Leestijd 2 minuten

Utrechtse fruittelers zetten opnieuw in op emissiereductie gewasbescherming

De fruitteeltsector in Utrecht heeft het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt 2.0’ ondertekend. Doel is om de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verlagen.

Adobestock 124137383

Dat schrijft NieuweOogst. Het convenant werd ondertekend door de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), LTO Noord, de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Emissie gewasbeschermingsmiddelen

De overeenkomst is een vervolg op het convenant dat in 2012 werd ondertekend en in 2016 afliep. De samenwerking richtte zich op het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater en de vergroting van kennis bij betrokken partijen. Het vorige convenant zou de samenwerking tussen de fruitteeltsector en het waterschap significant hebben verbeterd. Het nieuwe convenant moet die situatie behouden.

In het nieuwe convenant, dat van 2017 tot en met 2020 loopt, wordt de huidige stand van zaken vergeleken met de analyse uit het voorgaande project. Ook zetten de partijen in op de verbetering van de communicatie tussen enerzijds het waterschap en provincie en anderzijds de fruittelers.

Beperking emissies op het erf

Het nieuwe convenant kent ook een aantal aanpassingen. Een voorbeeld is de extra aandacht voor de beperking van erfemissies door fruittelers. Dat zijn de emissies van gewasbeschermingsmiddelen die ontstaan op het erf, bijvoorbeeld door morsen bij het vullen en reinigen van de spuit.

Voor later in het jaar staat ook het project ‘Bezem door de middelenkast’ gepland. Hierbij krijgen telers de mogelijkheid om niet-toegelaten middelen in hun bestrijdingsmiddelenkast kosteloos in te leveren bij een inleverpunt.

Bron: NieuweOogstDeltaplan Agrarisch Waterbeheer | Foto: Adobe Stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu