Pauline
Bieringa

Pauline
Bieringa

Managing Director bij Triodos

Voor Pauline Bieringa, algemeen directeur bij Triodos Bank, is bankieren mensenwerk.

Pauline
Bieringa

Managing Director bij Triodos

Voor Pauline Bieringa, algemeen directeur bij Triodos Bank, is bankieren mensenwerk.


Pauline Bieringa is sinds september 2020 algemeen directeur van Triodos Bank. Hiervoor werkte zij onder andere als algemeen directeur Public Finance bij BNG Bank. Ook vervulde zij diverse functies bij ING, waaronder die van algemeen directeur Corporate Banking bij de toenmalige Duitse ING-dochter ING BHF Bank. Bieringa studeerde Geschiedenis in Groningen, maar volgde later een master Business Administration aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit vanwege de onzekere toekomst van historici.

Bieringa ziet bankieren als mensenwerk, waarbij geld slechts het middel is. Als directeur bij Triodos Bank ziet zij kansen voor nog meer sociale inclusie. Niet alleen via financiering, maar ook door de krachten van leen-, koop- en schenkgeld vaker te bundelen. In de samenwerking met anderen hoeft zij niet per se zelf te scoren. Liever helpt zij anderen vooruit. 

Artikelen over Pauline Bieringa

Een duurzaam en circulair kantoor voor Triodos: 'Een grote investering, maar dat verdient zich terug'

Change Industrie

Een duurzaam en circulair kantoor voor Triodos: 'Een grote investering, maar dat verdient zich terug'

Bewonderend en een tikkeltje jaloers loopt een kleine groep genodigden door het nog niet in gebruik genomen gebouw. Opvallend zijn de organische vormen, de glasgevel waardoor natuurlijk daglicht naar binnen schijnt, en de houten structuur. Het uitzicht op de groene buitenruimte, met bostuinen en een openluchttheater voor vergaderingen, is adembenemend. ‘In zo’n gebouw wil ik ook wel werken’, klinkt het hier en daar. En dat kan, want de begane grond van het gebouw is ingericht als een ontmoetings- en werkplek waar iedereen welkom is. Versterkte cultuur, natuur en economie Matthijs Bierman, managing director van Triodos, is al bijna tien jaar bezig met de nieuwe huisvesting van de bank. Het bouwen van een kantoor op een landgoed dat in de Ecologische Hoofdstructuur (een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden, red.) ligt is namelijk geen eenvoudige opgave. Tot aan de Raad van State toe bestonden er zorgen over de mogelijke aantasting van het landgoed en de omgeving door het project. Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, die ook betrokken is bij de ontwikkeling van stationsgebied Driebergen-Zeist, had echter aangetoond dat het heel goed mogelijk is om het landgoed te ontwikkelen met behoud én verbetering van het ecologische systeem. “Het bleek namelijk op papier om een ecologisch systeem te gaan, maar in de realiteit ging het landschap achteruit”, vertelt John Boon, hoofd landschapsarchitectuur bij Arcadis. Zo was het landschap vrij rommelig en werd er in het hart, in de cultuurhistorische zichtlijn, geparkeerd. “Er was ook geen verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied. Die was wel nodig, maar het geld ervoor ontbrak. Een economische drager op het landgoed zou het gebied kunnen revitaliseren en de ecologische structuur herstellen.” Businesscase van een duurzaam gebouw Die economische drager was Triodos. “De kernopdracht was om op dit prachtige landgoed met een belangrijke cultuurhistorische en ecologische functie ook een economische functie toe te voegen. Deze functies moesten in evenwicht en harmonie met elkaar versterkend ontwikkeld worden”, vat Bierman samen. Hoeveel dat mocht gaan kosten was nog wel een heikel punt. Een bank die er prat op gaat bewust met geld om te gaan, kan het zich niet veroorloven om geld te verkwanselen. Bij duurzaamheid hoort ook niet teveel geld aan een gebouw uitgeven, geeft Bierman toe. Om te bepalen wat een duurzaam kantoorgebouw redelijkerwijs mag kosten, werd er gebenchmarkt. 'Hoeveel het mocht kosten was nog wel een heikel punt' “Een simpel, rechthoekig kantoor aan de snelweg kost ongeveer € 1.200 per vierkante meter en een prachtig kantoor aan de Zuidas pakweg € 2.200 per vierkante meter. Daar zijn wij precies tussenin gaan zitten, door uit te leggen dat je aan het budget van het simpele kantoor aan de snelweg met recht meer kan toevoegen voor duurzaamheidsmaatregelen. Dat betekent nu investeren, maar de waarde van materialen wordt behouden en het energiegebruik gaat omlaag”, legt Bierman uit. Hij noemt het een Total Cost of Ownership-benadering, waarbij er een duurzame afweging tussen de kosten, de (maatschappelijke) baten en de risico’s wordt gemaakt. Een proces van anders denken Ruim zeven jaar geleden kwam het architectentrio van Arcadis, Rau Architecten en Ex Interiors voor het eerst op het landgoed bijeen. “We zaten midden in de financiële crisis”, herinnert Boon zich. “De banken stonden er op dat moment niet mooi op. Tijdens die ochtend hebben we gefilosofeerd over wat een kantoorpand op deze plek betekent, en wat de betekenis van Triodos Bank daarin is.” Al gauw waren de partijen het erover eens dat de buitenruimte, het gebouw en het interieur integraal ontwikkeld moesten worden. “Het moest geen gebouw met een stukje omgeving eraan worden, maar een hele gebiedsontwikkeling”, zegt Boon. Daar is later nóg een slag overheen gegaan. “We zijn namelijk allemaal mensen van deze tijd en vervallen al gauw in oude systemen”, verklaart Odette Ex, oprichter van Ex Interiors. “We zijn daarom weer bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we alles, van mobiliteit en energie tot aan water, in één systeem konden vangen.” Circulariteit en systeemdenken vormden de basis voor het verdere proces. Toevoeging van circulariteit “Het maakte niet uit of het over economie, het gebouw of mobiliteit ging. Iedere keer hebben wij vanuit de kringloop en vanuit het systeem gedacht”, vertelt Boon. Een voorbeeld is het water op het landgoed. “Wij besloten dat geen druppel water het landgoed mocht verlaten. Het water dat op het dak valt wordt eerst door de beplanting gebruikt. Vervolgens wordt het water ingezet om toiletten door te spoelen en het resterende water wordt in de vijvers gebruikt”, vertelt Boon. Het is kenmerkend voor de visie van Arcadis, die in al zijn projecten meervoudige waardecreatie nastreeft. De impact op zowel sociaal, ecologisch en economisch gebied wordt geoptimaliseerd, waarbij verschillende duurzaamheidsthema’s, van biodiversiteit tot circulariteit, geïntegreerd worden. 'Wij hebben continu vanuit de kringloop en het systeem gedacht' De kringloopgedachte komt ook weer terug in de aangelegde vijver en drinkpoelen op het landgoed. “Doordat de sloten gedempt zijn, is de hele grondwaterstand weer iets omhoog gekomen. De poelen zijn een stepping stone vanaf de Heuvelrug naar het natte gebied.” Een ander voorbeeld is het zonnedak op de verderop liggende parkeerplaats, dat energie levert aan het hoofdgebouw. “Het laat zien dat het kringloopdenken niet alleen in het gebouw zit maar ook in het landgoed”, aldus de landschapsarchitect. Gebouw met circulaire potentie Het gebouw zelf is volgens architect Thomas Rau hét voorbeeld van circulariteit. Het is volgens hem het eerste gebouw wereldwijd met 100 procent circulaire potentie. “Potentie, niet circulair”, benadrukt Rau. “Want als er in de toekomst alsnog een sloopkogel door die tent heengaat dan is de circulariteit weg. Het ligt aan de mens of die deze circulaire potentie ooit gaat activeren.” Dankzij ruim 165.000 schroeven is het mogelijk om de bouwconstructie in de toekomst zonder waardeverlies te demonteren. Alle onderdelen en materialen zijn in het materialenpaspoort Madaster opgenomen. Ook het interieur is op de circulaire principes afgestemd. Ex vertelt dat alle gebruikte materialen hergebruikt, gerecycled of biobased zijn. Zo worden de vergadertafels van hout van het landgoed gemaakt en komen er zitelementen met het leer van koeien uit de omgeving. Een energieneutraal gebouw Vanaf het begin stond het vast dat het een duurzaam gebouw moest worden. “Gelukkig niet het duurzaamste, want dat is natuurlijk onzin, net zoals het hoogste of breedste gebouw”, zegt Rau. Voor het ontwerp werd de hoogst haalbare BREEAM-score verkregen en het team hoopt ook voor de realisatie een Outstanding-beoordeling te krijgen. “Al moet het behalen van deze certificatie geen doel op zich zijn”, vindt Rau. “Duurzaamheid is net zo gewoon als een airbag in een auto hebben. Dat verwacht je en daar gaat ook niemand zich mee profileren.” [image] Desalniettemin scoort het gebouw hoog op duurzaamheid. Voor de constructie is gebruik gemaakt van hout uit de Duitse bossen. “Deze bossen hadden maar 11 minuten en 36 seconden nodig om dit gebouw te groeien”, houdt Rau het gezelschap voor. In het hout is CO2 opgeslagen, waardoor het gebouw CO2-positief is. Het groene dak dient als een waterbuffer en bevordert de biodiversiteit en het welzijn van onder andere insecten. Daarnaast heeft het een verkoelende en isolerende werking. De energie wordt geleverd door twee warmte-koudeopslag (WKO) systemen en ruim 3.000 vierkante meter aan zonnepanelen. De zonnepanelen zijn boven de parkeervoorziening geplaatst. Normaal gesproken worden zonnepanelen op het dak van een gebouw geplaatst, wat ten koste gaat van de biodiversiteit. “Maar hier was genoeg ruimte om de zonnepanelen elders te plaatsen”, zegt Constantijn Berning, executive development director van Edge Technologies, het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het project. Duurzame mobiliteit De parkeervoorziening is met zijn 120 slimme laadpalen, waar elektrische auto’s hun accu’s kunnen laden en ontladen, (nu nog) de grootste ter wereld. Boon heeft al veel laadpleinen met slimme laadpalen getekend, maar dit is de eerste die gerealiseerd wordt. De aanleg ervan werd mogelijk gemaakt door een Europese subsidie. De locatie van de parkeerplaats stimuleert duurzame mobiliteit De locatie van de parkeerplaats moet duurzame mobiliteitskeuzes stimuleren. Het ligt namelijk het verst af van het kantoorgebouw, in een stuk aangelegd bos. Fietsers kunnen in een garage onder het kantoorgebouw parkeren. Voor werknemers of bezoekers die met de trein komen is het landgoed eenvoudig te bereiken. Triodos en andere omliggende bedrijven profiteren van de herontwikkeling van het stationsgebied, waar Arcadis ook aan werkt en proactief de verbinding mee heeft gelegd. “Het was fijn dat wij snel konden schakelen met collega’s die bij dit project voor Prorail betrokken zijn”, zegt Boon. “Het stationsplein is nu aan de entree van het landgoed gekoppeld. Maar automobilisten worden dus op een wandeling over het landgoed ‘getrakteerd’”. Meer natuur en rust Overigens is een wandeling over het landgoed geen straf. Ook medewerkers kunnen straks in de aangelegde bostuinen wandelen of zelfs werken, want er is overal wifi. De natuur en biodiversiteit profiteren ook van de ontwikkeling. In een aangelegde vijver, niet ver van het laadplein, krijgt de natuur al de overhand. Boon zag er in de zomer wilde bloemen bloeien en het wemelde van de insecten en vlinders. Een ecoloog van Arcadis vond er zelfs diverse diersporen, die erop wijzen dat het ree weer terug is op het landgoed. De extra stroken natuur die tussen het landgoed en de snelweg A12 zijn aangelegd beslaan een grotere oppervlakte dan wettelijk vereist. De strook sluit aan op de verbeterde flora- en faunapassage onder de snelweg naar het Kromme Rijngebied. Binnen budget Het was niet altijd makkelijk om binnen het budget van € 1.700 per vierkante meter (inmiddels geïndexeerd) te blijven, maar het is volgens Bierman wel gelukt. Een voorstel voor een kurken vloer werd toch (minder duurzaam) beton om honderdduizenden euro’s te besparen. Daarentegen werd in plaats van één groot WKO-systeem in twee kleinere systemen geïnvesteerd, omdat de capaciteit niet door het hele jaar nodig is. “Dat is een grotere investering, maar het wordt op de lange termijn in de energiekosten terugverdiend”, zegt Bierman. En dat geldt voor veel beslissingen die in het proces zijn gemaakt: nu investeren voor financiële en maatschappelijke baten in de toekomst. Het Triodos kantoorgebouw dient als voorbeeld voor duurzaam en circulair ontwikkelen. “Het is nu nog het meest circulaire gebouw, maar ik hoop dat een ander gebouw die positie snel overneemt”, besluit Rau.

9 minuten lezen


Hypotheek wordt bij Triodos lager als het huis niet duurzaam is

Change Financiën

Hypotheek wordt bij Triodos lager als het huis niet duurzaam is

Jeroen Pels, directeur private banking en hypotheken bij Triodos Bank weet nog niet wat de exacte impact gaat zijn van de aangekondigde verlaging van het maximale leenbedrag, maar de maatregel is vooral bedoeld om mensen in beweging te zetten. “Wij verwachten groei in het segment van kopers van onzuinige, grondgebonden woningen die het verhuismoment direct aangrijpen om te verduurzamen. Al sinds 2017 roep ik dat het niet verantwoord is om op de huidige manier door te gaan met het financieren van woningen, waarvan de energielasten straks enorm gaan drukken op de portemonnee en de verkoopwaarde. En als je dat al drie jaar roept, dan moet je er iets aan doen als hypotheekverstrekker. Wij zien het ook als onze zorgplicht.” Nadenken over energielasten De verlaging van het maximale leenbedrag is niet bedoeld om starters op de woningmarkt uit te sluiten. Integendeel, de bank wil starters helpen. De 90 procent geldt alleen voor de mensen die niets doen. Starters die de stap naar B-label of hoger zetten kunnen tegen gunstige rentes tot 106 procent lenen. Daarmee wil Triodos mensen ervan bewust maken dat het energie-label van een huis steeds zwaarder gaat meetellen. Lees ook: Investering van €500 mln voor duurzame hypotheken Het is anno 2020 niet meer dan realistisch om energieprestaties geïntegreerd te laten meewegen in woonlasten, taxaties en leennormen, vindt de bank. Pels: “De twee grootste lasten voor een woningeigenaar bestaan uit de hypotheek en vaste lasten zoals gas, water en stroom. Maar die kosten komen allemaal uit dezelfde portemonnee. Daarom is het ook voor starters rendabel om duurzaam te wonen. Het loont eigenlijk altijd. Wij proberen een incentive te geven om na te denken over energielasten – nu en in de toekomst. Zodat mensen zichzelf niet rijk rekenen en later de rekening krijgen.” Toegroeien naar B-label Het oude woningarsenaal in Nederland is weinig duurzaam en er zijn in Nederland nog veel mensen die geen label A-of B-woning hebben. Toch is het verduurzamen van oude woningen duurzamer dan nieuwe, energiezuinige woningen bijbouwen. Pels is niet bang dat het verlagen van het maximale leenbedrag voor oude energie-onzuinige woningen de renovatie en verduurzaming van oude huizen in de weg gaat zitten: “Wij proberen huiseigenaren op allerlei manieren te stimuleren om toe te groeien naar een B-energielabel of hoger. Als je nu een woning koopt met een G-label en je gaat bij ons een duurzaamheidslening aan om je huis te verduurzamen, dan krijg je daar 50 procent rentekorting op. En op het moment dat de verbouwing klaar is en je een nieuw zuinig energie-label heb, dan krijg je alsnog de voordelige hypotheekrente die daarbij hoort.” Betere energielabels Triodos Bank adviseert en begeleidt huiseigenaren ook actief bij het inzichtelijk maken van energielasten door te laten zien aan welke knoppen gedraaid kan worden om stookkosten omlaag te brengen. Vanuit die ervaring pleit Pels ook al jaren voor een betere kwaliteit energie-labels: “De huidige overheidslabels kunnen ook worden verleend op afstand, zonder dat iemand een woning zelf heeft gezien. Dat wordt gelukkig anders vanaf 1 januari, maar dat duurt nog een half jaar. Wij hebben als bank onze eigen validatie-instrumenten en werken met energie-prestatie-adviseurs op locatie.” Lees ook: Deze hypotheek beloont ook kleine investeringen in energiebesparing

3 minuten lezen

Over Triodos

Triodos Bank is één van de duurzaamste banken ter wereld. De bank werd in 1980 opgericht vanuit de overtuiging dat geld veranderkracht heeft. In 1984 keerde Triodos Bank een van de eerste leningen uit aan biologisch-dynamische landbouw. Op dit moment financiert de bank in totaal 34.000 hectare biologische landbouwgrond. Naar eigen zeggen was Triodos Bank de eerste bank die windmolens financierde. De bank telt ruim 700.000 klanten met 459.383 rekeningen in Nederland. Er werken 261 mensen. Sinds 1993 is Triodos Bank ook actief in België.

Bekijk bedrijfsprofiel

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu