Bedrijven

Vind een bedrijf

17 industrie en chemie Bedrijven van morgen

Hier laten we iedere dag zien welke bedrijven de toekomst vandaag al vormgeven. Onze onafhankelijke redactie ziet dat bedrijven van morgen opvallen door hun innovatiekracht. En een duidelijke visie hebben over hun rol in de toekomsteconomie. Wil je een bedrijf van morgen aandragen of werk je er zelf? Vul dan het Bedrijven van Morgen aanmeldformulier  in.


Visie & Strategie van Bedrijven

Bedrijven waar verandering niet een punt op de agenda is, maar het nieuwe businessmodel. Zo langzamerhand is iedereen ervan overtuigd dat er weeffouten zitten in onze economische modellen. We zullen anders moeten produceren en consumeren willen we welvaart en welzijn in evenwicht met elkaar brengen.

Visie & StrategieNeptune Energy Netherlands

Neptune Energy is het grootste gasproductiebedrijf in Nederland. Het bedrijf wint dagelijks 8,5 miljoen kubieke meter aardgas in de Noordzee, ongeveer 10 procent van het Nederlandse verbruik. De gasproducent ziet toekomst in de productie van waterstof en de opslag van CO2 in lege gasvelden. Er werken meer dan 1.000 mensen bij dit bedrijf, dat midden in een transitie zit naar een duurzamere toekomst.

Gasinfrastructuur voor de energievoorziening van de toekomst Neptune Energy heeft de missie om energie te leveren aan de Nederlandse samenleving met een zo klein mogelijke CO2-footprint. De infrastructuur die het bedrijf heeft voor het winnen van aardgas op de Noordzee wil het inzetten voor het verduurzamen van de energievoorziening. Bijvoorbeeld door het aan land brengen van waterstof of het opslaan van CO2 in lege gasvelden. Op de Noordzee doet Neptune Energy mee aan een proef met het maken van waterstof uit windenergie. Neptune Energy heeft de doelstelling om in 2030 60 procent minder CO2 uit te stoten dan wanneer ze niks zouden doen. De komende jaren wil Neptune Energy daarom zijn gasproductie afbouwen, en tegelijkertijd zijn duurzame rol opbouwen. Daarbij zullen opbrengsten uit olie en gas moeten zorgen voor voldoende investeringsruimte voor duurzame projecten. Aandeelhouders zijn China Investment Corporation CIC (49 procent), The Carlyle Group (30,6 procent) en CVC Capital Partners (20,4 procent). In 2018 kocht het bedrijf voor 4,7 miljard euro de bezittingen van het Franse Engie waaronder de gasvelden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het bedrijf heeft productielocaties in Noorwegen Nederland, Engeland, Duitsland, Algerije en Egypte, Indonesië en Australië en doet exploratie (in 2019 zes nieuwe bronnen aangeboord in Indonesië, Egypte, Noorwegen en Engeland). Neptune Energy heeft wereldwijd 1.900 mensen in dienst.  

Visie & StrategieAchmea

Achmea is een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Het bedrijf heeft zijn wortels in de waarborgmaatschappij Achlum, vernoemd naar het kleine Fries dorp waar het in 1811 werd opgericht. Achmea is het moederbedrijf van verschillende Nederlandse verzekeringsmerken, waaronder Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis. Het bedrijf is naast Nederland in nog drie Europese landen actief en in Canada en Australië. Er werken bijna 16.000 mensen, waarvan 13.000 in Nederland. Achmea verzekert in totaal zo'n 10 miljoen klanten.

Een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving Achmea is met haar merken in verschillende markten actief. Vanuit de domeinen schade, inkomen, pensioenen en zorg kijkt Achmea naar de toekomst. Achmea werkt samen met klanten, partners en medewerkers aan de oplossingen voor morgen - of het nu gaat om goede zorg dichterbij voor iedereen, onbezorgd ondernemen, financiële oplossingen voor nu en later, duurzaam wonen of duurzame en veilige mobiliteit. Achmea wil duurzaamheid en het bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige samenleving een integraal onderdeel maken van wat het bedrijf is en doet. Als coöperatieve verzekeraar streeft Achmea een maatschappelijke missie na: werken aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Zo verandert het klimaat. Het wordt warmer en droger en als het regent, is het vaker noodweer met extreme wind en neerslag. Deze veranderingen hebben grote gevolgen op ons leefklimaat en brengen nieuwe risico’s met zich mee die voor een verzekeraar als Achmea grote impact hebben. Klimaatactie Om die nieuwe risico’s inzichtelijk te maken en daarop in te spelen, maakt klimaatactie (SDG 13) onderdeel uit van de Achmea-strategie. Ook ondertekende Achmea het klimaatakkoord. Achmea werkt op verschillende manieren aan de invulling daarvan. Daarbij kijkt de verzekeraar bijvoorbeeld naar mitigatie en adaptatie. Bij mitigatie kijkt Achmea wat ze als verzekeraar en dienstverlener samen met klanten, medewerkers en partners kan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarbij gaat het vooral over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hier draagt de verzekeraar aan bij via duurzame oplossingen die ze voor haar klanten ontwikkelt op het gebied van wonen, mobiliteit en werken. Daarnaast kijkt Achmea onder de noemer klimaatadaptatie naar wat ze kan doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Als vermogensbeheerder met een vermogen van meer dan 140 miljard, zet Achmea ook in op het terugdringen van klimaatverandering en het stimuleren van duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld door steeds minder te investeren in bedrijven die hun omzet halen uit vervuilende producten. En steeds meer te investeren in duurzame oplossingen zoals herbebossing en duurzaam vastgoed. Via het Achmea Innovation Fund verstrekt Achmea groeikapitaal aan veelbelovende (tech-)ondernemingen, die aansluiten bij de missie. Ook op het gebied van wonen heeft Achmea doelen gesteld. Zo moeten alle gebouwen in Achmea’s beleggingsportefeuille in 2021 een groen energielabel hebben (A, B of C). Daarnaast wil Achmea in de eigen bedrijfsvoering bijdragen aan een lagere CO2-uistoot door in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Met Groene Daken van Interpolis levert Achmea een bijdrage aan klimaatadaptatie. Groene daken helpen om wateroverlast tegen te gaan. Centraal Beheer helpt met verschillende proposities zowel particuliere als zakelijke klanten om duurzamer te leven en te werken. Daarnaast helpt Achmea (vooral) zakelijke klanten met inzicht in toekomstige risico’s via BlueLabel en creëert zij bewustwording over deze klimaatrisico’s en -oplossingen via de Klimaatadaptatiemonitor. De markt Achmea is niet de enige financiële speler die duurzaamheid en het bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige samenleving nastreeft. Zowel vanuit risicoperspectief als vanuit het oogpunt van rendement en intrinsieke motivatie zet de sector in toenemende mate in op vergroening. Zo ondertekenden op 10 juli 2019 meer dan vijftig financiële instellingen en hun brancheverenigingen een Klimaatcommitment waarmee zij aangeven zich in te willen zetten voor het behalen van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. De Nederlandse financiële sector behoort daarmee tot de internationale koplopers op het gebied van duurzaamheid.

Corbion

Corbion is de wereldwijde marktleider op het gebied van melkzuur en melkzuurderivaten en een vooraanstaand leverancier van emulgatoren, functionele enzymenmixen, mineralen, vitamines en uit algen gewonnen ingrediënten. Corbion's ingrediënten vind je terug in een breed scala van toepassingen, van voeding en schoonmaakmiddelen tot medische implantaten en bioplastics. Corbion ontwikkelt duurzame ingrediëntoplossingen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen nu én voor toekomstige generaties. Duurzaamheid neemt een centrale plaats in bij het bedrijf.

Arcadis

Arcadis is een advies- en ingenieursorganisatie. Het merendeel van de opdrachtgevers, zo'n 70 procent, zijn overheden. Arcadis wil niet alleen in de eigen onderneming duurzaamheid op orde hebben, maar ook de branche in beweging brengen. Kortom, het bedrijf wil 'industry game changer' worden. Internationaal werken er 28.000 mensen bij Arcadis, verspreid over zeventig landen. In 1888 werd Arcadis opgericht als de vereniging Nederlandsche Heidemaatschappij.

Hendrik Veder Group

Hendrik Veder is producent en wereldwijd leverancier van staalkabels, synthetische kabels, touw en al het hef- en hijsmateriaal dat daarbij hoort. De producten van het bedrijf worden veelvuldig gebruikt in de maritieme en offshore sector. Het bedrijf heeft inmiddels honderden jaren ervaring binnen zijn vakgebied. Eén van de oudste onderdelen van het bedrijf (Touwfabriek G. van der Lee) leverde zelfs nog touwen aan Michiel de Ruyter. Momenteel is Egbert Vennik CEO van het 475 oude bedrijf.

DSM

DSM is een Nederlandse multinational actief op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven. DSM heeft in Nederland tientallen productielocaties, kantoren en laboratoria voor onderzoek en ontwikkeling. Op het hoofdkantoor in Heerlen werken 3.827 mensen (2019). Wereldwijd telt DSM zo’n 23.000 medewerkers. DSM werd in 1902 opgericht is genoteerd op Euronext Amsterdam. De netto jaaromzet is circa 8 miljard euro.

Veolia

Het Franse Veolia is een concern dat zich breed inzet op alles wat met milieudiensten te maken heeft, zoals waterzuivering, afvalverwerking, energie en transport. Het bedrijf stamt uit 1853, toen het werd opgericht door keizer Napoleon III. In Nederland is Veolia inmiddels meer dan 50 jaar actief en heeft het 650 medewerkers. Aan het roer van de Nederlandse onderneming staat Hildagarde McCarville.

