Leestijd 2 minuten

Pilotproject om CO2 vanuit de lucht naar de kas te verplaatsen

Het project ‘Pilot voor CO2 uit buitenlucht’ is gister van start gegaan in de glastuinbouw. Het doel van het project is om tot een afvang- en doseersysteem te komen dat de CO2-concentratie in kassen kan verhogen door CO2 uit de buitenlucht te halen.

Glastuinbouw co2 kassen
Credit: Adobe Stock

Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, brancheorganisatie LTO Glaskracht en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. TNO voert het project uit.

De opzet van het onderzoek

Voor een optimale groei hebben planten CO2 nodig, daarom wordt er in de meeste kassen extra CO2 gedoseerd. Op dit moment worden hiervoor meestal rookgassen gebruikt die vrijkomen bij de verbranding van aardgas in de warmtekrachtkoppeling of de ketel. Met het pilotproject wordt gekeken of het ook anders kan. 

De eerste belangrijke fase van het onderzoek is het uitzoeken en testen in het laboratorium welke adsorptiematerialen het meest geschikt zijn om CO2 uit de lucht te halen. Op basis daarvan wordt onderzocht hoe het systeem in de kas kan worden geïntegreerd. Als laatste wordt ook een kleine pilotinstallatie gebouwd en getest en wordt de economische en technische haalbaarheid bepaald. Het halen van CO2 uit de buitenlucht zal voor het project € 40 per ton kosten.   

Glastuinbouw verduurzaamt

Verduurzaming is op dit moment een belangrijk punt op de agenda in de sector van de glastuinbouw. Samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is LTO Glaskracht bijvoorbeeld het innovatieprogramma Kas als Energiebron gestart. Dit programma stimuleer energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw.

'We moeten CO2 uit de lucht halen'

Klimaatdeskundigen stelden recent in een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat we per direct broeikasgassen uit de lucht moeten halen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. "Zonder negatieve emissie technieken zullen we ver over de limiet van 1,5 graad Celsius heengaan", aldus de briefschrijvers. 

Lees verder:

Bron: LTO Glaskracht | Foto: Adobe Stock 

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu