Leestijd 2 minuten

Nieuwe tool voor duurzaam gasnet

Het Groningse gas raakt op termijn op, maar het alternatief staat al klaar: groen gas. Netbeheerders hebben nu een model tot hun beschikking om hier optimaal gebruik van te maken.

Trekker
en.

 

 

De tool, ontwikkeld door promovendus Taede Weidenaar van de Universiteit Twente (UT) laat zien welke mogelijkheden er zijn voor de toepassing van gas dat is opgewekt uit mest. Nu wordt aardgas nog vanuit Groningen het Nederlandse net ingepompt. In tegenstelling tot het huidige gasnet zal in de toekomst meer decentrale gasproductie plaatsvinden.

 

Het is voor netbeheerders van belang dat een nieuw distributienetwerk al in de planningfase in kaart wordt gebracht. Een initiatief voor een biogasleiding in Friesland is volgens Weidenaar om die reden gestrand. Een aantal boerenbedrijven zou aan het regionale gasnet leveren, maar dit bleek niet geschikt. Het model zou hier een oplossing voor kunnen bieden. Het geeft inzicht in onder andere kostenefficiëntie, CO2-uitstoot en totale energieproductie voor de situatie in een bepaald gebied. Het resultaat is een aantal situaties die gevolgen voor producenten, netbeheerders en consumenten duidelijk maken.

 

Uitdagingen

 

Alternatieven voor aardgas worden steeds belangrijker. De Nederlandse veestapel produceert per jaar een flinke hoeveelheid mest, waarmee door vergisting gas kan worden geproduceerd. Boeren kunnen dat gas toevoegen aan het Nederlandse gasnet. Dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Vragen als ’hoe garandeer je kwaliteit’ , ‘hoeveel vergisters plaats je’ en ‘welke invloed heeft groen gas op de stabiliteit van het gasnet?’ moeten worden eerst opgelost voordat groen gas een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Nederlandse energieproductie.

 

Efficiënt

 

Het model heeft al resultaten opgeleverd. Grote installaties gevoed door meerdere bronnen blijken economisch het meest efficiënt. Transport van mest geeft meer stankoverlast. De tool kan voor elk specifiek gebied apart worden gebruikt, zodat de oplossingen aansluiten op de betreffende omgeving. Op deze manier zijn voor elke specifieke situatie afgewogen keuzes mogelijk.

Met behulp van de tool heeft Weidenaar een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt voor het Nederlandse gasnet in 2050. Hieruit blijkt dat netbeheerders waarschijnlijk zullen moeten investeren in maatregelen om tijdelijke overschotten en regionale verschillen in vraag en aanbod op te vangen.

Bron: UTwente | Foto: Grant Matthews via Flickr

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu