Leestijd 4 minuten

3 visies op Europees actieplan voor duurzame financiële sector

De Europese Commissie wil de financiële sector met wet- en regelgeving een duurzame richting induwen. Voor Triodos kunnen de plannen niet ver genoeg gaan, terwijl het Nederlandse kabinet een wat gematigdere houding aanneemt en Moody’s vooral focust op de implicaties. Drie visies op het Europese actieplan Financing Sustainable Growth.

Europa

Maatregelen voor duurzame financiële sector

In mei presenteerde de Europese Commissie een wetgevingspakket om de Europese kapitaalmarkt te verduurzamen op basis van het in maart gepresenteerde actieplan Financing Sustainable Growth. Daarin benoemt de Commissie een aantal maatregelen. Zo gaat zij de plicht van vermogensbeheerders en institutionele beleggers om duurzaamheid mee te wegen in hun beleggingsprocessen verduidelijken en komt er een Europees classificatiesysteem dat duurzaamheid definieert.

Deze taxonomie kan vervolgens worden gebruikt om duurzaamheidskeurmerken te ontwikkelen. Ook gaat de Commissie duurzaamheid meenemen in het prudentieel toezicht op banken wanneer dit vanuit een risicoperspectief gerechtvaardigd is. Bovendien worden verzekeraars en investeerders verplicht klanten te informeren over duurzaamheid.

Bedrijven moeten inzicht geven in klimaatimpact

Tot slot moeten bedrijven de transparantie van hun bedrijfsrapportages verbeteren. Daar moeten klimaat-gerelateerde toelichtingen in worden opgenomen die in lijn zijn met de aanbevelingen van de Taskforce Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability Board. Voordat Europa deze maatregelen invoert, scherpt de Europese Commissie de plannen nog verder aan. 

Inmiddels hebben verschillende partijen hun vise gedeeld over de Europese plannen, waaronder kredietbeoordelaar Moody’s, Triodos Bank en ons kabinet. Wat vinden zij van het wetgevingspakket van de Europese Commissie?

Kabinet: belangrijke taak voor het faciliteren van de klimaattransitie

Het kabinet is overwegend positief over het actieplan dat de Europese Commissie presenteerde. Dat blijkt uit de kabinetsposities ten aanzien van de voorstellen voor een Europese verordening die minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken halverwege juli naar de Tweede Kamer stuurde. Met name de gemeenschappelijke Europese aanpak voor de classificatie van duurzame financiële producten spreekt het kabinet aan, omdat momenteel onduidelijkheid bestaat over de mate waarin financiële producten die als duurzaam worden aangeboden daadwerkelijk duurzaam zijn op basis van de economische activiteiten die zij financieren.

Het minst enthousiast is het kabinet over het voorstel van de Europese Commissie om twee nieuwe typen benchmarks te introduceren: ‘low-carbon benchmarks’ en ‘positive carbon impact benchmarks’, omdat het kabinet benchmarks als markt-gedreven instrumenten beschouwt. Daarom is het kabinet terughoudend om als overheid een benchmark te creëren. Overigens staat het kabinet achter de Europese visie dat de financiële sector een belangrijke taak heeft in het faciliteren van de transitie die nodig is om de nationale en internationale klimaatdoelen te realiseren.

Triodos: Einde kortetermijndenken in de financiële sector in zicht

“Het rapport markeert tot onze tevredenheid het einde van het kortetermijndenken dat decennialang de financiële sector heeft gedomineerd, de duurzame economische ontwikkeling heeft belemmerd en heeft bijgedragen aan de financiële crisis van 2008”, aldus Peter Blom, CEO of Triodos Bank in een geschreven reactie in januari op het rapport met aanbevelingen dat door de High Level Expert Group on sustainable finance (HLEG) aan de Commissie werd gedaan en waarvan de Commissie zes belangrijke aanbevelingen overnam.

Belangrijkste punt van kritiek van de bank is dat er nog te weinig aandacht is voor de huidige ‘on-duurzame’ investeringen, zoals investeringen in de fossiele industrie. Om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen is actie op dit vlak nodig stelt de bank. Voor banken is Triodos voorstander van een verhoging van kapitaalvereisten met betrekking tot de CO2-voetafdruk van investeringen. Banken met meer geld in bijvoorbeeld de fossiele industrie worden dan verplicht om extra kapitaal aan te houden om het systeemrisico te dekken. Tegelijkertijd kan als stimulans een korting worden gegeven voor duurzame investeringen.

Moody’s: Een geleidelijke verandering op termijn

De kredietbeoordelaar gaat vooral in op de mogelijke impact op banken, investeerders en vermogensbeheerders. "Het actieplan voor duurzame financiering van de Europese Commissie bevat voorstellen die een hele reeks mogelijke implicaties hebben voor financiële instellingen die in de Europese Unie actief zijn”, aldus Alberto Postigo, vicepresident en senior credit officer in een sector commentaar.

“We verwachten echter dat de algehele kredietimpact op korte termijn beperkt zal zijn voor Europese banken, verzekeraars en vermogensbeheerders, aangezien de meeste van de acties verder overleg en engagement vereisen in 2018 en 2019", vervolgt hij. Daarom acht Moody’s onmiddellijke en ingrijpende wijzigingen in de regelgevende en operationele omgeving van financiële instellingen onwaarschijnlijk. De kredietbeoordelaar verwacht een geleidelijke verschuiving naar duurzame investeringen en leningen.

Lees het interview met Magnus Billing die onderdeel uitmaakte van de expertgroep die aanbevelingen deed aan de Europese Commissie

Bronnen: Eumedion, Triodos Bank en Moody's | Afbeelding: Adobe Stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu