Leestijd 2 minuten

Bedrijven reserveren meer budget voor duurzaamheid

Bedrijven zullen in 2013 meer geld uittrekken voor duurzaamheid. Maar slechts weinig bedrijven zijn bereid hun duurzame beleid volledig om te gooien.

Begroting e1350033631329

Dat blijkt uit een enquête van Verdantix, een onafhankelijk analysebureau dat zich richt op energie, milieu en duurzaamheid voor het bedrijfsleven. De bedrijfsuitgaven aan duurzame-, milieu- en energieprogramma’s zullen volgend jaar waarschijnlijk stijgen, ondanks de barre economische tijden.

57 procent verwacht stijging

Uit het onderzoek onder 250 duurzaamheidsmanagers van over de hele wereld bleek dat bijna de helft een stijging van enkele procenten verwacht in hun budget. Slechts 12 procent verwacht een stijging van meer dan 10 procent. Daar tegenover staan vier op de tien managers die geen verandering verwachten wat betreft hun duurzaamheidsuitgaven. Slechts 4 procent verwacht een daling.

In vergelijking met de rest van de economie zitten we met duurzaamheid een goede sector David Metcalfe, CEO Verdantix

Vooral in Engeland is de situatie bemoedigend: bijna twee derde van de duurzaamheidsleidingevenden in het Verenigde Koninkrijk verwacht een stijging.

“De duurzame markt groeit en in vergelijking met de rest van de economie zitten we in een goede sector,” zegt David Metcalfe, CEO van Verdantix. “We verwachten dat de Britse markt voor energie-, milieu- en duurzaamheidprogramma’s een jaarlijkse groei zal hebben van 14 procent tussen 2010 en 2015.”

Geen financiele onafhankelijkheid

Echter, uit de enquête blijkt ook dat duurzaamheidsleidinggevenden nog steeds grotendeels afhankelijk zijn van hun financieel directeurs. Van de respondenten gaf 30 tot 50 procent aan dat ze geen directe financiële controle hebben over de activiteiten van hun afdeling. “Een kwart van de leidinggevenden heeft zelfs geen totale controle over het budget voor onderzoek en rapportage over duurzaam ondernemen,” legt Metcalfe uit.

Daarbij bleek dat slechts een vijfde van de ‘groene’ leidinggevenden denkt dat hun CEO’s de directe impact van duurzaamheid op het bedrijf begrijpen en ongeveer de helft veronderstelt  dat de CEO’s duurzaamheid niet als prioriteit zien.

Volledige veranderingen essentieel

Metcalfe gaf aan dat slechts een klein aantal bedrijven bereid is om de aard van hun beleid dusdanig te veranderen dat  de uitstoot van broeikasgassen en andere milieuproblemen daadwerkelijk worden tegengegaan.

Vooral bij de uitgaven aan smart grids, integratie van energiesystemen en alternatieve energie ziet Metcalfe een stijging aankomen. Ook ziet hij een stijging in investeringen aan onder andere duurzaam productdesign en rapportage. De interesse in elektrische voertuigen, waterbeheer, compensatie van CO2-uitstoot zal echter te wensen overlaten.

Bron: BusinessGreen

Foto: Epsos.de

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu