaat- en milieuneutraal  

Zelf hebben we ons als doel gesteld om in 2030 klimaat- en milieuneutraal te werken. Dat betekent dat we met onze bedrijfsactiviteiten geen CO2 meer uitstoten en geen milieubelasting veroorzaken. Datzelfde geldt dan ook voor de leveranciers met wie we samenwerken. Ambitieus? Jazeker, maar we hebben al flinke stappen gezet en zijn als eerste chemische bedrijf ter wereld B-Corp gecertificeerd. Dat wil zeggen dat we ons houden aan strikte normen voor sociale en milieuprestaties, verantwoordingsplicht en transparantie. We weten hoeveel CO2 we jaarlijks uitstoten en hebben dit teruggerekend naar de verschillende verfproducten. De resultaten per verftype staan overzichtelijk op onze website, zodat gebruikers de CO2 uitstoot per liter verf kunnen vergelijken en op hun beurt kunnen verwerken in hun eigen CO2-voetafdruk. 

Duurzame verven 

Verf maken zonder CO2 uitstoot is een uitdaging. Neem alleen al de grondstoffen van de verf en verpakkingen; samen goed voor zo’n 85 procent van de totale CO2 uitstoot van het bedrijf. Hier is veel winst te behalen en daarom werken we zij aan zij met grondstoffenleveranciers in de zoektocht naar alternatieven. Zo lukt het steeds beter om fossiele grondstoffen te vervangen door hernieuwbare, biobased grondstoffen. Tegelijkertijd werken we ook aan kwaliteitsverbeteringen om de levensduur van verfproducten nog verder te verlengen; hoe langer schilderwerk mee gaat, hoe lager de CO2-voetafdruk.  

Van natuurbeheer tot vastgoedonderhoud  

Zolang het nog niet gelukt is om onze CO2 uitstoot volledig te vermijden, proberen we deze in de tussentijd zoveel mogelijk te compenseren. Dat doen we onder andere door op de Hoge Veluwe drie hectare dode fijnsparren te herbeplanten met ongeveer 3.000 nieuwe klimaatbestendige bomen. Iedere boom is in staat om de hoeveelheid CO2 van drie schilderbeurten te neutraliseren.  

Minder vaak schilderen helpt natuurlijk ook. Door zij aan zij te werken met vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven weten we de onderhoudsfrequentie van schilderwerk steeds verder te verlagen. Dat komt enerzijds door productvernieuwing en kwaliteitsverbeteringen, maar ook door op een andere manier naar vastgoedonderhoud te kijken en gebruik te maken van elkaars expertise. Want samen weten we meer en wij zijn nu.  

Kijk voor meer informatie over onze initiatieven en toekomstvisie op:  

www.vanwijheverf.nl 

www.wijzijnnu.nl 

www.wijzonol.nl 


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.