CHANGE FINANCE

“Uw duurzame ambities laten slagen? Duurzaamheid + financiering = impact”

Olivier Takx, Sustainable Capital Group

Sustainable Capital Group

Sustainable Capital Group (SCG) assisteert en adviseert partijen met een duurzaam en financieel winstoogmerk, zowel op strategisch als operationeel niveau door kennis over duurzaamheid te combineren met de expertise op het gebied van corporate finance. SCG levert onder andere certificering, monitoring en funding op maat (vanaf 10 miljoen euro).

SCG werkt voor organisaties die een duurzaamheidsvraag combineren met een financieringsvraag. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijven die hun ecologische footprint willen verkleinen en invulling willen geven aan voor hen relevante duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals), vastgesteld door de Verenigde Naties. SCG helpt ook institutionele beleggers en financiers die duurzaamheidsprojecten willen financieren en ondernemingen willen voorzien van het nodige kapitaal. SCG biedt ondersteuning op deelgebieden als transactiemanagement, sustainability due diligence en monitoring. SCG focus hierbij vooral op de sectoren Vastgoed, Agrifood, Energie en Mobiliteit.

Duurzame financieringen zorgen voor toekomstbestendigheid van een bedrijf of project. Steeds meer bedrijven zetten in op duurzaamheid en kunnen daar in de toekomst van profiteren en zo eenvoudiger voldoende financiering verkrijgen. Wanneer een bedrijf vaste activa nodig heeft voor haar activiteiten, dan wordt er veel gebruik gemaakt van financiering. Voor deze ‘asset rich’ bedrijven is duurzame financiering een van hun grootste inkooporders.

Verder zijn de grote institutionele beleggers en financiers allemaal gecommitteerd aan de Europese taxonomiestandaarden. In 2021/2022 moeten bedrijven deze standaarden ook gaan gebruiken om duidelijk te maken hoe ‘groen’ hun activiteiten en investeringen zijn. Er zal een herverdeling plaatsvinden van middelen door bijna alle financiële instellingen en de overheid. Daarmee moet in 2030 70 procent van het geld voldoen aan de taxonomiestandaarden. In Nederland alleen al betekent dit een verschuiving van €1.500 miljard euro.

Niet-duurzame financiering wordt hierdoor duurder: de prijs gaat omhoog door de daling in levering. Duurzame financiering wordt dus goedkoper en is breder verkrijgbaar, waardoor duurzaamheids- en organisatiedoelen binnen handbereik komen.

SCG zorgt ervoor dat de duurzame financiering voor een project of bedrijf er op tijd is. SCG scant op geschiktheid volgens de EU taxonomiestandaarden. Op basis van deze scans worden er verdere analyses gedaan bij tekortkomingen, parallel aan bijvoorbeeld het EcoVadis of Sustainalytics proces, wanneer dit gewenst en praktisch haalbaar is. EcoVadis en taxonomie zijn sterk gerelateerd aan elkaar, wanneer we kijken naar geschikte standaarden. Verder gaat SCG naar de markt voor duurzame financiering. Ondertussen zal de financieringsstrategie en uitvoerbaarheid worden bepaald en voorgelegd.

SCG helpt bij het sneller behalen van de duurzaamheidsdoelen van jouw organisatie en het in lijn hiermee toekomstbestendig worden. Ze zijn daarbij partner van begin tot eind in de stappen die er genomen moeten worden en zorgen ervoor dat de duurzame financiering er op tijd is. Er wordt gewerkt met bescheiden advieskosten en een succesvergoeding, waardoor de belangen van klanten volledig op elkaar zijn afgestemd.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.