Leestijd 2 minuten

Per 22 maart € 4 mrd beschikbaar voor duurzame energie

In 2016 is er in twee aanvraagrondes € 8 mrd subsidie beschikbaar via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

100537695 0b3160d5da o

Vanaf 22 maart 2016 kunnen projectontwikkelaars subsidie-aanvragen indienen voor duurzame energie. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor tot 28 april melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Geen gedwongen investeringsbesluiten

Eerder zou de eerste tranche van € 4 mrd al per 1 maart beschikbaar komen. Minister Kamp van Economische Zaken heeft, in reactie op vragen over subsidies voor de bijstook van biomassa in kolencentrales, besloten om de opening iets uit te stellen.

Volgens Kamp is er ‘geen realistisch alternatief’ om zonder biomassabijstook te voldoen aan de Europese eis van 14 procent duurzame energie voor Nederland in 2020. Kamp wil echter voorkomen dat subsidie voor de bijstook nu leidt tot extra belemmeringen om de kolencentrales eerder te sluiten.

Met de uitgestelde openstelling van de eerste tranche verschuift ook de openstelling van de tweede tranche van € 4 mrd. De tweede helft van het SDE-budget komt nu in oktober beschikbaar.

Meestook biomassa

“Zo zal ik de voorwaarden van de SDE+ zodanig aanpassen dat de energiebedrijven niet gedwongen worden op korte termijn definitieve investeringsbesluiten te nemen over hun bij- en meestook project”, zegt Kamp in zijn reactie op een motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). “Ook zal ik deze bedrijven per brief wijzen op het feit dat het kabinet nog zal besluiten over scenario’s over kolencentrales.”

Sinds eind 2015 gaan er in de academische wereld en de politiek stemmen op om naast de oudere kolencentrales ook nieuwe kolencentrales vervroegd te sluiten. Het meestoken van biomassa in deze energiecentrales is een belangrijke pijler onder het behalen van het 14-procentsaandeel duurzame energie in 2020.

In opdracht van Eneco en Natuur & Milieu onderzocht CE Delft alternatieven voor de bijstook van biomassa in de grotere kolencentrales. Een verschuiving van de SDE+ subsidies naar extra wind op zee zou volgens CE Delft € 600 mln goedkoper uitpakken voor de schatkist. Kamp: “Ik verwacht niet dat de inzet op deze technologieën voor 2020 zodanig kan worden geïntensiveerd dat hiermee 25 petajoule extra hernieuwbare energie wordt gerealiseerd."

Bron: RVO.nl | Foto: another sergio, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

 
Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu