CHANGE INDUSTRY

“In de Rotterdamse haven bouwen we de economie van de toekomst met de bedrijven van nu”

Alice Krekt, Deltalinqs

BOUWEN AAN DE TOEKOMST MET DE BEDRIJVEN VAN NU

Het Deltalinqs Climate Program bouwt de economie van de toekomst met de bedrijven van nu. Het Deltalinqs Climate Program (DCP) verenigt bedrijven in het Rotterdams havengebied die de energietransitie willen realiseren en gelijktijdig de concurrentiepositie als innovatief havencluster willen versterken. 

Het Rotterdams haven- en industriegebied is heel belangrijk voor de Nederlandse werkgelegenheid en toelevering van grondstoffen en producten. Er is een groot aantal internationale bedrijven gevestigd, het bedient een groot achterland en groeit nog altijd aan innovatiekracht. Met deze bedrijven vervult het cluster een onmisbare rol als leverancier van (bouwstenen voor) producten die je overal in het dagelijks leven terugvindt. Van voedselverpakkingen tot tandenborstels, van smartphone tot schoenzolen, mondkapjes tot handgel en van de vezels in de isolatie van je huis tot de brandstof die je tankt bij de pomp.

Het gebied neemt momenteel een aanzienlijk deel van de CO2-emissies in Nederland voor haar rekening. De bedrijven willen een belangrijke driver en een facilitator zijn voor de energietransitie in Nederland. De uitdaging is groot, maar het gebied is goed gepositioneerd om een succes te maken van de energietransitie.

VERBINDING

Het Deltalinqs Climate Program verbindt bedrijven, overheden, netbeheerders en kennisinstellingen met elkaar. Het programma voorziet de deelnemers en partners van informatie en inspiratie en start innovatieprojecten. De partners ontwikkelen zo samen de voorwaarden voor succes. Voor 2020 zijn de projecten en activiteiten in vijf Letters of Cooperation vastgelegd. Daarbij staan drie belangrijke thema’s centraal: Energiemix & Infrastructuur (zowel in de industrie als in de transport en overslag), Alternatieve Brandstoffen (zoals waterstof, elektriciteit en biobrandstof) en Circulariteit (zoals het gebruik van reststromen en biogrondstoffen).

PROJECTEN

Met energiemixstudies en circulaire scans geeft het Deltalinqs Climate Program bedrijven inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden. Deze studies helpen bovendien Havenbedrijf Rotterdam en Stedin om de infrastructuur van de toekomst te realiseren omdat ze een beter beeld hebben van de toekomstige vraag naar warmte, elektriciteit, waterstof, aardgas en CO2-infrastructuur. Waterstof zal zeer waarschijnlijk een grote rol spelen in de energiemix van de toekomst. In het project H-vision werken negen partners aan realisatie van waterstofproductie, infrastructuur en gebruik in het Haven Industrieel Complex van Rotterdam.

We ontwikkelen pilots voor emissievrij transport op korte afstanden in 2040; creëren een Field Lab Industriële Elektrificatie; onderzoeken met de Hogeschool Rotterdam implementatiekansen voor industriële warmtepompen; gebruiken restwarmte uit de haven om de glastuinbouw en bedrijven van warmte te voorzien; willen CO2 afvangen en opslaan en werken aan kansen om CO2 als grondstof te gebruiken; onderzoeken kansen voor synfuels; verkennen mogelijkheden om de circulariteit van plastic te vergroten; onderzoeken geavanceerde biobrandstoffen en werken aan een 5 megawatt-elektrolyser in de Botlek. 

IMPACT BUITEN HET HAVEN- EN INDUSTRIEGEBIED

De bedrijven dragen ook bij aan verduurzaming buiten het havengebied. Door vragen naar duurzame elektriciteit, kan de energiesector investeren in extra windmolens op zee. Restwarmte uit het industriecluster kan de warmte aan de gebouwde omgeving leveren, industriële waterstofprojecten zwengelen de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur en -economie aan en de industrie zal een steeds grotere rol gaan spelen in het balanceren van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet.

Samen met het Deltalinqs Climate Program wordt een ongekende innovatieslag doorgemaakt die de industrie klaarstoomt voor de economie van morgen.

Het Deltalinqs Climate Program is een apart programma onder de Deltalinqs-paraplu. Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95 procent van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij onze ondernemersvereniging zijn ruim 700 bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren. Samen dragen zij 6,2 procent bij aan het Bruto Nationaal Product van Nederland en bieden zij direct en indirect werk aan ruim 385.000 mensen. In het haven- en industriegebied zijn zo’n 60 industriële bedrijven gevestigd, waaronder 5 olieraffinaderijen, 36 chemiebedrijven, 4 afvalverwerkingsbedrijven en 14 overige industriebedrijven.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.