CHANGE RESOURCES

“Wij zien de wereld zoals deze zou moeten zijn en niet alleen zoals deze nu is”

Hildagarde McCarville, Veolia

De transitie naar een circulaire economie bevorderen

Veolia is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van milieudiensten met meer dan 160 jaar ervaring. Veolia levert duurzame oplossingen met betrekking tot energie, water en secundaire grondstoffen. Ook ondersteunt Veolia haar klanten in de sectoren voedsel industrie, productie, chemie, stadsverwarming, groene energie, onderwijs, gezondheidszorg en lokale overheden.

De toegang tot grondstoffen is een fundamentele basisbehoefte van de maatschappij waarin wij leven. Het verkrijgen van de juiste grondstoffen is over de jaren heen meer complex geworden. Dit is voor Veolia een reden om te investeren in duurzame oplossingen. Hierdoor kan Veolia, zoveel mogelijk mensen blijven voorzien van grondstoffen die nodig zijn om het welzijn te garanderen in onze leefwereld. Daarnaast helpt Veolia bedrijven om hun continuïteit te garanderen en bedrijfsprestaties te laten groeien.

Wereldwijd voorziet Veolia 98 miljoen mensen dagelijks van schoon drinkwater. Tevens beheert Veolia 5.192 industriële sites/installaties, om de continuïteit van de productieprocessen te garanderen. Veolia is verantwoordelijk voor all recycling processen op de sites van materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Hiermee ondersteunt Veolia de doelstellingen van de circulaire economie.

In al onze kunststof recycling faciliteiten, recyclen we jaarlijks het equivalent van 31 miljard eenmalig gebruikte plastic tassen. Ook overziet en beheert Veolia meer dan 600 stadsverwarmings- en koelings netwerken die warm water of koeling leveren aan miljoenen huishoudens.

Als wereldburgers moeten we onze relatie met deze schaarse grondstoffen zoals water, energie, en secundaire materialen op een andere manier aanpakken. Consumenten gebruiken nog altijd meer producten met als gevolg een constante groei in consumptie. Als resultaat hiervan wordt er meer afval geproduceerd en blijft onze afvalberg groeien. Het is belangrijk dat er gezamenlijk gewerkt wordt, zowel door de consument als bedrijven, aan een nieuwe duurzame economie. Een economie die het milieu minder belast en naar de toekomst toe weer een balans brengt tussen consumptie en het uitputten van de aarde.

Innovatieve oplossingen

De missie van Veolia, is het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie. Wij zien de wereld zoals deze zou moeten zijn en niet zoals deze nu is. Wij werken nauw samen met onze klanten in de beginfase van product design maar ook grote projecten als het ontwerpen van de toekomstige nutsvoorzieningen. Daarnaast beheert Veolia deze voorzieningen om het gebruik van grondstoffen en hun bijbehorende CO2-voetafdruk te minimaliseren. Wanneer gebruikte materialen het einde van hun levensduur bereikt hebben worden ze opgehaald en naar een afval depot gebracht. Deze afvalstromen en/of materialen worden door Veolia gerecycled. Veolia biedt innovatieve oplossingen om grondstoffen te recyclen en te vernieuwen.

Ook combineert Veolia digitale oplossingen samen met de expertise van onze medewerkers. Hierdoor is Veolia in staat om met real-time gegevens, de luchtkwaliteit en energie-efficiëntie in gebouwen te optimaliseren.

Veolia is al meer dan 50 jaar actief in Nederland en heeft 650 medewerkers. Veolia Nederland maakt deel uit van de globale Veolia organisatie die bestaat uit 170.000 experts. Al deze experts zetten zich actief in om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om de groei van de circulaire economie te stimuleren. De kennis en ervaring van onze medewerkers behoort tot de belangrijkste kracht van Veolia. Doordat Veolia jarenlange expertise heeft opgebouwd, worden wij door onze klanten gezien als een betrouwbare partner om gezamenlijk de doelstellingen van de circulaire economie te realiseren.

Veolia is een trots lid van de Nederlandse en Europese Plastic Pact initiatieven. Deze organisatie ondersteunt de doelstellingen van Veolia om de recycling quota in Europa te realiseren.

www.veolia.nl


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.