CHANGE RECYCLING

“Recycling is de zichtbare gedragsverandering naar een circulaire economie”

Meinderdjan Botman, Renewi

Een duurzame toekomst waarin afval niet bestaat 

Waste no more: dé toekomstvisie van Changemaker Renewi. Het waste-to-product bedrijf zet alles op alles om in 2023 maar liefst 91 procent van al het afval te hergebruiken of recyclen. Om verandering mogelijk te maken, werkt het bedrijf samen met zowel grote bedrijven als pionierende startups om met elkaar innovatieve, circulaire oplossingen te ontwikkelen.  

Renewi bouwt aan een circulaire toekomst door opnieuw waarde te verkrijgen uit afval, in plaats van het te verbranden of te storten. Jaarlijks verwerkt het bedrijf 14 miljoen ton afval, waarvan in 2019 90 procent werd gerecycled of hergebruikt. Daarvan komt 69,9 procent terug als secundaire grondstof; het overige deel wordt in (groene) energie omgezet. Omgerekend leidde dat in 2018 tot een besparing van 3 megaton aan CO2-uitstoot.  

Een duurzame toekomst waarmaken 

Renewi gelooft erin dat waarde uit afval halen enkel bereikt kan worden door samenwerkingen aan te gaan met andere bedrijven. Dat gebeurt door zowel met gevestigde bedrijven als met jonge, opkomende bedrijven nieuwe mogelijkheden te verkennen. Zo ging Renewi dit jaar met Nordsol en Shell een nieuwe samenwerking aan in het gezamenlijk produceren van bio-LNG. Deze samenwerking sluit de cirkel waarin organisch afval wordt omgezet tot een brandstof voor lange afstand transport. Een mooi voorbeeld van een bijdrage aan de circulaire economie.  

Een andere moeilijke afvalstroom, die sinds kort ook te recyclen is, zijn afgedankte matrassen. Volgens Meinderdjan Botman, managing director bij Renewi Nederland, past de samenwerking met RetourMatras uitstekend bij de visie van Renewi: “Dit project laat onze rol als verbindende schakel in de circulaire economie zien. We bieden een unieke oplossing voor een duurzame en efficiënte recycling van 1,7 miljoen matrassen per jaar tot nieuwe grondstoffen van hoge kwaliteit. Het is een product dat moeilijk af te breken was. Wij moesten er wat mee doen en het is mooi om te zien dat samenwerkingen van partners in de keten ook concrete resultaten opleveren.” 

Partnerships met startups 

Ook werkt de afvalverwerker samen met startups om tot innovatieve oplossingen te komen. Bijvoorbeeld met Peel Pioneers, dat een techniek ontwikkelde om nieuwe grondstoffen uit citrusschillen te halen. Daarvoor haalt Renewi onder andere bij supermarkten gebruikte sinaasappelschillen op zodat deze apart kunnen ingezameld en verwerkt worden tot etherische oliën en citruspulp. Dit wordt onder andere gebruikt als ingrediënt voor reinigingsmiddelen en hoogwaardige bijvoeding voor vee.  

Om de toekomstvisie ‘waste no more’ te realiseren, moeten bedrijven zich meer bewust worden van het feit dat afval helemaal geen afval hoeft te zijn, maar opnieuw als grondstof kan worden ingezet. Die bewustwording verschilt nu sterk per bedrijf, dat volgens Renewi komt doordat circulariteit voor veel bedrijven nog altijd een moeilijke opgave is. Bedrijven moeten echt durven te innoveren om te veranderen, aldus Renewi.  


CHANGE Makers

Morgen wordt vandaag bedacht. De Change Community is een beweging van koplopers en toekomstmakers die samen de nieuwe economie vormgeven.