Leestijd 4 minuten

“Complexiteit doorgronden en duidelijkheid scheppen voor steden van de toekomst”

In het realiseren van duurzame en toekomstbestendige steden ligt een sleutelrol weggelegd voor de onderzoekswereld, stelt dr.ir. Marian Stuiver, programmaleider Metropolitane Oplossingen aan de WUR (Wageningen University & Research): “Het is onze taak om door de complexiteit van vraagstukken heen te kijken.”

“Complexiteit doorgronden en duidelijkheid scheppen voor steden van de toekomst”

“Samen met partners ontwikkelen we vervolgens innovatieve oplossingen, op weg naar een duurzame stad”, vervolgt Stuiver. “We ontwikkelen daarnaast een visie op hoe een circulaire, duurzame en veerkrachtige stad er in de praktijk uit ziet. Ook dat doen we nadrukkelijk met partners.”

Stuiver is binnen de WUR verantwoordelijk voor het organiseren van samenwerking tussen verschillende stakeholders, rondom steden van de toekomst. “Ik koppel mensen met vragen en oplossingen rondom stedelijke ontwikkeling aan mensen met specifieke kennis binnen de WUR, om zo gezamenlijk concrete projecten te ontwikkelen.”

[image]

Is het lastig om dergelijke samenwerkingen op poten te zetten?

“Zeker, het is een uitdaging om alle partijen op één lijn te krijgen. Als je verandering teweeg wilt brengen, is samenwerking echter onmisbaar. Alle stakeholders zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. Om samenwerking en innovatie op gang te krijgen, heb je daarom zowel kennis nodig van de complexe interacties die tussen mensen bestaan én factoren die deze interacties stimuleren of juist bemoeilijken, zoals economische of juridische prikkels. Dit noemt de één transitie-management, de ander innovatie of regimeverandering. Elke universiteit heeft hier wel een leerstoel of hoogleraar voor.

Ieder mens heeft zijn of haar eigen motivatie om met een bepaald vraagstuk aan de slag te gaan of houdt er een andere maatschappelijke visie op na. De één wil een groenere wijk vanwege de kinderen die er spelen, de ander wil een groene wijk omdat dit klimaatbestendig is. Sommigen willen juist minder groen in de wijk, bijvoorbeeld omdat men het teveel onderhoud vindt. Hoe kan je die zogeheten competing claims het beste combineren? Dat is een uitdaging.”

Welke rol speelt de academische wereld in het vormgeven van de stad van de toekomst?

“De stad bestaat uit sociaaleconomische, technologische en niet te vergeten ecologische infrastructuren, die niet los van elkaar staan. Als wetenschapper moet je in staat zijn door die complexiteit heen te kijken en duidelijkheid te bieden. Hier houden we ons mee bezig op basis van vragen vanuit de maatschappij: wat zijn de hoofdpijndossiers? Waar loopt men tegenaan? Circulariteit, klimaatbestendigheid, biodiversiteit en leefbaarheid zijn voorbeelden van dit soort complexe opgaven waar wij aan werken.

"Als wetenschapper kunnen we de juiste kennis en inzichten verschaffen"

We proberen onze bevindingen altijd te koppelen aan concrete oplossingen. Dat meer groen in de stad een positief effect heeft op de leefbaarheid en het klimaat van een stad staat inmiddels buiten kijf, maar er zitten ook haken en ogen aan die we nu nog niet voorzien. Meer groen kan bijvoorbeeld zorgen voor meer dieren, die wellicht nieuwe ziektes met zich meebrengen. Als wetenschapper kunnen we de juiste kennis en inzichten verschaffen.”

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

“De WUR richt zich onder meer op vraagstukken rondom voedsel en klimaat. Het ziekenhuis van Ede gebruikt onze wetenschappelijke kennis bijvoorbeeld om het aanbod van gezond voedsel te verbeteren. We werken daarnaast samen met de gemeente Amsterdam en Almere maar ook met agrarische ondernemingen in Midden Delfland aan regionale voedselvoorziening. Ook ondersteunen we Nijmegen en Eindhoven in klimaat slimme oplossingen. Ook internationaal zijn we rond voedsel en klimaat actief, zoals in Accra (Gambia) en Milaan (Italië).”

Wat zijn de belangrijkste vraagstukken waar steden in de toekomst mee te maken krijgen?

“Mobiliteit en digitalisering staan momenteel op het netvlies van veel steden. Deze twee uitdagingen vereisen vaak een nieuwe stedelijke infrastructuur. Maar ook CO2-uitstoot, energie en circulariteit zijn belangrijke vraagstukken waar wij aan bijdragen.

We houden ons ook bezig met een hele belangrijke mondiale uitdaging: voedselvoorziening. En dan met name in de megasteden met meer dan 10 miljoen inwoners. Hoe kunnen we gezond voedsel  voor die steden zoveel mogelijk in (en in de nabijheid van) steden produceren, met zo min mogelijk druk op de omgeving en het milieu? Dat wordt een enorme opgave.”

Lees ook:

Deze artikelen zijn onderdeel van onze themamaand Stad van de Toekomst. Klik hier om alle artikelen over dit thema te lezen.

Foto: Adobe stock | Foto in tekst: WUR

Lees ook


CHANGE INC.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Aansluitend artikel

Brainport Eindhoven vraagt 1 miljard euro uit Nationaal Herstelfonds voor klimaatneutraal vervoer

De provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, bedrijven en kennisinstellingen willen 1 miljard uit het Nationaal Groeifonds om een 'nieuw innovatief vervoerssysteem' op te zetten dat alle Brainportcampussen rond Eindhoven met elkaar verbindt. Het project is gisteren ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  De beoogde openbaar vervoerlijn moet 'slim en emissieloos' worden, waarop zelfrijdende elektrische bussen van verschillende omvang rijden. De lijn moet eigen vrije rijbanen krijgen, ingepast worden in de huidige vervoersinfrastructuur, en aangesloten worden op bestaande OV-knooppunten zoals Eindhoven Centraal. Er wordt gebruik gemaakt van sensortechnologie, van zelfrijdende bussen, en van het zogenoemde 'platooning',  waarbij voertuigen elektronisch met elkaar verbonden zijn en in colonne rijden. De klimaatneutrale Brainportlijn kan volgens de initiatiefnemers stapsgewijs worden ingevoerd in de periode tot 2030. De lijn moet ook een 'economische showcase' worden, zodat het bedrijfsleven rond Brainport het systeem als exportproduct kan verkopen. Omdat het niet aan rails is gebonden is het makkelijk op te schalen, en kan het toegepast worden in kleine maar ook in grote steden. "Dit biedt grote economische kansen voor het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven. De bedrijven daar ontwikkelen de Brainportlijn en dragen bij aan het internationale imago van Nederland als voorloper van innovatieve smart & green mobility toepassingen", aldus het persbericht. Economische motor van het zuiden De provincie, de gemeente en Brainport Development mikken op een bijdrage van 1 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds, ook wel het Wobke-Wiebes-fonds genoemd, waar 20 miljard euro in komt te zitten. De bedoeling van het fonds is projecten te financieren die bijdragen aan het duurzame verdienvermogen van Nederland op lange termijn. Lees ook: Groeifonds van 20 miljard euro voor innovatie in Nederland Gedeputeerde Christophe van der Maat van mobiliteit van de provincie Noord-Brabant over de aanvraag uit het groeifonds: “Wij hebben alvast ons huiswerk gedaan en dit bid gemaakt, dat volgens ons naadloos aansluit op de doelen van het fonds. We verbeteren met de Brainportlijn niet alleen de bereikbaarheid van, naar en tussen economische toplocaties in de economische motor van het zuiden, maar het systeem werkt ook als aanjager voor de mobiliteitstransitie in Brabant, en levert bovendien geld op. Volgens de maatschappelijke kosten-baten analyse levert het na aftrek van kosten zo’n 150 miljoen euro op.” De techniek die nodig is voor de nieuwe lijn is nog niet 100 procent klaar. Door samenwerking met onder meer Siemens, NXP, VDL en DAF hopen de initiatiefnemers op een versnelling in de ontwikkelingen. Directeur Willem van der Leegte van technologieconcern VDL, dat ook auto's en bussen bouwt, denkt dat het vervoerssysteem een exportproduct kan opleveren.  Brainport Eindhoven is eerder uitgeroepen tot meest innovatieve regio wereldwijd. De regio heeft de afgelopen decennia stevig aan de weg getimmerd als hotspot voor technologie en innovatie, aangejaagd door bedrijven als Philips, VDL, chipsfabrikant NXP en vooral ook chipsmachinemaker ASML.   Het nieuwe ov-systeem is niet alleen een aanjager van innovatie en een voorportaal van exportmogelijkheden, het is volgens Hans de Jong, president van Philips Benelux, ook noodzakelijk om een verkeersinfarct in en rond Eindhoven te voorkomen. Tot 2040 komen er circa 70.000 banen bij en worden ongeveer 60.000 woningen gebouwd.  Lees ook: Eindhoven krijgt een nieuw groot laadplein met snelladers

Brainport Eindhoven vraagt 1 miljard euro uit Nationaal Herstelfonds voor klimaatneutraal vervoer

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu