Leestijd 2 minuten

100.000 hectare nieuw bos tegen klimaatverandering

De aanleg van 100.000 hectare nieuw bos in Nederland moet een significante bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatafspraken van Parijs.

Forest 1588625 1920

Dat stelt de Nederlandse bos- en houtsector in het Actieplan Bos en Hout. Nederland heeft nu 356.000 hectare boslandschap, dat is 9 procent van de oppervlakte van het land. Door zowel bosuitbreiding als een productiever en duurzamer beheer van huidige en nieuwe bossen, kan de productie van Nederlands hout worden verhoogd, stelt de sector.

Door het hout vervolgens slimmer te gebruiken in hoogwaardige toepassingen, houdt het materiaal gedurende een lange periode CO2 vast, zo is in het actieplan te lezen. De bos- en houtsector verwacht dat het Nederlandse bos met deze acties in 2050 4 megaton per jaar kan opslaan.

Daarnaast biedt investeren in bos economische kansen voor de houtsector. Ook leveren investeringen een “mooi bos met grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden” op.

Duurzame energie

In het actieplan doen de initiatiefnemers een voorstel voor een mogelijke verhouding van de aanleg van nieuw bos. Zo zou 20.000 hectare bos kunnen worden geplant op bestaande natuur- en recreatieterreinen, zoals areaal dat nu nog grasland is. 5.000 hectare kan op nieuwe natuur- en recreatieterreinen worden gepland.

Daarnaast zien de initiatiefnemers mogelijkheden voor de aanleg van 20.000 hectare energiebossen en -landschappen, waarin verschillende functies worden gecombineerd. Zo zijn de bossen geschikt voor zowel houtproductie als voor energieopwekking, recreatie en biodiversiteit.

Duurzame landbouw

Verder kan 25.000 hectare nieuw bos dienen als gebied voor agroforestry - gecombineerde land- en bosbouw. Deze grootte komt neer op 1 procent van het Nederlandse landbouwareaal en betreft terreinen die minder geschikt zijn voor landbouw en veeteelt. Tot slot is in het plan 30.000 hectare aan tijdelijke natuur gereserveerd op landbouwgronden, industrieterreinen en bouwgrond.

De initiatiefnemers benadrukken dat voor bosuitbreiding ter plekke een afweging moet worden gemaakt tussen economische, sociale en natuurwaarde van het bestaande landgebruik ten opzichte van het bos dat daarvoor in de plaats komt. In de verdere uitwerking van het plan zal dat volgens hen zorgvuldig worden beoordeeld.  

Ondertekening intentieovereenkomst

De bos- en houtsector overhandigt het plan woensdag tijdens de Nederlandse Klimaattop aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De staatssecretaris tekent de intentieovereenkomst om het plan de komende decennia uit te voeren.

Ondertekenaars van het plan zijn de Nederlandse bos- en houtsector, bestaande uit onder meer boseigenaren, bosbeheerders, houtproducenten en de houtverwerkende industrie. Daarnaast zetten natuur- en milieuorganisaties, zoals Natuur & Milieu en het platform Bio-Energie, hun handtekening.

Bron: Staatsbosbeheer | Foto: public domain

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu