Landbouwbegroting: hier gaat het geld naartoe

Het veelbesproken landbouwakkoord kwam er uiteindelijk niet. Maar met de landbouwbegroting wordt toch een voorzichtig begin gemaakt met de transitie van de landbouw. Dit zijn de plannen.

Istockphoto 1155004462 612x612
Van financiële steun voor toekomstige boeren tot een convenant dierwaardige veehouderij: dit staat er in de landbouwbegroting. | Credit: Pexels

De Rijksbegroting voor 2024 is gepresenteerd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beschikt over 2,86 miljard euro. Hoe wordt dat geld besteed?

Financiële steun voor jonge boeren

Er komt extra geld beschikbaar voor de nieuwe generatie boeren. Jonge boeren willen graag bijdragen aan een duurzame toekomst, zo stelt het demissionair kabinet. Daarom krijgen zij hulp met het overnemen van een bedrijf. Dankzij extra financiële steun hebben zij de ruimte om extra (duurzame) investeringen te doen. Er is zo’n 100 miljoen euro beschikbaar. Hoe de regelingen er precies uit gaan zien, is nog niet bekend.

Boost voor biologisch

Het demissionaire kabinet heeft grootse plannen voor de biologische landbouw. In 2030 moet 15 procent van de Nederlandse landbouwgrond biologisch zijn. Zo ver is het nog lang niet: in 2021 werd slechts op 4 procent van het landbouwoppervlak biologisch geteeld. Om dit aandeel te vergroten, wordt er 50 miljoen vrijgemaakt voor de jaren 2025 tot en met 2029.

Boeren mogen zelf kiezen

Een andere ontwikkeling is die van middelsturing naar doelsturing. Dit houdt in dat boeren zelf passende maatregelen kunnen nemen om de uitstoot te reduceren in plaats van generiek opgelegde maatregelen op te volgen zoals de veelbesproken bemestingsvrije bufferstroken langs het water. Voor de omslag van middelsturing naar doelsturing stelt het demissionaire kabinet 10 miljoen beschikbaar.

Meer oog voor de dieren

Ook komt er meer oog voor de dieren. Er moet een convenant dierwaardige veehouderij komen met daarin afspraken om houderijsystemen te laten aansluiten op de behoefte van de dieren. Om die afspraken vervolgens uit te voeren, is 4,5 miljoen gereserveerd.

Daarnaast is er 14,6 miljoen vrijgemaakt om dierenwelzijn- en gezondheid te verbeteren. Van dit bedrag gaat 3 miljoen naar het potje om de vogelgriepuitbraken te verkleinen. Er wordt onder ander geïnvesteerd in de vaccinatie van pluimvee.

Glastuinbouw

Voor de transitie naar een duurzamere glastuinbouw is de komende jaren uit het Klimaatfonds 200 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast is nog eens 300 miljoen euro bestemd voor de aanleg van warmte distributienetten. Dit is onderdeel van het pakket dat al eerder bij de voorjaarsbesluiten is gepresenteerd.

Visserij

De portemonnee wordt ook getrokken voor het verduurzamen van de visserij. Voor volgend jaar is 36,9 miljoen gereserveerd om de visserijsector op de Noordzee aan te passen en te verduurzamen. In 2024 worden innovaties, alternatieve vormen van visserij en voedselproductie in windparken onderzocht.

Stikstof

Om stikstof in kwetsbare natuurgebieden terug te dringen, is de landelijke aanpak piekbelasting opgezet. Met verschillende regelingen kunnen ondernemers de keuze maken om hun agrarische bedrijf te beëindigen, te verplaatsen of om te schakelen. Voor de diverse regelingen is een bedrag van 1 miljard beschikbaar.

Natuur

Tot slot is er een potje om kwetsbare natuurgebieden te herstellen en te verbeteren. Met zo’n 35 miljoen euro tot 2030 wordt ingezet op robuustere Nationale Parken. Naast natuurgebieden wordt er ook ingezet op de versterking van de natuur overal in Nederland. Het demissionaire kabinet wil in 2050 10 procent meer bomen, heggen en plassen die goed zijn voor de biodiversiteit, het water en de bodemkwaliteit. Begin 2024 wordt er een begin gemaakt. De investeringen zijn goed voor zo’n 15 miljoen.

Lees ook:

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu