Leestijd 3 minuten

FrieslandCampina ontwikkelt nieuwe visie gericht op duurzaamheid

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft de kaders voor de coöperatieve visie 2025 Melk met Meerwaarde geformuleerd. In deze visie ligt de nadruk onder meer op verduurzaming van de zuivelketen.

Koeien in weiland 1

FrieslandCampina wil naar eigen zeggen meer waarde creëren voor leden, nu en in de toekomst. Dat wil het bedrijf bereiken door een onderscheidende, vooruitstrevende en marktgerichte ketenaanpak, die inspeelt op ontwikkelingen in de samenleving en actief bijdraagt aan de realisatie van klimaat- en milieudoelen.

“Aan de hand van de geformuleerde ambities gaan we met de leden-melkveehouders in gesprek over de gewenste ontwikkeling van de melkveehouderij en van FrieslandCampina”, zegt Frans Keurentjes, voorzitter van het bestuur, in een persbericht.

“Individueel ondernemerschap en vakmanschap staan aan de basis van het succes van onze eigen melkveebedrijven. Marktgerichtheid vanuit het collectief belang vormt de basis van een succesvolle coöperatie en onderneming. Zoals wij zelf aan de toekomst van ons eigen melkveebedrijf werken, werken we samen aan de duurzame ontwikkeling van FrieslandCampina.”

Richting geven

De aanleiding voor de nieuwe formuerling van de ambities van de coöperatie zijn volgens FrieslandCampina veranderingen in de markt en in de maatschappij, en de snelle groei van de melkveehouderij in Nederland na de afschaffing van de melkquotering in 2015. Zo zouden afnemers en consumenten aspecten als duurzaamheid 'steeds meer' in hun aankoopbeslissing betrekken. 

Keurentjes: “Wij denken dat het samen opnieuw vaststellen van de uitgangspunten van de coöperatie richting geeft. We zien toenemende verschillen in de ontwikkeling van de bedrijven van de leden. Het individueel belang komt niet altijd overeen met het collectief belang. Met elkaar zullen we moeten vaststellen hoe we het collectieve belang het best kunnen dienen en tegelijkertijd ruimte kunnen bieden voor verscheidenheid en ondernemerschap.”

Circulaire melkproductie

Centrale thema’s in de visie zijn ‘Waarde voor ons’, ‘Zorg voor dier en natuur’ en ‘Van waarde in en voor de samenleving’. Bij het eerste thema ligt de nadruk op zuivelproducten die voor afnemers en consumenten onderscheidend zijn en zo meerwaarde kunnen bieden. Ook worden de mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen onderzocht, zoals op het gebied van duurzame energieproductie en circulaire technieken.

Onder ‘Zorg voor dier en natuur’ verstaat FrieslandCampina het blijven nemen van de verantwoordelijkheid en het houden van de regie over verdere verduurzaming van de zuivelsector. Hieronder vallen onderwerpen als een meer circulaire melkproductie, energieneutraliteit en het terugdringen van de broeikasuitstoot op boerderijen.

Keurentjes: “Duurzame ontwikkeling is niet langer optioneel. Verantwoorde productie met respect voor dier en natuur is een randvoorwaarde om onze melk voor afnemers en consumenten aantrekkelijk te houden en speelt een grote rol bij het behouden en verbeteren van het maatschappelijk draagvlak voor de melkveehouderij. Hierbij is het van belang om transparant inzicht te geven in de wijze waarop we produceren.”

Duurzame melkveehouderij

Het derde thema betekent voor FrieslandCampina een bijdrage leveren aan het voeden van mensen. Volgens Keurentjes is de wijze waarop het concern melk produceert net zo belangrijk als wat er wordt geproduceerd. “We streven ernaar dat de melkveehouderij en de coöperatie een gewaardeerd onderdeel zijn en blijven van de samenleving. Duurzaamheid, biodiversiteit en de omgang met dieren zijn daarbij belangrijke thema’s”, aldus de voorzitter.

“Tegelijkertijd is het van belang dat organisaties en consumenten meer inzicht en begrip krijgen voor de omstandigheden waaronder boeren werken en waarom wij bepaalde keuzes maken”, vervolgt hij. “Verbinding is hierbij essentieel en dat vraagt om transparantie en zichtbaarheid. Daarom blijven wij ons ook inzetten voor het behoud van de koe in het Nederlandse landschap.”

Bron: FrieslandCampina | Foto: FrieslandCampina

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu