Leestijd 3 minuten

‘Landbouw is van grote betekenis voor de Metropoolregio Amsterdam’

LTO Noord Regio West, CONO Kaasmakers, vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken en FrieslandCampina willen de economie en ecologie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) versterken. In een manifest hebben de partijen verwoord hoe landbouw hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Landbouw nederland

“Vrijwel nergens ter wereld liggen stad en land op zo korte afstand van elkaar als in de Metropoolregio Amsterdam, in een bonte afwisseling van historische en moderne steden en dorpen, uitgestrekte weilanden met grutto’s en moderne akkerbouw.” Met deze zin wordt het manifest ingeleid.

‘Te weinig aandacht voor landbouw’

De Metropool wordt volgens de ondertekenaars voor een belangrijk deel beheerd door agrariërs. De landbouw heeft namelijk bijna een derde van het landoppervlak van de Metropool in gebruik. Op dat gebied zijn circa 1.000 veehouders en 400 akkerbouwers en tuinders actief.

De partijen vinden het daarom vreemd dat de landbouw in de Ruimtelijk-economische actie-agenda 2016-2020 van de Metropoolregio Amsterdam maar enkele malen wordt genoemd, en dan vooral als bedreiging van de recreatieve betekenis van het landschap. Het Actieprogramma Metropolitaan Landschap 2016-2020 is volgens hen op dit punt genuanceerder en erkent de betekenis van de landbouw voor het landschap. 

Inhoud van het manifest

Dit is niet genoeg volgens de partijen. Met het manifest willen zij de overheid, de markt en de keten handvatten bieden voor de rol van de landbouw bij de versterking van economie en ecologie. Dit wordt gedaan aan de hand van zes uitdagingen, namelijk de koe in de wei, de akkerbouw duurzamer; een vitaal landschap van hoge kwaliteit; nieuwe impulsen voor biodiversiteit; minder bodemdaling en CO2, betere waterkwaliteit; stad en land nog beter verbinden en het MRA-landschap als energielandschap.

Bij elke uitdaging wordt vervolgens uiteengezet wat de stand van zaken is en wat de doelen zijn voor aankomende jaren. Zo moet in 2040 onder andere de landbouw in toenemende mate voor de lokale markt produceren, de biodiversiteit op landbouwgebieden stijgen en de kwaliteit van het water toenemen. Daarnaast wordt er gepleit voor meer stimulansen voor groen ondernemerschap en een betere samenwerking tussen de markt en de overheid.

Download hier het manifest

Metropoolregio Amsterdam

De MRA is sinds 2007 het bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. In totaal leven er circa 2,4 miljoen mensen op het gebied dat 258.000 hectare groot is. De recreatie- en groengebieden in de Metropool worden jaarlijks bezocht door zo’n 12 miljoen mensen.

Recent heeft de MRA het Ontwikkelplan Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam gepubliceerd, waarin de ambitie wordt uitgesproken om in 2025 één van de meest circulaire grootstedelijke regio’s van Europa te zijn.

Lees ook: 

Bron: Manifest Metropoolregio Amsterdam | Foto: Adobe Stock 

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu