Leestijd 3 minuten

Vijf jaar SDG’s: grote Nederlandse bijdrage aan de wetenschap

Vandaag is het SDG Action Day. Precies vijf jaar geleden tekenden 193 landen tijdens de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties een akkoord over de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Naar aanleiding van het eerste lustrum presenteerde data-analysebedrijf Elsevier onlangs een rapport over de actuele stand van wetenschappelijk onderzoek van de eerste 16 SDG’s. De score: 4,1 miljoen gerelateerde publicaties.

Vijf jaar SDG’s: grote Nederlandse bijdrage aan de wetenschap

Het rapport laat zien dat er sinds 2015 steeds meer onderzoeksdata naar de SDG’s gepubliceerd is. Verreweg de meeste publicaties zijn gerelateerd aan SDG 3, Goede Gezondheid en Welzijn met iets meer dan 3 miljoen artikelen. Daarna volgen SDG 7, Betaalbare en Duurzame Energie (383.000 artikelen) en SDG 13, Klimaatactie (180.000 artikelen).

Michiel Kolman, Senior Vice President Information Industry Relations bij Elsevier, noemt de toegenomen hoeveelheid SDG-gerelateerd onderzoek bemoedigend: ‘Dit laat zien dat de wetenschap haar rol verder oppakt bij het oplossen van de grootste kwesties van deze tijd. En tijdens de coronacrisis hebben we allemaal kunnen zien hoe belangrijk dat is.’

Lees ook: De SDG’s als geraamte van je strategie: ‘als wij het kunnen, kan de rest het ook’

Grote Nederlandse bijdrage

Ook toont het rapport de relatief invloedrijke Nederlandse bijdrage. Gelet op de Field-weighted Citation Impact, een score die invloed meet op basis van gemeten en verwacht aantal citaties, wordt Nederlands onderzoek gemiddeld twee keer zo vaak geciteerd als de gemiddelde publicatie in hetzelfde vakgebied. Vooral Nederlands onderzoek naar de SDG 12 Verantwoorde Consumptie en Productie en SDG 13 Klimaatactie is invloedrijk: Dat werk wordt respectievelijk meer dan tweeënhalf keer vaker geciteerd dan wordt verwacht voor onderzoeken in die vakgebieden.

Lees ook: SDG Action Day 2020: ben jij erbij?

Better Business Scan

DuurzaamBedrijfsleven deed met behulp van de Better Business Scan ook onderzoek naar hoe het Nederlandse bedrijfsleven de SDG’s omarmt. In ieder geval driekwart van de ondervraagden geeft aan bekend te zijn met de SDG’s. Ruim 95 procent zegt bezig te zijn met het integreren van de doelstellingen in de bedrijfsstrategie. SDG 7 (Betaalbare en Duurzame Energie), SDG 8 (Inclusieve, Economische Groei), SDG 12 (Verantwoorde Consumptie en Productie) en SDG 13 (Klimaatactie) worden het vaakst in de strategie opgepakt.

Scan nog niet ingevuld, maar benieuwd wat de positie van jouw onderneming is? Doe de scan!

Verschil B2C en B2B

Toch zijn er ook verschillen. B2C bedrijven zetten vaker in op SDG 3 (Goede Gezondheid en Welzijn), terwijl B2B zich meer richt op SDG 8 (Inclusieve Economische Groei). Met name dienstverlenende bedrijven focussen op SDG 7 (Betaalbare en Duurzame Energie) en SDG 13 (Klimaatactie). Productiebedrijven gaan vooral voor SDG 12 (Verantwoorde Consumptie en Productie). Dit sluit aan bij resultaten uit eerder onderzoek waaruit blijkt dat ondernemingen vaak de ‘dichtstbijzijnde’ doelen omarmen.

Oorsprong SDG’s

De SDG’s hebben als doel om de wereld ‘een betere plek te maken in 2030’, zo schreef de VN in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en voornaamste doel is de beëindiging van extreme armoede. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en natuurlijk het aanpakken van klimaatverandering. Alle doelen op een rij vind je hier.

Bron: Elsevier | Beeld: Adobe Stock

Lees ook


CHANGE INC.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Aansluitend artikel

Een ‘purpose’: een lege marketinghuls of een goed idee?

Er is veel discussie rondom de zin en onzin van organisaties die een ‘purpose’ hebben en uitdragen. Met name de geloofwaardigheid en het nut staan ter discussie. Critici zien het als een lege marketinghuls, slechts woorden en geen daden. Een ‘purpose gestuurde’ is zinvol, betoogt Niki van Wijk, adviseur en coach bij Due North Consultancy, maar dat vraagt wel om een transformatie van de houding en het gedrag van leiders.

Een ‘purpose’: een lege marketinghuls of een goed idee?

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu