Leestijd 2 minuten

Waterstof mogelijk winstgevender door verkoop bijproducten

Deltalinqs, de ondernemersvereniging van de Rotterdamse Havenbedrijven, gaat samen met afvalverwerker AVR en pigmentmaker Tronox kijken of een kleine fabriek voor waterstof winstgevend kan zijn. Door ook de zuurstof en restwarmte te verkopen hopen de bedrijven samen een goed verdienmodel te vinden.

Waterstof mogelijk winstgevender door verkoop bijproducten

De partijen willen een electrolyser van 5 megawatt bouwen. Een electrolyser gebruikt (groene) stroom om water op te splitsen in zuurstof en waterstof. Bij dit proces komt ook warmte vrij. Door alle producten van de electrolyser te verkopen, hopen de partijen eerder een businesscase voor waterstof te vinden.

Verf en verwarming

Voor de warmte en zuurstof zijn al afnemers: het nabijgelegen Tronox kan het zuurstof eventueel gebruiken om titaanoxide te maken, een wit pigment voor de verfindustrie. De restwarmte kan gebruikt worden om huizen te verwarmen. AVR doet dat nu ook al met de restwarmte uit afvalverwerkingsprocessen.

Lees ook: Blauwe waterstof kan CO2 Haven Rotterdam reduceren

Wie de waterstof moet afnemen is nog niet duidelijk. "We mikken op hoogwaardige toepassingen, omdat waterstof vrij kostbaar is", vertelt Alice Krekt, programmadirecteur bij Deltalinqs. "Veel bedrijven in het cluster hebben waterstof nodig, maar we verwachten ook nieuwe toepassingen in de toekomst bijvoorbeeld om synthetische brandstoffen te maken."

Kleinere electrolyser

Onderzoeksinstituut TNO helpt bij de analyse van het verdienmodel. Als blijkt dat de verkoop van andere stoffen helpt om een waterstoffabriek haalbaar te maken, kan de ontwerpfase volgend jaar beginnen. "De electrolyzer van vijf megawatt is relatief klein, maar dat maakt het project ook haalbaarder", vertelt Krekt. "En in de toekomst zijn ook kleine waterstoffabrieken nodig. "En in de toekomst zouden kleine waterstoffabrieken ingezet kunnen worden als buffer, bijvoorbeeld bij tankstations. Als je ook de bijproducten wilt verhandelen, is een kleinere productie soms ook nuttig. Anders produceer je te veel zuurstof en warmte."

CO2 voor methanol

Ten slotte kijken de betrokken partijen of het waterstof gecombineerd kan worden met CO2 uit de afvalverwerking. Daarmee kan bijvoorbeeld methanol gemaakt worden, een nuttige chemische stof. Naast een 5 megawatt electrolyser kijkt het onderzoek ook naar een opschaling naar 100 megawatt. Dan moet natuurlijk wel blijken dat de kleinere waterstoffabriek zowel technisch als economisch haalbaar is.

In Rotterdam lopen nog twee waterstofprojecten: een electrolyser van 250 megawatt, waarvan de haalbaarheid in 2022 bekend wordt, en één van een gigawatt die in 2030 af moet zijn.

Bron: Deltalinqs | Beeld: SmirkDingo

Lees ook


CHANGE INC.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Aansluitend artikel

Startups, wetenschappers en grote bedrijven moeten innovatiekracht bundelen

Bedrijven onderling delen steeds vaker kennis en nieuwe ideeën met elkaar. Maar hoewel de gedachte achter ‘open innovatie’ al decennia oud is, lijkt het nu belangrijker dan ooit. De mondiale uitdagingen vandaag de dag vragen om gebundelde innovatiekracht. De oproep is helder: “Als je raakvlakken ziet tussen je eigen idee en ons portfolio, dan gaan we graag het gesprek aan.”​

Startups, wetenschappers en grote bedrijven moeten innovatiekracht bundelen

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu