Bedrijven

Vind een bedrijf

16 transport en mobiliteit Bedrijven van morgen

Hier laten we iedere dag zien welke bedrijven de toekomst vandaag al vormgeven. Onze onafhankelijke redactie ziet dat bedrijven van morgen opvallen door hun innovatiekracht. En een duidelijke visie hebben over hun rol in de toekomsteconomie. Wil je een bedrijf van morgen aandragen of werk je er zelf? Vul dan het Bedrijven van Morgen aanmeldformulier  in.


Visie & Strategie van Bedrijven

Bedrijven waar verandering niet een punt op de agenda is, maar het nieuwe businessmodel. Zo langzamerhand is iedereen ervan overtuigd dat er weeffouten zitten in onze economische modellen. We zullen anders moeten produceren en consumeren willen we welvaart en welzijn in evenwicht met elkaar brengen.

Visie & Strategie Veolia

Het Franse Veolia is een concern dat zich breed inzet op alles wat met milieudiensten te maken heeft, zoals waterzuivering, afvalverwerking, energie en transport. Het bedrijf stamt uit 1853, toen het werd opgericht door keizer Napoleon III. In Nederland is Veolia inmiddels meer dan 50 jaar actief en heeft het 650 medewerkers. Aan het roer van de Nederlandse onderneming staat Hildagarde McCarville.

Veolia wil de referentie zijn in de ‘ecologische transitie’  De Franse multinational Veolia is actief op het gebied van water, energie en recycling. De coronacrisis is voor Veolia geen reden om minder te investeren in verduurzaming. “Klimaatverandering is aan het gebeuren en we zijn er allemaal door verbonden.”  De wortels van Veolia gaan terug tot het Lyon van 1853, toen het bedrijf drinkwater ging leveren. Terwijl de stedelijke ontwikkeling in het 19de eeuwse Europa een impuls kreeg, ging Veolia steeds meer publieke functies verzorgen, die in moderne steden nodig zijn: afvalverwerking, openbaar vervoer, de levering van warm water. Er ontstond een conglomeraat dat zijn vleugels ook ver buiten Frankrijk uitspreidde. De activiteiten rond openbaar vervoer zijn inmiddels afgestoten, maar Veolia is nog steeds actief op het gebied van water, afvalverwerking en recycling, verwarming en koeling, luchtkwaliteit, tot en met het ontmantelen van olieplatformen en (veilige) vernietiging van chemische wapens voor de Verenigde Naties.  Ecologische transitie  Het doel van Veolia is, zo vertelt de Ierse CEO Hildagarde McCarville, om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de mens door zich krachtig in te zetten voor de - door de VN vastgestelde - duurzame ontwikkelingsdoelen. Met dit doel in gedachten heeft Veolia zich voorgenomen de referentie te willen zijn in de “ecologische transitie”. Bij het vaststellen van dit doel - een aantal jaren geleden - werden duizenden medewerkers betrokken via workshops. Ook ‘kritische buitenstaanders’ mochten volgens McCarville meepraten. Het doel werd bekrachtigd in 2019 tijdens de aandeelhoudersvergadering.  De strategie concentreert zich rond drie thema’s: de circulaire economie, energietransitie en CO2-reductie, en duurzame voedingsvoorziening, waarmee ook meteen bodemerosie wordt aangepakt. In Nederland is Veolia vooral gericht op de eerste twee thema’s. Er is een wereldwijde erkenning voor de noodzaak om over te stappen op deze drie pijlers, en als bewijs daarvan ook van de Europese Green Deal. Schaalvergroting is een ander speerpunt van Veolia.  Proeftuin voor innovatie   Duurzaamheid staat al lang hoog op de prioriteitenlijst van Veolia. Eén van de grote projecten waar Veolia bij betrokken is, is de verduurzaming van het ‘industriepark de Kleefse Waard’. In 2025 moet deze voormalige AkzoNobel-locatie het meeste duurzame bedrijventerrein van Nederland zijn. Veolia heeft een biomassacentrale neergezet die stoom, elektriciteit en warmte levert, voor zowel bedrijven als voor stadswarmte. Alles draaide er voorheen op aardgas. "We liggen in december 2020 op schema met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 90 procent vergeleken met 2015”, voorspelt McCarville.   Het industriepark is ook gebombardeerd tot ‘proeftuin voor innovatie’. Veolia onderzoekt bijvoorbeeld of het mogelijk is om een kleine ketel van de waterzuiveringsinstallatie op waterstof in plaats van aardgas te stoken. “Ook maken we een koppeling met zonne- en windenergie, en experimenteren we met het balanceren van vraag en aanbod van alle gebruikers op het industriepark.”   Voor voedingsmiddelenconcern en Danone-dochter Nutricia was Veolia betrokken bij de bouw van een nieuwe fabriek bij Cuijk. “Danone is op een positieve manier, een veeleisend bedrijf. Zij zetten de norm voor hun branchegenoten. Het moest de fabriek met de laagste footprint ter wereld worden. Dat doen ze omdat Danone er rekening mee houdt dat de klimaatkosten ooit mee zullen gaan wegen in hun productiekosten. Daarom houden ze er nu alvast rekening mee.” Danone investeert 240 miljoen euro in de fabriek voor babyvoeding. McCarville: “De locatie draait op 100 procent groene stroom, heeft 50 procent minder CO2-uitstoot en gebruikt 60 procent minder water.”   Recycling  Op het gebied van recycling werkt Veolia samen met Douwe Egberts. In de koffiefabriek in Joure runt Veolia een elektriciteitscentrale. Hier wordt koffiedik als brandstof voor de stoomketel gebruikt. Vanuit de waterzuivering wordt biogas geproduceerd. Dat biogas wordt vervolgens weer gebruikt om stoom en warm water te maken voor de diverse installaties in de fabriek. “Wij vragen ons bij klanten telkens af wat de bijproducten van hun processen zijn en of we daar nog iets nuttigs mee kunnen doen”, aldus McCarville.   De coronacrisis is voor McCarville geen reden om de verduurzaming van de economie te vertragen. “We moeten doorzetten. De ecologische transitie is wereldwijd nodig, want neveneffecten van het fossiele tijdperk leiden tot uitputting van natuurlijke grondstoffen en grotere sociale ongelijkheid. Corona heeft dat besef versterkt. Klimaatverandering is aan het gebeuren, en we zijn er allemaal door verbonden. Hoog water houdt zich niet aan grenzen. Het gaat erom de versnelling te creëren, die nodig is om klimaatverandering te tackelen.”   McCarville is er de persoon niet naar om overheden te bekritiseren dat ze meer moeten investeren om een groen herstel uit de coronacrisis te realiseren. “Als je alles optelt, gebeurt er heel veel”, zegt ze. “Natuurlijk zijn er altijd wensen en kunnen we met z’n allen meer doen. Critici zullen altijd zeggen dat het beter en sneller kan. Ik heb liever dat overheden afdwingen dat alle plastic verpakkingen moeten worden gemaakt van gerecycled plastic. Dat zou een stimulans zijn voor innovatie, met als resultaat standaardisatie, grotere inzetbaarheid en schaalbaarheid.”  Kapitaal duurzaam beleggen  In de financiële wereld ziet de Veolia-directeur een belangrijke ontwikkeling, die een impuls gaat betekenen voor duurzame investeringen. “Steeds meer grote investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, moeten een groter deel van hun kapitaal duurzaam beleggen, en daarbij voldoen aan de nieuwe Europese taxonomie. Dat betekent dat er veel financiering voor innovatie en duurzaamheid bij gaat komen. En kijk naar de Amerikaanse belegger Blackrock, die zegt: ‘de manier waarop bedrijven werken moet anders. Als je klimaatverandering ontkent, dan investeren we niet in je bedrijf’”. Dat zijn volgens McCarville bewegingen, die het verschil gaan maken. “Als je een houdbaar bedrijfsmodel wil hebben, kun je maar beter zorgen dat je je CO2-emissies reduceert en werkt aan de circulariteit van je producten en processen.” 

Visie & Strategie Renewi

Waste-to-productorganisatie Renewi zamelt afval in, verwerkt het en maakt hier nieuwe grondstoffen van. Van de 14 miljoen ton afval die het bedrijf jaarlijks verwerkt, wordt 65 procent gerecycled of gebruikt voor de terugwinning van energie door middel van verbranding. Het bedrijf is in 2017 ontstaan na een fusie van Shanks Group met de Van Gansewinkel Groep. Renewi heeft beursnoteringen aan de London Stock Exchange en de Euronext Amsterdam. Het hoofdkantoor staat in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft 174 vestigingen in zes landen in Europa en telt zo’n 6.800 medewerkers.

Visie "Protect the world by giving new life to used materials.” In de kern is dat waar grondstoffenrecycler Renewi voor staat. Het bedrijf wil zoveel mogelijk inzetten op het hoogwaardig recyclen van afval en minder op het verbranden en storten. Het bedrijf gelooft met deze doelstelling tegemoet te komen aan de groeiende behoefde en noodzaak aan duurzaamheid en kosteneffectiviteit. Voor de afvalrecycler betekent dit dat er nog ruim een derde aan potentieel recyclingsmateriaal beschikbaar is. Er is nog een lange weg te gaan voordat Nederland in 2050 helemaal circulair is. Het vinden van een afzetmarkt voor secundaire grondstoffen blijft een uitdaging, mede vanwege het feit dat door de lage olieprijs gerecyclede materialen vaak nog duurder zijn dan ‘virgin’ materialen. In de duurzame transitie laat Renewi echter zien dat deze materialen kwalitatief minstens gelijkwaardig zijn aan hun ‘virgin’ evenknie. Strategie Om van Nederland een circulaire economie te maken leunt de strategie van Renewi op vier pilaren; drie externe en één interne. In de eerste plaats wil Renewi het recyclingspercentage verhogen van 65 procent naar 75 procent in 2025, en daarmee het percentage afval dat het verbrand en stort verder terugdringen. In de praktijk betekent dit dat er 1,5 miljoen kiloton afval minder verbrand wordt. Ten tweede wil het steeds meer waarde toevoegen aan gerecyclede stromen. Dit betekent dat afval hoogwaardig wordt gerecycled, zodat het als grondstof kan dienen voor hetzelfde product dat het ooit was. Ten derde wil Renewi zijn marktaandeel vergroten. Tot slot streeft Renewi naar het simplificeren en digitaliseren van processen. In de afvalverwerkingsbranche is op dit gebied nog veel winst te behalen om de tevredenheid van werknemers en klanten te verhogen. Uitvoering Renewi focust zich voornamelijk op bedrijfs- en gemeenteafval (90 procent); een markt die vele malen is dan consumentenafval. Het bedrijf haalt omzet uit het innemen van restafval, maar betaalt ook voor het ontvangen van goed recyclebare stromen zoals glas en elektronica. Verder verwerkt Renewi matrassen, luiers, hout, papier, gft en bodemas dat rijk is aan metaal en keramiek. Renewi is voortdurend opzoek naar interessante partijen – startups en gevestigde namen – die kunnen bijdragen aan innovatieve recyclingsprojecten. Zo startte het een bioLNG-installatie met Shell en Nordsoll in Amsterdam, waar het over de datumproducten vergist tot methaan en CO2. Ook investeerde Renewi in RetourMatras voor het verwerken van een miljoen matrassen per jaar.

Faber Halbertsma Group

De Faber Halbertsma Group is een familiebedrijf met een portfolio van duurzame pallet- en poolingdiensten en producten. Onder leiding van Kees Faber werd in 1997 een circulair systeem geïntroduceerd, de poolingdienst, waarbij het bedrijf eigenaar is van de pallets die het levert. Dat betekent dat de pallets na transport weer worden ingezameld, gesorteerd en waar nodig gerepareerd voor hergebruik. Inmiddels is het bedrijf goed voor 720 FTE en een omzet van 330 miljoen euro in 2019. De huidige CEO is Ingrid Faber.

Nederlandse Spoorwegen

De Nederlandse Spoorwegen (NS) is het grootste spoorwegbedrijf van Nederland. Als semi-overheid moet het ervoor zorgen dat de Nederlandse treinen op tijd en goed rijden. Het bedrijf heeft 36.000 werknemers in binnen- en buitenland en vervoert dagelijks een miljoen reizigers. Daarmee haalt het bedrijf een omzet van ongeveer zes miljard, hoewel dat door de coronacrisis in 2020 anders was.

Volvo Car Nederland

Volvo is een Zweeds automerk, opgericht in 1927 als onderdeel van een kogellagerfabrikant. De Volvo Group is fabrikant van allerlei voertuigen zoals trucks, bussen, bouwmachines en maritieme en industriële motoren. Volvo heeft zo’n 100.000 medewerkers die over de hele wereld actief zijn. In Nederland heeft Volvo het een kantoor in Beesd. Aan het hoofd van Volvo Car Nederland staat Herrik van der Gaag.

JCDecaux

De van oorsprong Franse multinational levert namelijk stadsmeubilair ‘om de leefbaarheid in steden te vergroten’. Oprichter Jean Claude Decaux was in de vroege jaren ’60 als billboardplakker in het plaatsje Beauvais, net ten noorden van Parijs, om reclame te maken voor de schoenenzaak van zijn ouders. De omzet schoot omhoog, waarna andere winkeliers hem al snel inhuurden om dat kunstje te herhalen. In 1964 sluit Decaux een contract dat de basis zal leggen onder het latere JCDecaux-imperium. Hannelore Majoor is algemeen directeur van JCDecaux Nederland. De multinational is beursgenoteerd en heeft in Nederland 150 medewerkers."

DHL Parcel Benelux

DHL Parcel bezorgt in de Benelux dagelijks meer dan 1 miljoen pakketten. Daarvoor werken meer dan 10.000 medewerkers in een netwerk van 20 sorteercentra, 135 CityHubs en meer dan 3.500 servicepunten. Het bedrijf komt voort uit het Nederlandse Van Gend & Loos en maakt onderdeel uit van het wereldwijde DPDHL Groep. In 2020 werd in de Benelux ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd in de verduurzaming, uitbreiding en digitalisering van de activiteiten.

Rebel

Rebel is een niet alledaagse advies- en investeringsgroep. Op LinkedIn vermeldt Marc van der Steen geen functietitel. ‘Transities versnellen’ staat er. Het bedrijf heeft meer dan tweehonderd medewerkers, verspreid over de wereld: de Verenigde Staten, Afrika, Azië, België, Duitsland en Nederland (Rotterdam). Rebel is een niet-hiërarchische organisatie: Er is geen CEO, en er zijn geen HR-managers. De missie van het bedrijf is maatschappelijke meerwaarde creëren met de projecten die ze oppakken. Zo maken ze bijvoorbeeld steden emissievrij. Er werken meer dan tweehonderd mensen bij het bedrijf.

Blue Current

Blue Current is een Nederlands bedrijf in laadpalen. Het bedrijf heeft twintig werknemers in dienst en plaatst sinds 2014 laadpunten. Voor de installatie, het onderhoud en de verbruikte stroom vraagt de laadpalenplaatser een vergoeding. Die ligt meestal rond de 29 cent per kWh, waarvan 11 cent door Blue Current wordt vergoed.

Hely

Hely is een startup die zich richt op new mobility met PON en de Nederlandse Spoorwegen als aandeelhouders. Het bedrijf biedt mobiliteitshubs aan waarbij zowel bedrijven als bewoners voor verschillende transportmiddelen kunnen kiezen: van elektrische auto’s tot bakfietsen.

Swapfiets

De missie van Swapfiets is om een bijdrage te leveren aan de beweging naar meer leefbare steden. Door mensen uit de auto op de fiets te krijgen, verbetert de luchtkwaliteit en vermindert het aantal verstopte wegen.

Sixt Benelux

Sixt is van origine een autoverhuurder. In die rol is het bedrijf al meer dan honderd jaar actief in de wereld van het autodelen. Naast traditioneel verhuur zet het bedrijf nu ook in op verhuur per minuut. Ook biedt het abonnementen aan. Sixt is een internationaal opererend bedrijf dat in 1912 is opgericht door Duitser Martin Sixt. Het hoofdkantoor zit in München. Het bedrijf is in meer dan honderd landen actief en heeft meer dan 3.500 vestigingen wereldwijd.

Port of Rotterdam

Met een totale goederenoverslag van bijna 470 miljoen ton in 2019 is de haven van Rotterdam het grootste haven- en industriecomplex van Europa. Havenbedrijf Rotterdam N.V., zoals Port of Rotterdam ook bekend staat, verhuurt en beheert het bedrijfsterrein en is verantwoordelijk voor het verloop van het scheepvaartverkeer. De haven biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 70.000 mensen in Rotterdam en daarbuiten nog eens aan ongeveer 200.000 mensen. Op het moment is Allard Castelein de president-directeur van het havenbedrijf.

VanMoof

VanMoof is een Nederlands bedrijf dat elektrische fietsen ontwerpt. De fietsen staan bekend om hun minimalistisch design en elektronische snufjes zoals bluetooth en geïntegreerd display. Het bedrijf werd in 2009 opgericht door de broers Taco en Ties Carlier. VanMoof richt zich nu ook op de internationale markt en levert fietsen in 25 landen. Inmiddels heeft het bedrijf zo’n 140 werknemers en behaalde het in 2019 een omzet van 40 miljoen.

Hitachi Capital Mobility

Hitachi Capital Mobility is een mobiliteitsbedrijf. Het bedrijf is voortgekomen uit een fusie van Noordlease en Leasevisie. Maar het bedrijf is inmiddels meer dan een leasemaatschappij. Sinds de aankoop van een 49-procent belang in Mobility Mixx, dat ‘mobility as a service’ levert, ontwikkelt Hitachi Capital Mobility zich tot een breed mobiliteitsbedrijf. Het heeft in Nederland drie vestigingen, in Rotterdam, Heerhugowaard en Groningen. Er werken ruim 70 mensen. Hitachi Capital Mobility is een dochter van het Japanse Hitachi Capital Corporation.

EICB

Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) is een non-profit projectenbureau dat zich beweegt op het snijvlak van maatschappij, economie en techniek. Het in Rotterdam gevestigde bureau vormt naar eigen zeggen het middelpunt van innovatie in de sector en wil transport per binnenvaart slimmer en duurzamer te maken. Zo helpt EICB ondernemers bij het vinden van subsidies en financiële ondersteuningsregelingen voor vergroening en innovatie in de binnenvaart. Er werken tien mensen bij EICB.

Future Proof Shipping

Future Proof Shipping BV wil de energietransitie in de scheepvaart versnellen door scheepseigenaren in staat te stellen om de overgang naar emissievrij transport te maken. Met de bedrijven die al zover zijn, start het Rotterdamse bedrijf projecten op. Dat doen zij door zelf eigenaar te worden van schepen of door scheepseigenaren te helpen bij nieuwbouw of ombouw van hun schepen. Zij ondersteunen dan met technische, financiële en commerciële kennis. Er werken zeven mensen bij Future Proof Shipping.

Volgende pagina

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu