Leestijd 3 minuten

SDG fonds stimuleert publiek-private samenwerking in ontwikkelingslanden

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft deze week de Sustainable Development Goals Partnerschapfaciliteit (SDGP) gelanceerd. Het partnerschap is bedoeld om in in de private sector van ontwikkelingslanden duurzame voedselproductie en ontwikkelingen te stimuleren.

Sdgs sdgp

In het partnerschap werken overheden, ondernemingen, ngo’s en kennisinstellingen samen om nieuwe projecten op te starten. De SDGP is de opvolger van de Faciliteit Duurzaam Ondernemerschap en Voedselzekerheid (FDOV). De FDOV realiseerde in verschillende ontwikkelingslanden meer dan vijftig projecten die de leefomstandigheden van veel mensen hebben verbeterd.

“Het bevorderen van beter werk en inkomen, groei van de landbouwsector en duurzaam ondernemen zijn essentieel om stappen vooruit te zetten om de SDG's te behalen”, stelt minister Kaag. “Dat lukt alleen als overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld de handen ineen slaan. Deze vorm van publiek-private-partnerschap stimuleert die gecombineerde aanpak op efficiënte wijze.”

Financiering voor projecten

De SDGP wordt gevuld met € 70 mln, waarvan de helft eind dit jaar beschikbaar wordt gesteld. De andere helft is bedoeld voor 2019. De SDGP draagt maximaal 50 procent bij aan de financiering van een project en het maximale bedrag dat beschikbaar wordt gesteld ligt per project op € 3 mln.

Een voorbeeld van een project dat de FDOV heeft opgezet, is het verbouwen van aardappelen in Vietnam. Dit gebeurt buiten het rijstseizoen, wat zorgt voor extra inkomsten en meer voedselzekerheid.

Strengere eisen

Bij het nieuwe partnerschap worden de plannen strenger beoordeeld op grote betrokkenheid van een lokale partner, betrokkenheid van het MKB en een goede genderbalans. Daarnaast wordt er gekeken naar de thema’s werk, inkomen en duurzaamheid. Hiermee wordt er invulling gegeven aan SDG 2 (einde aan de honger), SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei) en SDG 17 (partnerschappen voor het behalen van de doelen). 

De kans is aanwezig dat de SDGP op termijn ook wordt opengesteld voor andere sectoren. “Het aantrekkelijke van de SDG's is dat ze zowel een duurzame oplossing voor grote maatschappelijke vraagstukken bieden als een verdienmodel kunnen zijn. De belangstelling van het bedrijfsleven is dan ook groot en zeer bemoedigend,” aldus minister Kaag.

Sustainable Development goals

De SDG's zijn een reeks doelstellingen voor duurzame ontwikkelingen en vervangen de Millenniumdoelstellingen, die eind 2015 zijn vervallen. De 17 doelstelling zijn opgezet door de Verenigde Naties. Het eerste, en belangrijkste, doel is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie en het aanpakken van klimaatverandering.

Lees verder: 

Bron: Rijksoverheid | Foto: Sustainable Devolpment Goals 

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu