Leestijd 2 minuten

Rapport ‘Building Value’: Gebouwde omgeving als accelerator van de circulaire economie

Een nieuw rapport laat zien dat het potentieel van de gebouwde omgeving enorm is voor de versnelling van de circulaire economie. Om dit te realiseren zijn er wel nieuwe methodes nodig om te waarderen en te financieren.

Rapport ‘Building Value’: Gebouwde omgeving als accelerator van de circulaire economie

In het rapport wordt in kaart gebracht hoe waardering en financiering circulaire constructie kan stimuleren. Het sociale woningbouwproject Fridtjof Nansenhof in Amsterdam, dat in 2020 zal worden herontwikkeld, diende hierbij als praktijvoorbeeld.

Download het rapport

Zes bouwlagen met eigen levensduur

Het rapport stelt dat elk gebouw moet worden gezien als zes afzonderlijke bouwlagen, die elk een eigen levensduur hebben. De waarde van elke laag kan zo lang mogelijk behouden worden door het toepassen van circulaire principes.

Concreet gaat het dan om het hergebruiken van elementen, producten en materialen (Elements, Products, Materials, ofwel EPMs). Met nieuwe bedrijfsmodellen, zoals Product-as-a-Service, wordt een effectiever hergebruik mogelijk gemaakt.

Markt voor gebruikte bouwelementen

Het is wel belangrijk dat er een markt komt voor gebruikte bouwelementen om prioriteit te kunnen geven aan hergebruik van EPMs boven nieuwe producten en materialen, stelt het rapport. Dankzij technologische ontwikkelingen kunnen spelers binnen de gebouwde omgeving steeds efficiënter gegevens verzamelen, opslaan en uitwisselen. Betrouwbaar beheer van EPM-gegevens is echter essentieel om privacy, veiligheid en transparantie te respecteren.

“Zodra de markt voor gebruikte bouwelementen meer volwassen is geworden kunnen waardering en financiering van grond en opstal ook beter op een separate manier plaatsvinden. Dit is nodig voor een effectief circulair model”, zeg Jan van der Doelen, sector banker Building & Construction, Real Estate bij ING.

Circulaire businessmodellen

Circulaire bedrijfsmodellen creëren waarde op langere termijn. Dries Wijte, manager Back Office Finance bij Eigen Haard vindt dat investeringsbeslissingen deze toekomstige waarde beter moeten beoordelen.

" De businesscase van een circulair bouwproject is gebaseerd op de ambitie om onze vraag naar natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Als een kleine extra investering resulteert in een grotere flexibiliteit van het gebouw op de lange termijn, dan is dat een slimme investering. Deze langetermijnvisie op investeringen kan verder worden gestimuleerd als financiers circulaire bouw tot een investeringscriterium maken ", aldus Wijte.

Verschillende partijen waaronder Circule Economy, Madaster en Arcadis werkten samen aan de totstandkoming van het rapport.

Foto: Adobe Stock

Lees ook


CHANGE INC.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Aansluitend artikel

TNO: zo komen we naar zo veel mogelijk circulair plastic in 2050

Volgens onderzoekinstituut TNO moeten we plastic niet in het verdomhoekje stoppen en het helemaal niet meer gebruiken, maar juist de schaduwzijde aanpakken en overstappen naar circulaire plastics. Op basis van een nieuw model verwacht TNO dat in 2050 87 procent van de Nederlandse berg plasticafval kan worden teruggewonnen. 

TNO: zo komen we naar zo veel mogelijk circulair plastic in 2050

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu