CHANGE MOBILITY

“Nederland bereikbaar houden, nu en in de toekomst. Dat vraagt om een duurzame aanpak”

Sacha Göddeke - Mulder, Nederlandse Spoorwegen

Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen. ​

Een mobiele, bereikbare samenleving draagt bij aan een gezonde en levendige economie. Reizen met het OV is beter voor het milieu dan veel andere vormen van vervoer. Bovendien verbindt het mensen en zorgt het voor sociaal contact. NS is koploper in duurzame mobiliteit en wil dit blijven. Met miljoenen reizigers en stationsbezoekers, heeft NS in Nederland een grote impact op de maatschappij. ​

Wij zijn een forse onderneming. Daarmee kunnen we ook echt het verschil maken in Nederland. Duurzaam Ondernemen is dan ook integraal verweven in onze bedrijfsvoering. ​

Koploper ​

Jaren geleden was NS de eerste treinvervoerder (in de wereld) die volledig op groene stroom reed. Een voorbeeld dat (gelukkig) inmiddels opvolging heeft gekregen. Samen met partner Eneco zijn nieuwe windparken gebouwd om dit mogelijk te maken. We werken hard aan de volgende stap in deze energietransitie door onze eigen assets zoveel mogelijk in te zetten voor het opwekken van duurzame energie. ​​

Impact​

Naast een duurzame eigen bedrijfsvoering, is ook onze impact op de Nederlandse maatschappij groot. Met dagelijks miljoenen reizigers in treinen en op stations kun je (duurzaam) gedrag sturen. Allereerst door een goede reis van deur-tot-deur aan te bieden. De populariteit van de OV-fiets is hiervan al een goed voorbeeld. Naar de toekomst kijkend, zijn we bezig met het verder ontwikkelen van ‘mobility as a service’, waardoor er een meer passend én duurzaam vervoersaanbod is.​

Kleine stapjes​

Het gaat daarnaast ook om de kleine stapjes. Bijvoorbeeld door korting te geven als reizigers hun eigen koffiebeker meenemen, de plaatsing van watertappunten op stations of het maken van tassen van oude stoelbekleding. Kleine, maar belangrijke stappen voor de verandering van gedrag dat moet leiden tot minder afval. Zo krijgen bij ons de treinen die nu worden ontwerpen ook de eis mee dat deze, na 20 jaar gebruik, volledig circulair te vernieuwen zijn. ​​

Ketensamenwerking​

Van onderhoud op treinen, tot het werken aan biodiversiteit op stations en van het energiezuinig rijden tot  nieuwe vervoersconcepten. Samenwerking in de hele keten is daarbij essentieel. Alleen dan kunnen we de cirkel sluiten en samen aan een duurzame toekomst bouwen. ​


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.