Leestijd 2 minuten

Onderzoek: 'Voedselverspilling nauwelijks verminderd'

De grotere aandacht voor het onderwerp voedselverspilling in de afgelopen jaren heeft nog niet geleid tot grote stappen in het daadwerkelijk terugdringen ervan. Die conclusie kan getrokken worden uit de recente update Monitor Voedselverspilling 2009-2016.

Voedselverspilling

Lees hier de monitor

Op basis van openbare gegevens over afvalverwerking, veevoerproductie, consumentenafval, primaire productie en hernieuwbare energie concluderen de onderzoekers dat in 2016 de totale hoeveelheid voedselverspilling in Nederland minimaal 1.782 kiloton en maximaal 2.466 kiloton bedroeg. Ten opzichte van 2015 betekent dit een lichte daling van de bovengrens van 145 kilo in plaats van 147 kilo per hoofd van de bevolking bij een gelijkblijvende ondergrens 105 kilogram.

Door de grootte van de bandbreedte is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de structurele ontwikkeling van de hoeveelheid voedsel die in Nederland verspild wordt. Wel concluderen de onderzoekers dat er over de jaren heen sprake is van een toename van de volgens de Ladder van Moerman ‘hoger’ gewaardeerde bestemming van vergisten en een vermindering van de ‘lager’ gewaardeerde bestemming van verbranden.

Actie

Aandacht alleen is dus niet voldoende, er zal ook daadwerkelijk actie ondernomen moeten worden. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. 

Het is de bedoeling om de Monitor Voedselverspilling in de komende jaren te verfijnen – de bandbreedte te verkleinen - op basis van gegevens over reststromen van bedrijven in de voedselketen. Die gegevens zullen deels afkomstig zijn van bedrijven die aangesloten zijn bij de Taskforce Circular Economy in Food.

Bron: ministerie van LNV | Afbeelding Shutterstock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu