CHANGE ENERGY

“Duurzaam en betaalbaar kunnen hand in hand gaan, ook in de energievoorziening van de toekomst”

Janneke Hermes, Gasunie

Naar een duurzame en betaalbare energievoorziening in 2050

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Door ons energieverbruik te verminderen en te vergroenen, kunnen we de doelen halen die we in het Klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken. Door krachten te bundelen en samen te innoveren zorgen we ervoor dat Nederland in 2050 alleen nog maar CO2-neutrale energie gebruikt. Voor die transitie zet Gasunie zich elke dag in.

Infrastructuur

Naast duurzame stroom uit zon en wind spelen duurzame gassen een grote rol in het energiesysteem van de toekomst. Waar we nu nog aardgas gebruiken, wordt dat in de toekomst groene waterstof en groen gas. Daarin speelt onze landelijke gasinfrastructuur een grote rol. Zo werken we hard om in 2027 de ‘waterstofbackbone’ klaar te hebben. Daarmee kan bijvoorbeeld de chemische industrie, die moeilijk te vergroenen is, in één klap zijn CO2-uitstoot verlagen. 

De energietransitie heeft de rol van Gasunie veranderd, legt onze CFO Janneke Hermes uit: “We zijn uitgegroeid van pure aardgastransporteur naar een brede energieinfrastructuur-onderneming in Noordwest-Europa.” 

Innovatie en samenwerking

Innovatie en samenwerking zijn essentieel voor de energietransitie. Gasunie speelt daarom een actieve rol in verschillende consortia, bijvoorbeeld om de groene waterstofeconomie van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld NortH2, dat het grootste groene waterstofproject ter wereld kan worden. Samen met Shell en Groningen Seaports wil Gasunie in 2030 maar liefst 3 tot 4 gigawatt aan groene waterstof realiseren uit stroom van wind op zee. En in het project Djewels werken we met chemiebedrijf Nouryon aan een elektrolyser van 20 megawatt, een belangrijke stap in het verduurzamen van de industrie. 

Een betaalbare energietransitie

Het is in ieders belang om de energietransitie te versnellen. Die energietransitie raakt ons allemaal, zowel bedrijven als de Nederlandse burger. Daarom neemt Gasunie ook de betaalbaarheid van de energievoorziening heel serieus. We zoeken met onze partners naar gezonde businesscases om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. 

Daarin nemen we allemaal onze verantwoordelijkheid en kijken we voorbij ons eigen belang. “De energietransitie gaat een heleboel geld kosten, dat weten we. Maar zolang iedereen naar zijn eigen portemonnee blijft kijken, wordt het een heel ingewikkeld verhaal”, zegt Hermes. 

Dat doen we niet alleen met partijen uit de gaswereld, maar ook met TenneT, beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet. Meer uitwisseling tussen het gassysteem en het elektriciteitssysteem zorgt ervoor dat we de investeringen in de infrastructuur zo laag mogelijk kunnen houden. 

Nederland als koploper

Nederland heeft alles in huis om een koploperspositie in de energietransitie te verwerven. De ligging zorgt voor een enorme capaciteit voor wind op zee, de chemieclusters kunnen groene moleculen toepassen als energiedrager én grondstof en het gasnet om waterstofgas en groen gas te transporteren ligt er al. Dat maakt ons positief over de toekomst: een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.