Leestijd 3 minuten

CPB ziet wel wat in vergassing biomassa met CO2-opslag

De rekening voor de klimaatdoelen in de EU kan omlaag door biomassa in nog te bouwen elektriciteitscentrales te vergassen en de CO2 onder de grond op te slaan.

14492838086 5a94f424cc k

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in het onderzoek ‘Biomassa met CO2-opslag direct inzetten’. “In dit onderzoek kijkt het CPB met een economische bril naar het klimaatbeleid en dan vooral naar de rol van biomassa”, schrijft het CPB op zijn website.

Het CPB benadrukt dat de analyse betrekking heeft op biomassavergassing in speciaal daarvoor te bouwen centrales. “Het gaat bij dit onderzoek dus niet om de lopende discussie over de inzet van kolencentrales.”

ETS

De inzet van biomassa levert extra emissieruimte op, omdat de CO2 die bomen en planten uit de atmosfeer opnemen, vanwege de CO2-opslag niet meer terugkomt in de atmosfeer. Om hiervan te profiteren moet de Europese Unie wel een weeffout in de zogenaamde ETS-richtlijn herstellen, concludeert het Planbureau.

De huidige Europese richtlijn ontslaat bedrijven van de plicht om een emissierecht te overhandigen als ze de uit fossiele brandstoffen vrijgekomen CO2 ondergronds opslaan. Deze richtlijn stimuleert daardoor wel de opslag van CO2 uit fossiele brandstoffen, maar niet de opslag van CO2 uit biomassa. Bedrijven die biomassa gebruiken, zijn immers al vrijgesteld van emissiehandel, omdat ze netto geen CO2 uitstoten. Een beloning voor de negatieve emissie ontbreekt daardoor.

Maar ook na het herstel van de weeffout in de Europese richtlijn hebben bedrijven geen prikkel om te investeren in deze centrales. Volgens het CPB is de prijs van emissierechten daarvoor te laag.

Biomassacentrales

“De Europese Unie moet hier iets aan doen. Alleen als bedrijven hun emissierechten kunnen verkopen aan marktpartijen die nu niet onder het emissiehandelssysteem vallen, of als het aantal rechten in het emissiehandelssysteem drastisch afneemt, zal de prikkel om te investeren in biomassacentrales met CO2-opslag voldoende zijn.”

Het Planbureau becijfert dat de klimaatrekening door deze maatregelen, afhankelijk van de vraag of de EU haar emissies met 80 of 95 procent wil verlagen, met € 100 mrd tot € 300 mrd omlaag kan. Per Europeaan kan het klimaatbeleid daarmee tot ruim € 6.000 goedkoper uitvallen.

De inzet van biomassa in elektriciteitscentrales met CO2-opslag leidt, in tegenstelling tot wat volgens het CPB vaak wordt gedacht, niet tot een stijging, maar juist tot een daling van de wereldwijde vraag naar biomassa.

Emissieruimte

De inzet vergroot namelijk de beschikbare emissieruimte in de Europese Unie. Deze toename van de emissieruimte stelt de EU-lidstaten in staat om meer fossiele energie te gebruiken zonder daarbij de klimaat- en luchtdoelstellingen los te laten.

Hierdoor neemt de energieschaarste af en is er minder biomassa en landbouwgrond nodig. Negatieve effecten op ontbossing en op de voedselproductie blijven hierdoor achterwege. Om het maatschappelijk draagvlak te vergroten, kan de opslag worden beperkt tot locaties onder de zeebodem, aldus het CPB.

Bron: CPB | Foto: Oregon Department of Forestry, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu