Leestijd 2 minuten

Melkveehouderij onderzoekt oplossingen voor ammoniakemissie

Een consortium van bedrijven en onderzoekers bekijkt de mogelijkheden voor verlaging van ammoniakemissie in de melkveehouderij. De partijen onderzoeken vooral de toepassing van innovatieve, emissiearme stalsystemen.

Uien

In Nederland geldt een toegestane ammoniakemissie. Daar zit volgens de samenwerkende partijen geen of nauwelijks ruimte in. Melkveehouders die hun bedrijf willen uitbreiden of ontwikkelen, moeten veel ondernemen om daarvoor een vergunning te krijgen.

Met nieuwe en aangepaste systemen voor melkvee en jongvee wil het consortium melkveehouders mogelijkheden geven binnen deze bestaande regelgeving hun bedrijf verder te ontwikkelen. De betrokken partijen leggen hierbij de focus op systemen die voor melkveehouders betaalbaar en praktisch toepasbaar zijn.

Ammoniakemissie

Ammoniak is schadelijk voor ecosystemen. De stof kan verzuring en een vermindering van de biodiversiteit veroorzaken. Ammoniak ontstaat wanneer ureum uit urine in aanraking komt met een enzym dat voorkomt in mest en in met mest besmeurde oppervlakken, zoals stalvloeren.

Melkveehouders maken al gebruik van systemen waarbij de urine en mest van koeien wordt gescheiden, waaardoor minder ammoniak ontstaat. Het consortium bekijkt hoe melkveehouders met bestaande en nieuwe systemen de uitstoot nog meer kunnen terugdringen. 

Wageningen UR

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een publiek-private samenwerking voor onderzoek en innovatie binnen de sector Agrofood. Onder andere Agrifirm Exlan, Anders Beton, GEA Farm Technology en Wageningen UR Livestock Research zijn betrokken.

Behalve het onderzoeken van innovatieve systemen, willen de partijen ook de kennis van melkveehouders over het ontstaan van ammoniak vergroten. Daarnaast besteden ze aandacht aan de verbetering van andere aspecten, zoals dierenwelzijn, -gezondheid en weidegang.

Het consortium verwacht de verschillende oplossingen eind 2017 te presenteren.

Bron: Agrifirm | Foto: Lee Cannon, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu