Leestijd 4 minuten

Hoe FrieslandCampina de eigen waardeketen verduurzaamt

FrieslandCampina boekte in 2014 tastbaar duurzame resultaten. Naast concrete energiebesparingen heeft het zuivelconcern stappen gezet aan de basis van de keten.

8783590335 0f353187f1 k

Dat meldt het bedrijf in zijn MVO-verslag 2014. Belangrijk speerpunt in het duurzaamheidsbeleid van FrieslandCampina is het programma Foqus Planet. Samen met de leden-melkveehouders ontwikkelde het bedrijf binnen dit programma indicatoren op basis waarvan een prestatietoeslag wordt vastgesteld. 

Duurzaamheidsprestaties

Op die manier borgt het bedrijf continue verbeteringen van duurzaamheidsprestaties van de aangesloten melkveebedrijven. Thema’s binnen Foqus Planet zijn weidegang, biodiversiteit, dierenwelzijn en de milieu-impact van zuivel. 

De duurzaamheidstoeslag wordt gefinancierd door een inhouding op het melkgeld van de leden-melkveehouders van 0,25 euro per 100 kilogram geleverde melk. FrieslandCampina heeft het bonus-malussysteem per 1 januari van dit jaar ingevoerd.

Volgens CEO Cees ’t Hart raakt duurzaamheid bovendien steeds meer verweven in de organisatie van FrieslandCampina. “Maar ik zie ook hoe duurzaamheid steeds beter integreert in onze marketing, in de gehele toeleveringsketen, bij human resources en door Green Teams bij werkmaatschappijen”, schrijft hij in zijn laatste voorwoord in het duurzaamheidsjaarverslag van FrieslandCampina.

“Duurzaamheid raakt ook verder verankerd in onze procedures voor investeringsaanvragen, het dagelijks management en in de variabele beloningen.” ’t Hart neemt per 1 juni afscheid als CEO bij het concern.

FrieslandCampina nam in 2014 ook de inkoopketen onder de loep. Vorig jaar kocht de onderneming grondstoffen als palmolie, sojaolie, cacao en karton voor de Europese markt 100 procent duurzaam in.

Het bedrijf trof ook voorbereidingen voor de inkoop van duurzaam tropisch fruit en suiker. FrieslandCampina heeft zich ten doel gesteld om vanaf 2015 100 procent verantwoorde sojaschroot voor het voer van de koeien van de leden-melkveehouders te laten gebruiken. In 2014 was dit 83 procent.

Efficientie

In 2014 is FrieslandCampina er voor het eerst sinds 2010 niet in geslaagd om de jaarlijkse water- en energie-efficiëntie met 2 procent te verbeteren. Niet alleen zijn in 2014 relatief gezien meer energie-intensieve producten geproduceerd ten opzichte van 2013, ook het installeren, testen en opstarten van nieuwe installaties en innovaties in de productielocaties dragen bij aan deze toename.

"Zo zal in 2015 de mijlpaal van 100 procent groene stroom gerealiseerd worden"

Volgens Frank van Ooijen, Corporate Director Communication, Sustainability Affairs en FrieslandCampina Institute, worden in 2015 de stappen zichtbaar die FrieslandCampina de afgelopen jaren gezet heeft om klimaatneutrale groei te bereiken. Die ontkoppeling van groei en klimaatimpact is onderdeel van de groeistrategie Route2020 van FrieslandCampina.

“Zo zal in 2015 de mijlpaal van 100 procent groene stroom gerealiseerd worden voor alle productielocaties en kantoren van FrieslandCampina in Nederland. Daarbij is ongeveer de helft van de groene stroom afkomstig van eigen melkveehouderijen”, schrijft hij in een vooruitblik op 2015.

Melkveehouders wekken die stroom op uit zon, wind en biomassa. Daarnaast gebruikt FrieslandCampina voor zuivelfabrieken in Nederland duurzame en klimaatvriendelijke alternatieven voor aardgas, zoals pyrolyse-olie en biogas uit mest, rioolslib en organisch afval.

Ook op de melkveehouderijen neemt FrieslandCampina verschillende maatregelen voor het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Het bedrijf test onder meer technieken voor monovergisting van mest op de boerderij.

Energiebesparing

In 2014 heeft FrieslandCampina al concrete energiebesparingen gerealiseerd. Het gebruik van duurzame energie, afkomstig van windmolens, zonnepanelen en biomassa van de leden-melkveehouders, draagt bij aan de doelstellingen voor klimaatneutrale groei. Op 80 procent van de locaties is gekeken naar het water- en energieverbruik en naar besparingsmogelijkheden, meldt het bedrijf.

Het percentage elektriciteit gekocht van Groene Stroom Tarieven bedroeg voor de Nederlandse productielocaties 91 procent en in het buitenland voor alle productielocaties 45 procent.

In 2015 ligt de focus voor FrieslandCampina op het verder realiseren van besparingen. Daarnaast richt de onderneming zich op het aanscherpen van de doelstellingen om de ambities voor 2020 waar te kunnen maken. 

MVO

Daarnaast werd ook op andere MVO-thema’s vooruitgang geboekt. Zo is aan miljoenen kinderen wereldwijd voorlichting gegeven over gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Door leden-melkveehouders en medewerkers van FrieslandCampina zijn via het eigen Dairy Development Programme 5.440 Afrikaanse en Aziatische melkveehouders en medewerkers van milk collection centres en coöperaties getraind.

"Die gedachte, die missie enthousiasmeert velen en geeft vleugels”

“In 2014 hebben wij ons MVO-programma verbreed en verdiept. Onze missie Nourishing by nature versnelt de borging van duurzaamheid en de creatie van maatschappelijke meerwaarde onmiskenbaar", zegt Cees ’t Hart.

't Hart wijst er op dat de producten van FrieslandCampina hun weg vinden tot ver buiten over de grens. "We leveren producten met essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vitamines en mineralen aan miljoenen mensen verspreid over de hele wereld. Bovendien produceren we onze zuivel steeds duurzamer. Zo genieten miljoenen mensen wereldwijd dagelijks van onze zuivelproducten. Die gedachte, die missie enthousiasmeert velen en geeft vleugels.”

Bron: FriesladnCampina | Foto: FrieslandCampina

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu