Leestijd 2 minuten

IPCC bepleit beter landgebruik voor klimaatverandering

De manier waarop wereldwijd het land gebruikt wordt, moet aangepast worden. Als dat niet gebeurt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de klimaatverandering en daarmee ook de voedselzekerheid. Dit stelt het International Panel on Climate Change (IPCC) in het nieuwe rapport Climate Change and Land.

Adobestock bodem droogte zon

In het rapport onderzoekt het IPCC verbanden tussen landgebruik, voedselzekerheid en klimaatverandering. Landbouw, bosbouw en ander landgebruik zorgden volgens het onderzoeksinstituut tussen 2007 en 2016 voor 23 procent van de menselijke uitstoot van broeikasgassen. In diezelfde periode absorbeerde het land bijna een derde van alle broeikasgassen uit fossiele brandstoffen en de industrie. Als land degradeert, kan de grond minder CO2 opnemen. Dat versterkt klimaatverandering, terwijl de klimaatverandering ook degradatie van land in de hand werkt, stelt het IPCC.

Grond voor voedsel

Tegelijkertijd speelt voedsel een belangrijke rol. Als bomen geplant worden om CO2 op te nemen, kan dat land niet meer gebruikt worden voor de voedselproductie. Volgens het IPCC betekent dit dat er een grens zit aan het aandeel dat land kan hebben in het tegengaan van klimaatverandering, bijvoorbeeld door het in te zetten voor bio-energie of voor de aanplant van bossen.

Voedselproductie

Duurzaam landgebruik heeft ook direct invloed op de voedselproductie. “Voedselveiligheid wordt steeds verder beïnvloed door de klimaatverandering door teruglopende oogsten, hogere prijzen en lagere kwaliteit”, zegt IPCC-onderzoeker Priyadarshi Shukla. Het rapport stelt dat ongeveer een derde van al het geproduceerde voedsel verloren gaat, of wordt weggegooid. Het beperken van voedselverspilling zorgt voor minder broeikasgasuitstoot en meer voedselzekerheid.

Lees ook: Klimaatverandering tegengaan: deze 3 bedrijven geven het goede voorbeeld

Brede aanpak

Het IPCC pleit voor een gecoördineerde brede aanpak voor duurzamer landgebruik. Hierdoor kan een weerbaarder voedselsysteem ontstaan, waarbij er ruimte is om land in te zetten om bio-energie op te wekken. De aanpak moet opgeschaald worden, stelt onderzoeker Panmao Zhai, vicevoorzitter van één van de werkgroepen van het IPCC . “We gebruiken goede technieken, maar die moeten opgeschaald worden en gebruikt worden op plaatsen waar dat nu niet gebeurt.”

Lees ook: Hitte en droogte zorgen voor verzilting. Is zoutwaterlandbouw de oplossing voor Nederland?

Bron: IPCC | Afbeelding: Adobe Stock

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu