3 minuten lezen

Deze stappen maken circulair bouwen mainstream

De circulaire economie; wie heeft er niet van gehoord? Ondanks de populariteit is circulair bouwen nog lang niet mainstream. Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, De Bouwcampus en NEN willen daar verandering in brengen met een landelijk platform, zodat circulair bouwen de norm wordt.

Deze stappen maken circulair bouwen mainstream

In 2023 wil de Nederlandse overheid volledig circulair aanbesteden, om dat te kunnen bereiken moet het grondstoffengebruik fors worden teruggedrongen. Voor de bouw betekent dit een hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en andere manieren van samenwerken.

Om eenduidig taalgebruik, heldere kaders en bouw-brede afspraken te stimuleren, richtten Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, De Bouwcampus en NEN het Platform CB’23 op. Het doel daarvan is om partijen met circulaire ambities met elkaar te verbinden. Partijen actief in de Grond-, weg- en waterbouw en in de woning- en utiliteitsbouw.

Zo wordt circulair bouwen mainstream

Tijdens de vier werksessies stonden de volgende thema’s centraal: framework circulair bouwen, paspoorten voor de bouw, meten van circulariteit en een leernetwerk circulair inkopen. Bij de eerste sessie draaide het om eenduidig taalgebruik en heldere kaders. Nu leidt het ontbreken van een standaard ‘taal’ vaak tot discrepanties tussen stakeholders in de keten.

In de tweede sessie werd gepleit voor de ontwikkeling van een raamwerk met minimale eisen en kenmerken die in elk materialen- of grondstoffenpaspoort voor de bouw opgenomen zouden moeten worden. Op die manier kunnen bouwwerken en toegepaste materialen met elkaar vergeleken worden en wordt uitwisseling van verzamelde data mogelijk.

In de derde sessie werd besproken hoe circulariteit meetbaar wordt. In de vervolgsessies wordt gestreefd naar de formulering van een methode die marktbrede duidelijkheid schept over de relevante indicatoren bij het meten van circulariteit. Tot slot werd in de vierde sessie gesproken over samenhang en integratie van circulair inkopen.

Stappen richting circulair bouwen

In het voorjaar van 2017 zette NEN een enquête uit om in beeld te krijgen waar de bouwsector op het gebied van normalisatie behoefte aan heeft om de circulaire ambities te kunnen realiseren. Dit platform lijkt een volgende stap richting meer eenduidigheid over circulariteit in de bouw.

Tijdens de kick-off van het platform op 3 juli leverden circa 200 deelnemers input in de werksessies. In oktober starten drie actieteams met het formuleren van de eerste bouw-brede afspraken. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een van de teams of partner worden van het platform.

Lees verder:

Bron: NEN | Afbeelding: Adobe Stock

Lees ook


join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid
Afbeeldingen van changemakers

Aansluitend artikel

Water: zes opvallende innovaties in de watersector

Schoon en duurzaam water produceren met oog voor mens en natuur. Ook dit jaar zal Nederland weer een heleboel ideeën en uitvindingen toepassen over de hele wereld. We zetten een aantal van deze waterinnovaties op een rij.

Water: zes opvallende innovaties in de watersector

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu