Bedrijven

Vind een bedrijf

16 industrie en chemie Bedrijven van morgen

Hier laten we iedere dag zien welke bedrijven de toekomst vandaag al vormgeven. Onze onafhankelijke redactie ziet dat bedrijven van morgen opvallen door hun innovatiekracht. En een duidelijke visie hebben over hun rol in de toekomsteconomie. Wil je een bedrijf van morgen aandragen of werk je er zelf? Vul dan het Bedrijven van Morgen aanmeldformulier  in.


Visie & Strategie van Bedrijven

Bedrijven waar verandering niet een punt op de agenda is, maar het nieuwe businessmodel. Zo langzamerhand is iedereen ervan overtuigd dat er weeffouten zitten in onze economische modellen. We zullen anders moeten produceren en consumeren willen we welvaart en welzijn in evenwicht met elkaar brengen.

Visie & StrategieFaber Halbertsma Group

De Faber Halbertsma Group is een familiebedrijf met een portfolio van duurzame pallet- en poolingdiensten en producten. Onder leiding van de huidige CEO Ingrid Faber is het in 1997 geïntroduceerde circulaire systeem – waarbij het bedrijf eigenaar is van de pallets die het levert – sinds 2016 uitgegroeid tot kernactiviteit. Het bedrijf zamelt de pallets na transport weer in, sorteert ze, en voert reparaties uit waar nodig voor hergebruik. Inmiddels is het bedrijf goed voor 500 FTE en een omzet van 330 miljoen euro.

Visie Faber Halbertsma Group werd groot als producent van botervaten en maakte de switch naar de productie van pallets. Deze productiefaciliteiten zijn inmiddels weer verkocht. Faber transformeerde de afgelopen twintig jaar in een bedrijf dat zich volledig toelegt op het circulair maken van het gebruik van pallets. Het gelooft heilig in het circulaire model en ziet kansen om dit systeem toe te passen op andere producten. Faber Halbertsma Group heeft een groot Europees transportnetwerk opgebouwd dat het kan benutten om inzameling, distributie en hergebruik van diverse schaalbare productgroepen op te zetten. Als familiebedrijf is het niet alleen verantwoordelijk voor de nalatenschap van de vorige generaties, maar handelt het juist met het oog op de volgenden. Strategie Faber Halbertsma Group is in de kern een circulair bedrijf dat zich richt op de B2B-markt. Het hout dat voor pallets gebruikt wordt komt van verantwoord beheerde bossen, waarin meer bomen worden geplant dan er gekapt worden. Alhoewel het bedrijf de productielocaties heeft verkocht, heeft het nog steeds de houtkoop in handen, zodat de duurzame bron gewaarborgd blijft. Naast pallets kijkt de groep inmiddels ook naar pooling van andere producten. De komende jaren wil Faber Halbertsma Group zijn selectie van verhuur van circulaire producten uitbreiden. Met deze transitie zal de groep zijn kapitaalfocus steeds meer verleggen van machines en gebouwen naar IT en technologie. Circulaire model Faber Halbertsma Group Faber Halbertsma Group borgt de duurzame oorsprong van het hout dat gebruikt wordt bij de productie van haar pallets met een in-house houtinkoop organisatie. Externe pallet productie partners produceren met het duurzame hout de pallets. Vervolgens vinden de pallets hun weg in het uitgebreide pooling netwerk van Faber Halbertsma Group waarin ze tussen klanten rouleren en keer op keer hergebruikt en gerepareerd worden tot ze aan het einde van hun levensduur verwerkt worden tot biomassa en kunnen dienen als voedingsbodem voor duurzaam beheerde bossen. Wiil je weten hoe Faber Halbertsma Group de toeleveringsketen rondmaakt? Bekijk hier het circulaire model van Faber Halbertsma Group.

Visie & StrategieCONO Kaasmakers - Beemster kaas

CONO Kaasmakers is bekend van Beemster Kaas. CEO Wim Betten leidt het bedrijf en wil het kaasmaakproces duurzamer te maken. Al in 2008, lang voor duurzaamheid gemeengoed werd, werkte CONO samen met Ben & Jerry's om een duurzaamheidsprogramma te starten. Die voortrekkersrol werpt nu zijn vruchten af. De kaasmakerij is bijvoorbeeld klimaatneutraal.

Boerencoöperatie CONO Kaasmakers is een boerencoöperatie die al bijna 120 jaar kaas maakt en verantwoordelijk is voor vijf procent van de zuivelproductie van Nederland. CONO, vooral bekend van de Beemster kaas, maar heeft ook andere merken zoals Oudendijk, Stompetoren en Vlaskaas. CONO zet vol in op duurzaamheid. Volgens CEO Wim Betten is dat strategische noodzaak. “Onze missie is ervoor te zorgen dat we als coöperatie kunnen blijven voortbestaan. Daarvoor moeten we een eerlijke melkprijs voor de veehouders realiseren. Een melkprijs die onze boeren in staat stelt om te investeren in dierwelzijn en duurzaamheid. En een duurzaam product is een onderscheidende voorwaarde om een goede prijs te kunnen vragen”, zei Betten eerder tegen Change Inc. Zo heeft CONO het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy waarmee het haar veehouders stimuleert en beloont. Het programma is gericht op continu verbeteren. CONO biedt meerdere innovatieve projecten op het vlak van biodiversiteit en klimaat aan. Alle veehouders die goede duurzaamheidsresultaten behalen ontvangen een “resultaatpremie”. Deze premie wordt gebruikt voor de volgende verduurzamingsstap van hun bedrijf. Zo kunnen leden zelf bepalen welke prioritering ze geven binnen hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door in te zetten op duurzame energie of meer biodiversiteit. Zo ontstaat er een continu verbeterproces, waarmee ook CONO duurzame winst boekt. Klimaatneutrale kaasmakerij Ook de eigen kaasmakerij is klimaatneutraal. Het gasverbruik is per kilo ingenomen melk tussen 2017 en 2019 gedaald met 29 procent. In diezelfde periode werd het elektriciteitsverbruik in de kaasmakerij rond de 20 procent teruggedrongen. Daarnaast heeft de kaasmakerij een minimaal energie- en waterverbruik en gebruikt het groene stroom, er staat nog wel een gasketel. “Daar is nog geen goed alternatief voor, dus dan ben je genoodzaakt te compenseren door bomen te planten en certificaten te kopen maar uiteraard blijven we continue op zoek naar mogelijkheden voor het verlagen van de CO2-uitstoot”, zegt Betten. Als je met KLM vliegt krijg je een boterham met Beemster kaas. Corona heeft daarom ook grote impact gehad op CONO. Door de verandering in consumptie, mensen eten nu vaker thuis een broodje kaas, is de verkoop van CONO-kaas ongeveer evenveel als voor de pandemie. Wel zijn de vet- en eiwitprijzen in de wereldmarkt voor poeder en boter lager geweest in 2020, wat een negatief effect heeft voor de opbrengst voor de boeren van CONO. Toch gaat dat niet ten koste van de duurzame ontwikkelingen, zegt Betten. “We hebben lang geleden een weg ingeslagen met duurzaamheid en dierenwelzijn als kompas, en daar zullen we ook in de toekomst op blijven koersen. Die richting is heel duidelijk en dat blijft onze focus.” Duurzaam verpakken Een voorbeeld daarvan is ook hoe de kazen worden verpakt. Dat besteedt CONO uit aan een externe verpakker. Samen kijken we naar hoe die verpakking nog duurzamer kan. “We staan al in de top 2 als je kijkt naar de verhouding van het plastic dat we gebruiken ten opzichte van de hoeveelheid kaas. En we streven ernaar om daar continu stappen in te blijven maken,” zegt Betten. Volgens de CEO is het bijvoorbeeld een uitdaging dat de huishoudens steeds kleiner worden, en die dus eerder plakken voorgesneden kaas kopen dan een stuk kaas. “Daarvoor kijken we bijvoorbeeld naar biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen, of het maken van verpakkingen van gerecycled plastic.” Als er een goed beeld is wat de duurzaamste optie is, wordt het door ons overal toegepast. Want als we een keuze maken, gaan we ervoor.” Betten gelooft heilig in de boerencoöperatie. “De Nederlandse boer is een superboer en een van de duurzaamste ter wereld. Alles wat we met elkaar doen wordt goed gecontroleerd en gereguleerd, en we exporteren enorm veel zuivel met toegevoegde waarde. Daar moeten we zuinig op zijn.” Betten noemt het dan ook een vitale sector, want melk, boter en kaas blijven nodig. En om de sector te verduurzamen moet volgens Betten blijvend worden ingezet op innovatie, moeten ook boeren hun verantwoordelijkheid nemen, en moet de overheid sturen en stimuleren. 

Corbion

Corbion is de wereldwijde marktleider op het gebied van melkzuur en melkzuurderivaten en een vooraanstaand leverancier van emulgatoren, functionele enzymenmixen, mineralen, vitamines en uit algen gewonnen ingrediënten. Corbion's ingrediënten vind je terug in een breed scala van toepassingen, van voeding en schoonmaakmiddelen tot medische implantaten en bioplastics. Corbion ontwikkelt duurzame ingrediëntoplossingen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen nu én voor toekomstige generaties. Duurzaamheid neemt een centrale plaats in bij het bedrijf.

Arcadis

Arcadis is een advies- en ingenieursorganisatie. Het merendeel van de opdrachtgevers, zo'n 70 procent, zijn overheden. Arcadis wil niet alleen in de eigen onderneming duurzaamheid op orde hebben, maar ook de branche in beweging brengen. Kortom, het bedrijf wil 'industry game changer' worden. Internationaal werken er 28.000 mensen bij Arcadis, verspreid over zeventig landen. In 1888 werd Arcadis opgericht als de vereniging Nederlandsche Heidemaatschappij.

Hendrik Veder Group

Hendrik Veder is producent en wereldwijd leverancier van staalkabels, synthetische kabels, touw en al het hef- en hijsmateriaal dat daarbij hoort. De producten van het bedrijf worden veelvuldig gebruikt in de maritieme en offshore sector. Het bedrijf heeft inmiddels honderden jaren ervaring binnen zijn vakgebied. Eén van de oudste onderdelen van het bedrijf (Touwfabriek G. van der Lee) leverde zelfs nog touwen aan Michiel de Ruyter. Momenteel is Egbert Vennik CEO van het 475 oude bedrijf.

DSM

DSM is een Nederlandse multinational actief op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven. DSM heeft in Nederland tientallen productielocaties, kantoren en laboratoria voor onderzoek en ontwikkeling. Op het hoofdkantoor in Heerlen werken 3.827 mensen (2019). Wereldwijd telt DSM zo’n 23.000 medewerkers. DSM werd in 1902 opgericht is genoteerd op Euronext Amsterdam. De netto jaaromzet is circa 8 miljard euro.

Veolia

Het Franse Veolia is een concern dat zich breed inzet op alles wat met milieudiensten te maken heeft, zoals waterzuivering, afvalverwerking, energie en transport. Het bedrijf stamt uit 1853, toen het werd opgericht door keizer Napoleon III. In Nederland is Veolia inmiddels meer dan 50 jaar actief en heeft het 650 medewerkers. Aan het roer van de Nederlandse onderneming staat Hildagarde McCarville.

Koninklijke Van Wijhe Verf

Het verfproductiebedrijf Koninklijke Van Wijhe Verf is één van de oudste familiebedrijven in Nederland. Het Zwolse bedrijf telt ongeveer 230 medewerkers. Algemeen directeur Marlies van Wijhe stelt de Sustainable Development Goals (SDGs) binnen het bedrijf centraal. Het familiebedrijf kreeg in 2016 als eerste chemische bedrijf ter wereld het B Corp certificaat. Het certificaat werd in 2018 herbevestigd. Momenteel ligt de focus op duurzaamheid in 2025. In dat jaar streeft Van Wijhe ernaar om klimaatneutraal te zijn.

Deltalinqs

Deltalinqs is de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven en industrie. De vereniging is opgericht als belangenbehartiger. Daarnaast organiseert de vereniging webinars en netwerkevenementen. De Rotterdamse haven moet duurzamer worden, en Deltalinqs speelt een belangrijke rol in die transitie.

Smurfit Kappa

Verpakkingsbedrijf Smurfit Kappa is een multinational met Ierse roots. Het bedrijf ontstond in 2005 uit een fusie van Jefferson Smurfit en Kappa Packaging. Smurfit Kappa produceert verpakkingen op basis van papier en karton en levert deze aan onder andere de e-commerce sector. Het bedrijf gebruikt daarvoor 100 procent hernieuwbare, duurzame primaire grondstoffen en zet sterk in op verpakkingen van gerecycled materiaal. Erik Bunge is CEO van de Benelux tak. Smurfit Kappa is actief in 35 landen en heeft noteringen aan de Irish Stock Exchange en London Stock Exchange.

Chemelot

Chemelot is het industriecomplex voor de chemische industrie in Sittard-Geleen in de provincie Limburg. Op het gehele industriecomplex werken zo'n 8.100 mensen. In totaal zijn er 150 bedrijven actief op het terrein van 800 hectare. Bekende bedrijven die er gevestigd zijn zijn onder meer DSM, Sabic, OCI Nitrogin, Air Liquide en RWE. Loek Radix is de Executive Director van Chemelot.

Skelex

Skelex maakt exoskeletten waarmee mensen langer onder zware omstandigheden kunnen werken. Het zijn niet-mechanische exoskeletten die mensen vooral ondersteunen. Nu we langer door moeten werken en ouder worden is het belangrijk om gezond te blijven, ook als je fysiek zwaar werk moet doen. De exoskeletten van deze scale-up kunnen daarbij helpen. Het bedrijf werkte al samen met het Amerikaanse leger.

Enkev Group

Enkev is een bedrijf dat vooral van natuurlijke vezels materialen maakt voor gebruik in matrassen, meubels en filters. Het bedrijf werd in 1932 opgericht en is gevestigd in Nederland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het hoofdkantoor staat in Volendam. Enkev heeft 250 mensen in dienst en realiseert een jaaromzet van 22 miljoen euro.

Port of Rotterdam

Met een totale goederenoverslag van bijna 470 miljoen ton in 2019 is de haven van Rotterdam het grootste haven- en industriecomplex van Europa. Havenbedrijf Rotterdam N.V., zoals Port of Rotterdam ook bekend staat, verhuurt en beheert het bedrijfsterrein en is verantwoordelijk voor het verloop van het scheepvaartverkeer. De haven biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 70.000 mensen in Rotterdam en daarbuiten nog eens aan ongeveer 200.000 mensen. Op het moment is Allard Castelein de president-directeur van het havenbedrijf.

Port of Amsterdam

Met een goederenoverslag van zo’n 100 miljoen ton per jaar behoort de Amsterdamse haven tot één van de vijf grootste zeehavens van West-Europa. Port of Amsterdam is verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en ontwikkeling van de haven en het bijbehorende industriegebied. Het havenbedrijf is een zelfstandige onderneming met de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. De organisatie beheert ruim 1.900 hectare havengebied, zoals haventerreinen, los- en laadkades, wegen, spoorwegen en 600 hectare vaarwater.

VDL Groep

Het familiebedrijf VDL Groep is één van de grootste maakbedrijven van Nederland. Wereldwijd heeft de groep zo’n 16.000 werknemers, verspreid over 20 landen en 104 verschillende bedrijven. VDL Groep werd al in 1953 opgericht door Pieter van der Leegte. De eerste medewerkers hielden zich vooral bezig met metaalbewerking voor grote klanten als Philips en DAF Trucks. Inmiddels is Willem van der Leegte de president van de groep en bedroeg de omzet in 2019 ruim 5,7 miljard euro.

Seepje

Seepje maakt (af)wasmiddelen, allesreinigers, wasverzachters en handzepen van natuurlijke ingredienten. Het bedrijf werd in 2013 opgericht door met de studiefinanciering van studenten Jasper Gabrielse en Melvin Loggies. In 2019 verkocht de onderneming 650 ton was- en schoonmaakproducten verspreidt over 1.500 winkels in zes verschillende landen.

Volgende pagina

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu