Leestijd 2 minuten

FrieslandCampina verduurzaamt keten van gras tot glas

FrieslandCampina publiceert zijn MVO-update over 2015. Hiermee biedt de zuivelcoöperatie inzicht in de bredere context waarin het bedrijf actief is.

Rsz rmo 03 op het erf

FrieslandCampina zegt met zijn controle over die gehele keten, van gras tot glas, een sterk uitgangspunt te hebben. In die keten streeft de onderneming onder meer naar klimaatneutrale groei door de uitstoot van broeikasgassen in 2020 gelijk te houden of te verminderen ten opzichte van 2010.

In dat jaar lag de uitstoot van deze gassen op 12.194 ton CO2. In 2015 was deze hoeveelheid 13.325 ton.

Duurzaam inkoopbeleid

Verder stelt FrieslandCampina bij de inkoop van grondstoffen naar eigen zeggen steeds hogere eisen aan de duurzaamheid en herkomst ervan. In 2020 wil de onderneming 100 procent van zijn agrarische grondstoffen duurzaam inkopen. In 2015 lag dit percentage op 26 procent.

Daarnaast stelt de retailer zichzelf als doel in 2020 100 procent groene elektriciteit te gebruiken. Vorig jaar lukte het de onderneming om een aandeel van 65 procent groene stroom te behalen.

Weidegang en mestvergisting

Daarnaast zet de zuivelcoöperatie zich in om het bewustzijn van en de kennis over de waardeketen te verhogen. Zo adviseert en ondersteunt FrieslandCampina de leden-melkveehouders vanuit het kwaliteitssysteem Foqus planet op het gebied van melkkwaliteit en duurzaamheidsinitiatieven.

Voorbeelden hiervan zijn het bevorderen van weidegang en het streven naar een langere levensduur van melkkoeien. Zo moet in 2020 minimaal 81,2 procent van de leden-melkveebedrijven een vorm van weidegang toepassen. In 2015 gold dit voor 77,9 procent van de boeren.

Nourishing by nature

Behalve in Nederland kunnen ook lokale melkveehouders in Azië, Afrika en Oost-Europa rekenen op steun van het Nederlandse zuivelbedrijf. Met het Dairy Development Programme ondersteunt FrieslandCampina de boeren om de lokale melkveehouderij te verbeteren, de kwaliteit van de melk te verhogen en de productiviteit per koe te verbeteren.

Om beter te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de wereld en in de melkveehouderij heeft FrieslandCampina in 2015 daarnaast zijn strategie route2020 geactualiseerd. Hierbij heeft de onderneming zijn purpose statement nourishing by nature geformuleerd, waarmee het bedrijf streeft naar betere voeding voor de wereld en goede inkomsten voor zijn boeren.

Bron: FrieslandCampina | Foto: FrieslandCampina (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)
 

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu