2 minuten lezen

16% haalbaar, maar vraagt om doortastend kabinet

De doelstelling van het kabinet om 16 procent duurzame energie op te wekken in 2020 vraagt om extra windparken op zee en meer biomassa in kolencentrales.

16% haalbaar, maar vraagt om doortastend kabinet

Daarvoor waarschuwt onderzoeksinstituut ECN. In de laatste Raming Energie en Emissies van PBL en ECN werd berekend dat het beleid van het huidige kabinet zou leiden tot 9 tot 12 procent duurzame energie in 2020. Het nieuwe kabinet Rutte II heeft echter de zeer ambitieuze doelstelling van 16 procent opgesteld.

De €2,4 mrd die hiervoor structureel beschikbaar wordt gesteld kan toereikend zijn. Maar het kabinet moet daarvoor wel de juiste randvoorwaarden scheppen voor inzet van extra windenergie en extra biomassameestook in kolencentrales.

Meer wind en biomassa nodig

Vooral bij windprojecten op zee zal een sterkere groei nodig zijn dan voorzien bij het beleid van het vorige kabinet. Naast de ruim 3000 MW aan bestaande plannen, zullen vermoedelijk ook nieuwe projecten ontwikkeld moeten gaan worden. Windparken op zee hebben een voorbereidingstijd van vijf jaar, dus als de overheid de deadline wil halen moeten al binnen twee jaar financiële verplichtingen met marktpartijen aan worden gegaan.

Ook de meestook van biomassa in kolencentrales moet een belangrijke bijdrage leveren om de 16 procent te halen. De uitdaging ligt hierbij in de winstgevendheid van meestook. ECN twijfelt daarbij over het juiste beleidsinstrument. Een hoge meestookverplichting kan tot sluiting van kolencentrales leiden. Een subsidie is daarentegen meer vrijblijvend en  hoeft niet benut te worden.

Belemmeringen

Het kabinet moet ook eventuele belemmeringen niet over het hoofd zien, zoals de aansluiting van windparken op het elektriciteitsnet en de afhankelijkheid van langdurige investeringen van financiële instellingen en bedrijven op grote schaal. Ook moet er aandacht worden besteed aan het ruimtelijke-ordeningsbeleid voor windenergie, de moeilijke economische positie van de glastuinbouw en de onzekerheid in de energiemarkt over invoering van een leveranciersverplichting, stelt het ECN.

Al deze belemmeringen kunnen ertoe leiden dat,  ondanks voldoende financiële ondersteuning vanuit de rijksoverheid, de 16 procent niet wordt gehaald. Maar als het kabinet ferm duurzaam beleid voert, gaat Nederland een duurzame toekomst tegemoet.

Bron: ECN

Foto:  Jonas Bengttson

Lees ook


join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid
Afbeeldingen van changemakers

Aansluitend artikel

'Europees herstelfonds kán de Green Deal ondersteunen'

Na een marathonoverleg waren de Europese regeringsleiders er dinsdagochtend uit. Zij bereikten een akkoord over de volgende meerjarenbegroting tot 2027 en een coronaherstelfonds. Uit groene hoek volgde al snel kritiek vanwege het korten op innovatiefondsen. Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks vindt het positief dat er in tegenstelling tot de financiële crisis van tien jaar geleden nu wel een investeringsfonds ligt. 'Dat kán de Green Deal ondersteunen.'

'Europees herstelfonds kán de Green Deal ondersteunen'

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu