Frans
Rooijers

Frans
Rooijers

Directeur bij CE Delft

Frans Rooijers is directeur van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, dat is gespecialiseerd in milieuvraagstukken en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen.

Frans
Rooijers

Directeur bij CE Delft

Frans Rooijers is directeur van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, dat is gespecialiseerd in milieuvraagstukken en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen.


Persoon

Frans Rooijers rondde in 1990 zijn studie elektriciteitsvoorziening af aan de TU Delft. Naast elektriciteitsvoorziening ligt zijn expertise met name op het gebied van overheidsinstrumenten gericht op energiebesparing en schone energie in de gebouwde omgeving. Het thema energie interesseert Frans Rooijers vooral, omdat daarin veel samenkomt: van vervuiling tot onderdrukking.

Positie en resultaat

Sinds de oprichting in 1978 is de transformatie naar een duurzame economie de missie van CE Delft, waar Frans Rooijers in 1999 directeur werd. Met een combinatie van technische en economische kennis en met inzicht in zowel de bedrijfs- als maatschappelijke processen, draagt het onafhankelijke adviesbureau bij aan een duurzame samenleving. CE Delft heeft een breed scala aan nationale en internationale opdrachtgevers waaronder bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Met economische, technische en beleidsmatige expertise ondersteunt CE Delft opdrachtgevers om structurele veranderingen te realiseren op het gebied van energie, transport en grondstoffen.

Hoewel die urgentie voor verandering er al jaren is, neemt volgens Rooijers de laatste jaren de druk steeds verder toe. Volgens Rooijers kan de overheid een belangrijke rol daarin spelen door de wetgeving op het nieuwe ondernemen aan te passen. Dat is volgens hem nodig zodat niet alleen de koplopers maar ook de middengroepen en achterblijvers meegaan in de transitie naar een duurzame economie.  

Artikelen over Frans Rooijers


CE Delft: 'Bioplastics passen goed in circulaire economie’

Change Retail

CE Delft: 'Bioplastics passen goed in circulaire economie’

Bioplastics kunnen bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en het verlagen van de vraag naar fossiele grondstoffen. Hiermee passen de kunststoffen, die gemaakt zijn van grondstoffen van biologische oorsprong, goed in een circulaire economie. Dat concludeert onderzoeksbureau CE Delft in zijn rapport ‘Biobased plastics in a circular economy’, dat deze week aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Download rapport In de meeste gevallen hebben bioplastics een lagere klimaatimpact dan fossiele plastics. CE Delft heeft hierbij gekeken naar de hele keten, waarbij de impact vooral afhangt van het type grondstof en de verwerking aan het einde van de levensduur van een project. Hierbij zijn plastics die gebaseerd zijn op gefermenteerde suikerriet en suikerbiet te verkiezen boven graangewassen. Het onderzoeksbureau noemt vooral de productie van suikers uit lignocellulose veelbelovend, omdat afval- en bijproducten hiervan kunnen worden gebruikt en er geen competitie met de voedselvoorziening is. Recycling Bij een circulaire economie hoort optimale recycling. Hierbij moet de afvalhiërarchie leidend zijn, volgens CE Delft. Kunststofproducten dienen ontworpen te worden met gebruik van zo min mogelijk materiaal, geschikt te zijn voor hergebruik en na afdanking zo hoogwaardig mogelijk gerecycled te worden. Het is hierbij belangrijk dat kunststofafval, zowel fossiel of biobased, zodanig wordt verwerkt dat recycling mogelijk is. Daarom is het van belang om sorteer- en recyclingtechnologieën te ontwikkelen waarmee biobased kunststoffen goed uit te sorteren zijn en apart gerecycled dan wel vergist en gecomposteerd te kunnen worden. Een aantal bioplastics kan al goed verwerkt worden in het plastics inzamelingsysteem, omdat ze chemisch identiek zijn aan fossiele plastics. Volumes van andere bioplastics zijn echter nog te laag om rendabel te zijn. Het onderzoeksbureau belicht in het rapport ook of het gebruik van bio-afbreekbare plastics te verkiezen is boven het gebruik van niet-afbreekbare bioplastics. In september publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) het rapport ‘De circulaire economie van kunststof: van grondstoffen tot afval’. Daarin concludeerde het CPD nog dat bioplastics geen uitkomst bieden aan het oplossen van de kunststofproblematiek, omdat slechts een klein gedeelte geschikt is om te composteren. Lees ook: CPB: ‘innovaties geboden voor sluiting plasticketen’

Leestijd 2 minuten

Over CE Delft

CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Het bureau is toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met circa tachtig onderzoekers en adviseurs werkt CE Delft voor overheden, maatschappelijke organisaties en voor bedrijven. Het bureau bestaat veertig jaar.

Bekijk bedrijfsprofiel

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu