Leestijd 4 minuten

Hoe FrieslandCampina duurzame stroom uit mest rendabel maakt

In het bijzijn van minister Henk Kamp van Economische Zaken gaven FrieslandCampina en Groen Gas Nederland dinsdag het startsein voor Coöperatie Jumpstart.

Img 1845

De ingebruikname van een monomestvergister door Melkveehouderij Sassinga in het Friese Hinnaard vormde dinsdag de aftrap voor Coöperatie Jumpstart, die melkveehouders faciliteert bij de plaatsing en het gebruik van monomestvergisters.

Monomestvergisting levert warmte en biogas op. Het biogas kan worden opgewaardeerd tot groen gas en aan het aardgasnet worden geleverd. Ook kan biogas worden gebruikt voor de aandrijving van een warmtekrachtinstallatie, die stroom en warmte levert.

Naast het opwekken van duurzame energie, draagt mestvergisting bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaan.

“We ontzorgen de melkveehouders door onder meer de financiering, de subsidieaanvraag, de installatie en het onderhoud te regelen"

CO2-reductie

FrieslandCampina is Coöperatie Jumpstart gestart om mestvergisting voor een grotere groep melkveehouders in Nederland beschikbaar te maken. Daarvoor werkt het concern samen met onder meer Groen Gas Nederland, LTO, het ministerie van Economische Zaken en de provincies.

Doel van Jumpstart is dat er in 2017 tweehonderd Nederlandse melkveehouders een monovergister in gebruik hebben. In 2020 moet bij duizend melkveehouders een vergister in gebruik zijn. In totaal zou dat een CO2-reductie van 350 kiloton opleveren.

Duurzame energieleveranciers

Het zuivelbedrijf maakte dinsdag bekend de groene energie die zijn leden-melkveehouders met de vergisters produceren, af te gaan nemen. Daarnaast betaalt FrieslandCampina elk deelnemend lid € 10 per ton verminderde CO2.

“Melkveehouders die mest gebruiken voor het opwekken van duurzame energie worden naast melkproducent ook duurzame energieproducent. Op die manier dragen ze bij aan de vermindering van broeikasgassen”, zei Roelof Joosten, CEO van FrieslandCampina, tijdens de lancering.

“Als boeren het restproduct binnenkort ook mogen gebruiken als grondstof voor kunstmestvervanger, kun je als boer circulair zijn”, aldus de CEO.

"Eén vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer veertig huishoudens en levert daarmee een bijdrage aan het doel om in 2020 14 procent hernieuwbare energie te leveren”

Duurzame business case

Ondanks dat mestvergisting door individuele boeren in de praktijk vaak lastig rendabel te maken is, heeft FrieslandCampina vertrouwen in een sluitende business case. “Met Jumpstart gebruiken we de kracht van de coöperatie”, vervolgde Joosten.

Daarbij probeert het concern de grootste knelpunten voor de aanschaf en het gebruik van een mestvergister, zoals aanschafkosten, onbereikbare financiering, onzekerheid over subsidies en te lage opbrengsten, weg te nemen. Daarvoor heeft Jumpstart collectieve afspraken gemaakt met leveranciers, financiers, afnemers en instanties.

Joosten: “We ontzorgen de melkveehouders door onder meer de financiering, de subsidieaanvraag, de installatie en het onderhoud te regelen. Dat verlaagt de drempel en zorgt voor een verdienmodel voor de melkveehouder.”

Hernieuwbare energie

Minister Kamp had de eer de monomestvergister in Hinnaard officieel te openen. De minister maakte bekend dat er binnen de SDE+-regeling een bedrag van € 150 mln wordt gereserveerd voor monomestvergisters op boerderijschaal. De realisatie van monomestvergisters draagt op twee vlakken bij aan verduurzaming, stelde de minister. 

"We zijn in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie. Eén gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer veertig huishoudens en levert daarmee een bijdrage aan het doel om in 2020 14 procent hernieuwbare energie te leveren”, zei Kamp. “Daarnaast worden broeikasgasemissies uit de mest voorkomen, wat bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot.”

Weidegang

De komende tijd bekijkt Coöperatie Jumpstart welke andere melkveebedrijven in aanmerking komen voor de plaatsing van een monovergister. De plaatsing is vooral interessant voor bedrijven vanaf 120 koeien en met stalsystemen met een dichte vloer. Voor bedrijven met roostervloeren geldt een ondergrens van 150 koeien, omdat mest uit mestkelders minder vers de vergister in gaat en daardoor minder energie oplevert.

Jumpstart faciliteert uitsluitend melkveehouders alleen als het niet ten koste gaat van weidegang. Daarnaast komen melkveehouders in aanmerking als er in de huidige situatie van weidegang voldoende stalmest beschikbaar is voor een rendabele exploitatie.

Voor de capaciteitsbepaling van een monomestvergister gaat de coöperatie uit van de stalmestproductie in de zomer, wanneer weidegang wordt toegepast. Zo hoopt FrieslandCampina weidegang bij zijn leden-melkveehouders verder te stimuleren. De verhoging van de weidegangtoeslag, die het bedrijf maandag aankondigde, moet daar ook aan bijdragen.

Duurzame zuivelketen

Coöperatie Jumpstart richt zich niet alleen op leden-melkveehouders van FrieslandCampina; ook leden-melkveehouders van andere Nederlandse zuivelondernemingen kunnen worden geselecteerd. Zo hebben ook de andere zuivelondernemingen, zoals DOC, toegezegd deelnemende leden-melkveehouders te belonen voor de CO2-reductie die zij behalen door mestvergisting.

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu