CHANGE ENERGY

“Winst is het geld dat je leent van je klanten om innovatieve oplossingen voor ze te kunnen blijven maken”

Meiny Prins, Priva

Priva: technologiebedrijf met een missie

Wij zijn een technologiebedrijf en we ontwikkelen hardware, software en (data)diensten op het gebied van klimaatbeheersing, energiebesparing en het (her)gebruik van water.

De dringende behoefte aan een leef- en werkomgeving met schone lucht, schone energie, drinkbaar water, slimme mobiliteit en veilig en gezond voedsel neemt toe. Priva ziet een rol voor zichzelf in het leveren van de intelligente technologie die deze gezonde en duurzame leefomgevingen helpt creëren.

“Creating a climate for growth”

Onze oplossingen helpen telers hun opbrengst te verhogen dankzij een optimaal groeiklimaat, met minimaal gebruik van energie en maximaal hergebruik van water.

Voor de gebouwde omgeving hebben onze oplossingen een vergelijkbaar doel: een gezond en comfortabel binnenklimaat tegen een lager gebruik van energie. In een goed binnenklimaat voelen mensen zich prettiger en zijn zij productiever. En productievere medewerkers zorgen voor een gezonder bedrijf.

Kortom: vanuit onze missie helpen we onze klanten over de hele wereld op verschillende manieren bij het behalen van een beter bedrijfsresultaat, met minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dat is de basis van duurzaam ondernemen.

Onze ambitie

We willen een sleutelrol spelen in een duurzame wereld waarin een groeiende wereldbevolking een gezond en comfortabel leven kan leiden. Onze unieke combinatie van hardware, software en (data)diensten maakt dat we in staat zijn om oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar de verstedelijkende wereld voor staat. Wat we ook doen, onze focus ligt op lokale en efficiënte voedselproductie, groene en schone gebouwen en wijken en een minimaal gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen zoals fossiele energie en zoet water. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier echt kunnen bijdragen aan een aantal thema's die hoog op de wereldwijde politieke agenda staan: voedsel, water, klimaat en energie.

Wat ons drijft

Duurzaamheid zit in het hart van ons bedrijf. Het is ons bestaansrecht. En die waarde willen we vergroten. We doen dat onder andere door winst niet als doel te beschouwen. Winst zorgt voor continuïteit. Het geeft ons de mogelijkheid blijvend te investeren in onze technologie en in onze mensen, wat resulteert in waardevolle oplossingen voor onze klanten. (En een notering in de R&D Top 30.) Daarmee creëren we een klimaat voor groei in de breedste zin van het woord.


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.