Koninklijke Van Wijhe Verf

Het verfproductiebedrijf Koninklijke Van Wijhe Verf is één van de oudste familiebedrijven in Nederland. Het Zwolse bedrijf telt ongeveer 230 medewerkers. Algemeen directeur Marlies van Wijhe stelt de Sustainable Development Goals (SDGs) binnen het bedrijf centraal. Het familiebedrijf kreeg in 2016 als eerste chemische bedrijf ter wereld het B Corp certificaat. Het certificaat werd in 2018 herbevestigd. Momenteel ligt de focus op duurzaamheid in 2025. In dat jaar streeft Van Wijhe ernaar om klimaatneutraal te zijn.

Deltalinqs

Deltalinqs is de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven en industrie. De vereniging is opgericht als belangenbehartiger. Daarnaast organiseert de vereniging webinars en netwerkevenementen. De Rotterdamse haven moet duurzamer worden, en Deltalinqs speelt een belangrijke rol in die transitie.

Smurfit Kappa

Verpakkingsbedrijf Smurfit Kappa is een multinational met Ierse roots. Het bedrijf ontstond in 2005 uit een fusie van Jefferson Smurfit en Kappa Packaging. Smurfit Kappa produceert verpakkingen op basis van papier en karton en levert deze aan onder andere de e-commerce sector. Het bedrijf gebruikt daarvoor 100 procent hernieuwbare, duurzame primaire grondstoffen en zet sterk in op verpakkingen van gerecycled materiaal. Erik Bunge is CEO van de Benelux tak. Smurfit Kappa is actief in 35 landen en heeft noteringen aan de Irish Stock Exchange en London Stock Exchange.

Chemelot

Chemelot is het industriecomplex voor de chemische industrie in Sittard-Geleen in de provincie Limburg. Op het gehele industriecomplex werken zo'n 8.100 mensen. In totaal zijn er 150 bedrijven actief op het terrein van 800 hectare. Bekende bedrijven die er gevestigd zijn zijn onder meer DSM, Sabic, OCI Nitrogin, Air Liquide en RWE. Loek Radix is de Executive Director van Chemelot.

Skelex

Skelex maakt exoskeletten waarmee mensen langer onder zware omstandigheden kunnen werken. Het zijn niet-mechanische exoskeletten die mensen vooral ondersteunen. Nu we langer door moeten werken en ouder worden is het belangrijk om gezond te blijven, ook als je fysiek zwaar werk moet doen. De exoskeletten van deze scale-up kunnen daarbij helpen. Het bedrijf werkte al samen met het Amerikaanse leger.

Enkev Group

Enkev is een bedrijf dat vooral van natuurlijke vezels materialen maakt voor gebruik in matrassen, meubels en filters. Het bedrijf werd in 1932 opgericht en is gevestigd in Nederland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het hoofdkantoor staat in Volendam. Enkev heeft 250 mensen in dienst en realiseert een jaaromzet van 22 miljoen euro.

Port of Rotterdam

Met een totale goederenoverslag van bijna 470 miljoen ton in 2019 is de haven van Rotterdam het grootste haven- en industriecomplex van Europa. Havenbedrijf Rotterdam N.V., zoals Port of Rotterdam ook bekend staat, verhuurt en beheert het bedrijfsterrein en is verantwoordelijk voor het verloop van het scheepvaartverkeer. De haven biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 70.000 mensen in Rotterdam en daarbuiten nog eens aan ongeveer 200.000 mensen. Op het moment is Allard Castelein de president-directeur van het havenbedrijf.

Port of Amsterdam

Met een goederenoverslag van zo’n 100 miljoen ton per jaar behoort de Amsterdamse haven tot één van de vijf grootste zeehavens van West-Europa. Port of Amsterdam is verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en ontwikkeling van de haven en het bijbehorende industriegebied. Het havenbedrijf is een zelfstandige onderneming met de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. De organisatie beheert ruim 1.900 hectare havengebied, zoals haventerreinen, los- en laadkades, wegen, spoorwegen en 600 hectare vaarwater.

VDL Groep

Het familiebedrijf VDL Groep is één van de grootste maakbedrijven van Nederland. Wereldwijd heeft de groep zo’n 16.000 werknemers, verspreid over 20 landen en 104 verschillende bedrijven. VDL Groep werd al in 1953 opgericht door Pieter van der Leegte. De eerste medewerkers hielden zich vooral bezig met metaalbewerking voor grote klanten als Philips en DAF Trucks. Inmiddels is Willem van der Leegte de president van de groep en bedroeg de omzet in 2019 ruim 5,7 miljard euro.

RAW paints

RAW Paints is een in 2015 opgerichte ontwikkelaar van verven op poederbasis. Na een onderzoekstraject van twee jaar ontwikkelde het bedrijf een formule voor poeder die met toevoeging van water een kwaliteitsverf voor muren oplevert. Het bedrijf is opgericht door Willemijn Wortelboer en is gevestigd in Heemstede.

Volgende pagina

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu