Foto Ruben

Ruben Beens

CEO bij Bp Nederland

Ruben Beens wil met bp Nederland een voortrekkersrol spelen in het vormgeven van de energietransitie in Rotterdam.


Ruben Beens (54) werkt ruim 28 jaar bij bp waar hij direct na zijn studie economie in Rotterdam begon en sindsdien niet meer is weggegaan. Sinds vier jaar staat Beens als CEO aan het hoofd van bp Nederland. Ook is hij als directeur retail operations verantwoordelijk voor alle bp tankstations in ons land.

Visie

“Ik kan me een toekomst zonder olie moeilijk voorstellen. Olie is een heel mooi product en de grondstof van veel producten die we allemaal dagelijks gebruiken. Ik vind wel dat we in de toekomst heel zorgvuldig en circulair om moeten gaan met onze grondstoffen, geen CO2 moeten uitstoten en heel zorgzaam moeten zijn voor de omgeving waarin we leven. We moeten keuzes maken, zoals minder vlees en vis eten, elektrische auto’s rijden, nadenken over hoe je je huis verwarmt en isoleert. En minder reizen.”

“Ik was onder de indruk toen onze topman Bernard Looney de nieuwe ambitie en daaraan gekoppelde strategie van bp uiteenzette. Voor die tijd waren we in Rotterdam al bezig met duurzame projecten, zoals een groene waterstof fabriek en H-Vision, gericht op de productie van blauwe waterstof. Door de nieuwe strategie is daar nu ook vanuit onze internationale organisatie extra aandacht voor. Dat vind ik echt een goede zaak.”

“Bp wil in 2050 - of eerder - een ‘net zero’ bedrijf zijn en de wereld helpen hetzelfde doel te bereiken. Daartoe zullen we de komende jaren veranderen van een internationaal oliebedrijf in een geïntegreerd energiebedrijf. We kijken naar de hele waardeketen: van het produceren van energie tot aan het leveren hiervan aan de eindgebruiker – en alles wat daar tussen zit. De omslag naar duurzamere vormen van energie, waaronder elektriciteit uit zon en wind en waterstof, is een enorm veranderingsproces binnen het bedrijf.”

“Hoewel we de productie van olie gaan terugbrengen, 40 procent minder in 2030 ten opzichte van 2020, zullen we ons wel nog op olie richten. In heel veel landen zal voorlopig nog behoefte blijven aan olie. Denk aan landen als China en India, met hun groeiend aantal inwoners die ook graag hun welvaartsniveau willen verbeteren. Dat leidt ertoe dat er meer voedsel nodig is en dat de behoefte aan mobiliteit en energieproducten toeneemt. We moeten kijken hoe we dat op een goede manier - kunnen invullen, dus met zo min mogelijk CO2 uitstoot.”

Leiderschap

“Om die duurzame toekomst te realiseren, is samenwerking cruciaal. Bp kan dit uiteraard niet alleen, maar je mag hierbij wel een voortrekkersrol verwachten van een bedrijf als bp. We zoeken dan ook nadrukkelijk de samenwerking met de industrie, overheid en kennisinstituten om er (mede) voor te zorgen dat de juiste stappen worden gezet. Het klimaatakkoord van Rotterdam, waarin voor de industrie concreet is vastgelegd hoe we in 2030 in Rotterdam 49 procent CO2-reductie gaan halen, is daarvan een goed voorbeeld.”

“Met H2-Fifty werken we samen met Nobian en het Havenbedrijf Rotterdam aan de bouw van de grootste, groene waterstoffabriek van Europa. Dat is een goed voorbeeld van samenwerking, waarbij je ook de risico’s met elkaar deelt. Want dit soort projecten vragen om grote investeringen. Dat geldt ook voor H-vision, waarbij blauwe waterstof het gebruik van aardgas in industriële processen vervangt. H-Vision is voor ons een belangrijk project omdat het de CO2-uitstoot van onze raffinaderij in Rotterdam met zo’n 60 procent vermindert. Het zou mooi zijn als de CO2-prijs hoger zou zijn, in combinatie met belasting aan de grens. Dan worden dit soort projecten beter haalbaar.”

Impact

“Mensen vragen mij wel eens waarom ik nog bij een oliemaatschappij werk, want wij worden gezien als de oorzaak van de wereldwijde klimaatverandering. Ik denk dat het juist nu de tijd is om bij een bedrijf als bp – dat ik als een energiemaatschappij zou willen omschrijven - te werken. Juist wij hebben de kennis en de middelen om een grote bijdrage aan de energietransitie te leveren en wij zetten hier met onze ambitie en strategie ook volledig op in. We investeren fors in duurzame projecten en de verduurzaming van onze bestaande activiteiten. Met wind op zee, zonneparken, en andere projecten willen we groeien naar 50 gigawatt opwekbaar vermogen in plaats van de 2,5 gigawatt die we nu hebben. Ik ben ervan overtuigd dat wij als bp het verschil kunnen maken en vind het mooi om daar deel van uit te kunnen uitmaken.”

Over Bp Nederland

Bp is een olie- en gasmaatschappij. Het bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk maar is wereldwijd actief met het opsporen en winnen van olie en gas, de raffinage van ruwe aardolie en de distributie en verkoop van olieproducten als benzine en kerosine. bp behoort tot de zes grootste staatsonafhankelijke oliemaatschappen ter wereld.

Bekijk het bedrijfsprofiel
Adobe Stock 283994563 Editorial Use Only

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu